רבע התרבות   Quarter of Civilization

הנושא: המטרה מוגשמת דרך הצורה <התבנית?>
נושא מיסטי:  מהרחם לחדר

הרבע השני מתמקד במסע של הצורה דרך החיים ומה שנדרש כדי להביא לידי ביטוי תמיכה באנושות לאחר הלידה. זה המקום שבו המושגים שאותחלו בזהירות (נוצרו) נעשים קונקרטיים ולובשים צורה. רבע זה, שהיאנג הוא ששולט בו, אחראי לבנייה של המבנים והקהילות והתרבויות שתומכות בצורה כך שכל אחד יכול להתפתח ולפרוח. זה <רבע זה??> צופה מראש את התיעוש, את הטריטוריות, את הפיתוח החומרי, את ההבחנה והשכלול של כישורים אינדיבידואליים כדי להיטיב עם הכלל, ואת תפקידן החיוני או מעמדן של נשים בסוציאליזציה או ביצירת סביבה תרבותית, יצירתית ובטוחה לילדים/כולם. ​