שער 12 -חוסר תנועה // קו 6 -מטמורפוזיס, שינוי

שער 12- חוסר תנועה //  קו 6 – מטמורפוזיס, שינוי צורה אנו נכנסים לשער 12  קו 6   ב-  10:56  לפי שעון ישראל ב- 18 ביוני 2021                       שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של הריסון ,חשיבותה של המדיטציה וחוסר התנועה בהתמודדות […]

שער 12 -חוסר תנועה // קו 5 – הפרגמטיסט

שער 12- חוסר תנועה //  קו 5 – הפרגמטיסט אנו נכנסים לשער 12  קו 5   ב-  11:22  לפי שעון ישראל ב- 17 ביוני 2021                       שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של הריסון ,חשיבותה של המדיטציה וחוסר התנועה בהתמודדות מול פיתויים.כוחה […]

שער 12 -חוסר תנועה // קו 4 – הנביא

שער 12- חוסר תנועה //  קו 4 – הנביא אנו נכנסים לשער 12  קו 4   ב-  11:48  לפי שעון ישראל ב- 16 ביוני 2021                       שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של הריסון ,חשיבותה של המדיטציה וחוסר התנועה בהתמודדות מול פיתויים.כוחה […]

שער 12 -חוסר תנועה // קו 3 – וידוי

שער 12- חוסר תנועה //  קו 3- וידוי אנו נכנסים לשער 12  קו 3   ב-  12:15  לפי שעון ישראל ב- 15 ביוני 2021 שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של הריסון ,חשיבותה של המדיטציה וחוסר התנועה בהתמודדות מול פיתויים.כוחה של מוטציה (שינוי מקיף) קולקטיבי זהו הסוד המיסטי של חוסר התנועה […]

שער 12 -חוסר תנועה // קו 2 – טיהור

שער 12- חוסר תנועה //  קו 2- טיהור אנו נכנסים לשער 12  קו 2  ב-  12:42  לפי שעון ישראל ב- 14 ביוני 2021                       שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של הריסון ,חשיבותה של המדיטציה וחוסר התנועה בהתמודדות מול פיתויים.כוחה של […]

שער 12 חוסר תנועה // קו 1 – הנזיר

שער 12- חוסר תנועה //  קו 1- הנזיר אנו נכנסים לשער 12  קו 1  ב-  13:09  לפי שעון ישראל ב- 13 ביוני 2021                       שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של הריסון ,חשיבותה של המדיטציה וחוסר התנועה בהתמודדות מול פיתויים.כוחה של […]

שער 12 קו 6 האפשרות לשינוי אמיתי היום או לא

שער 12 קו 6 האפשרות לשינוי אמיתי היום או לא אנו נכנסים לשער 12, קו 6, ב- 05:10 לפי שעון ישראל, 18 ליוני, 2020 שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות […]

שער 12 קו 5 הנושא של אינטראקציה זהירה

שער 12 קו 5 הנושא הוא אינטראקציה זהירה אנו נכנסים לשער 12, קו 5, ב- 02:36 לפי שעון ישראל, 17 ליוני, 2020 שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה […]

שער 12 קו 4 הזדמנות להבעה היום, או לא

שער 12 קו 4 הזדמנות להבעה היום, או לא אנו נכנסים לשער 12, קו 4, ב- 06:03 לפי שעון ישראל, 16 ליוני, 2020 שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח […]

שער 12 קו 3 הסתכלות פנימית נוקשה או לא

אנו נכנסים לשער 12, קו 3, ב- 06:29 לפי שעון ישראל, 15 ליוני, 2020 שער 12  חוסר תנועה  שער הזהירות  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה זוית ימנית  קרוס של גן-עדן 2 ראש-אל- לוקשמי שער 12  קו  שלישי: […]

שער 12 קו 2 בידוד היום או לא הוא הנושא

אנו נכנסים לשער 12, קו 2, ב- 06:56 לפי שעון ישראל, 14 ליוני, 2020 שער 12  חוסר תנועה  שער הזהירות  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה זוית ימנית  קרוס של גן-עדן 2 ראש-אל- לוקשמי שער 12  קו  שני: […]

שער 12 קו 1 הנושא היום איפוק חברתי

אנו נכנסים לשער 12, קו 1, ב- 07:23 לפי שעון ישראל, 13 ליוני, 2020 שער 12  חוסר תנועה  שער הזהירות  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה זוית ימנית  קרוס של גן-עדן 2 ראש-אל- לוקשמי שער 12  קו  ראשון: […]