שער 50 קו 2  נחישות או לא הוא הנושא היום 

אנו נכנסים לשער 50 קו 2 ב- 09:10 לפי שעון ישראל, 20 לאוקטובר, 2020   

                                     שער  50

הקדרה

שער הערכים

הגנה על השבט ושימור שלו 

                                     

 

הערך של המשכיות היסטורית, שערכיה המסורתיים משרתים ומעשירים את ההווה ואת העתיד. ביסוס של החוקים והתקנות בדבר דאגה וטיפול.

זווית שמאלית של קרוס משאלות 2

ראש אל- מינרווה

קו 2   נחישות  Determination

מרומם:  הכוח של התכלית שיכול ליהנות מלהתגבר על מצוקה כדי להשיג את יעדיו.  הכוח שנובע מקיום של הערכים העצמיים אל מול התנגדות או התניות.

מורד:  חוסר הנוחות ממצוקה שיכולה להביא לידי נסיגה החלטית. היעדר כוח כשהתנגדות או התניות מאיימות על ערכים.

         רבע הדואליות, תחום של יופיטר
    נושא: יעוד שמתגשם דרך קשר
 נושא מיסטי :מידה כנגד מידה
28 <50> Gate 32 

שער זה הוא חלק מערוץ השימור, עיצוב של אפוטרופסות, המחבר את מרכז הטחול (שער 50) עם מרכז הסאקרל (שער 27). שער 50 הוא חלק של מעגל השבט (הגנה) עם מילת המפתח "תמיכה".

כל פעולה אינטימית שמובילה ללידה דורשת טיפוח של צאצא האיחוד עד לבגרות. השם המיסטי של שער 50 הוא ה"מגן". מכיוון המגן הוא מי שקובע את החוקים בשבט, הוא ממסד מה נכון ומה לא. כאן וכך חוקי הדאגה והטיפול נקבעים ונעשים המקור להתניות המוסריות לילדינו. בלב ההגנות של השבט שוכן המנדט של הטחול, המונע מפחד, לשמור על קיומו העצמי באמצעות הגנה על הצעירים והדרכה שלהם. אנחנו כאן כדי לשמור על הערכים ועל ההגינות של חוקי השבט ועל המבנים הפועלים לרווחת הקהילה. משימתנו לזהות אילו ערכים, חוקים או כללים מגינים על האופן שבו השבט דואג לעצמו. המודעות האינסטינקטיבית שלנו בוחנת בקפידה מי המושחתים או הבלתי צודקים, מי מיותרים או משרתים את עצמם, או מי צריכים להיות מאותגרים ולהשתנות.  זו דרכנו לטפל בכל היבט בחיי השבט ולטפח אותו.

ללא שער 27 ייתכן שננסה לדאוג באופן פיזי לאחרים כשזה לא נכון לנו, וכך לממש את חששנו לקבל על עצמנו אחריות שאיננו מוכנים להתמודד איתה.

ללא שער 27 ייתכן וננסה לדאוג באופן פיזי לאחרים כאשר זה לא נכון לנו,  וכך להגשים את חששנו לקבל על עצמנו אחריות שאיננו מוכנים להתמודד איתה.

“הנוף היומי” DAILY VIEW  מייצג את ההשפעה שיש לשמש (70% מפעולת  הנוטרינוס) על האנושות, כשהיא נעה דרך השערים והשורות של המנדלה. טרנזיטים הם פוטנציאל שאפשר לראות באחרים ובעולם מסביב, וכן, אם נכון לך, כשאתה עוקב אחר האסטרטגיה והסמכות האינדיבידואליים שלך, זה יכול להיות גם חלק מהחוויה האישית שלך.

למידע ופרטים נוספים, אנא פנו לספר:  The Definitive Book of Human Design