שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 6 – ייצוב

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 6 –  ייצוב נכנסים לשער  02   קו 6  ב – 16:14  לפי שעון ישראל, 8 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 5 – יישום אינטליגנטי

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 5 –  יישום אינטליגנטי נכנסים לשער  02   קו 5  ב – 16:59  לפי שעון ישראל, 7 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 4 – חשאיות

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 4 –  חשאיות נכנסים לשער  02   קו 4  ב – 17:44  לפי שעון ישראל, 6 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 3 – סבלנות

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 3 –  סבלנות נכנסים לשער  02   קו 3  ב – 18:31  לפי שעון ישראל, 5 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 2 – גאוניות

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 2 –  גאוניות נכנסים לשער  02   קו 2  ב – 19:18  לפי שעון ישראל, 4 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 1 – אינטואיציה

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 1 –  אינטואיציה נכנסים לשער  02   קו 1  ב – 20:06  לפי שעון ישראל, 3 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 2 הפתוח לרעיונות // קו 6 – קיבוע

שער 2 – הפתוח לרעיונות //  קו 6- קיבוע אנו נכנסים לשער 2  קו 6 ב- 10:35  לפי שעון ישראל ב- 8 במאי 2021                       שער 2 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 2 הפתוח לרעיונות // קו 5 – יישום אינטליגנטי

שער 2 – הפתוח לרעיונות //  קו 5- יישום אינטליגנטי אנו נכנסים לשער 2  קו 5 ב- 11:20  לפי שעון ישראל ב- 7 במאי 2021                       שער 2 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק […]

שער 2 הפתוח לרעיונות // קו 4 – חשאיות

שער 2 – הפתוח לרעיונות //  קו 4 – חשאיות אנו נכנסים לשער 2  קו 4 ב- 12:06  לפי שעון ישראל ב- 6 במאי 2021                       שער 2 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק […]

שער 2 הפתוח לרעיונות // קו 3 – סבלנות

שער 2 – הפתוח לרעיונות //  קו 3 – סבלנות אנו נכנסים לשער 2  קו 3 ב- 12:52  לפי שעון ישראל ב- 5 במאי 2021                       שער 2 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק […]

שער 2 הפתוח לרעיונות // קו 2 – גאוניות

שער 2 – הפתוח לרעיונות //  קו 2 – גאוניות אנו נכנסים לשער 2  קו 2 ב- 13:39  לפי שעון ישראל ב- 4 במאי 2021                       שער 2 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק […]

שער 2 הפתוח לרעיונות // קו 1 – אינטואיציה

שער 2 – הפתוח לרעיונות //  קו 1 – אינטואציה אנו נכנסים לשער 2  קו 1 ב- 14:27  לפי שעון ישראל ב- 3 במאי 2021                       שער 2 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק […]