שער 20 התבוננות // קו 6 – חוכמה

שער 20- התבוננות //  קו 6 – חוכמה אנו נכנסים לשער 20  קו 6  ב-  22:48  לפי שעון ישראל ב- 25 במאי 2021                       שער 20 התבוננות  שער העכשיו  הנני עכשיו מודעות עכשווית שהופכת הבנה לפעולה נכונה. התבוננות היא אקזיסטנציאלית טהורה. זוית שמאלית של הצטלבות הדואליות […]

שער 20 התבוננות // קו 5 – מעשיות

שער 20- התבוננות //  קו 5 – מעשיות אנו נכנסים לשער 20  קו 5  ב-  23:22  לפי שעון ישראל ב- 24 במאי 2021                       שער 20 התבוננות  שער העכשיו  הנני עכשיו מודעות עכשווית שהופכת הבנה לפעולה נכונה. התבוננות היא אקזיסטנציאלית טהורה. זוית שמאלית של הצטלבות הדואליות  […]

שער 20 התבוננות // קו 4 – יישום

שער 20- התבוננות //  קו 4 – יישום אנו נכנסים לשער 20  קו 4  ב-  23:56  לפי שעון ישראל ב- 23 במאי 2021                       שער 20 התבוננות  שער העכשיו  הנני עכשיו מודעות עכשווית שהופכת הבנה לפעולה נכונה. התבוננות היא אקזיסטנציאלית טהורה. זוית ימנית של הצטלבות הפניקס […]

שער 20 התבוננות // קו 3 – מודעות עצמית

שער 20- התבוננות //  קו 3- מודעות עצמית  אנו נכנסים לשער 20  קו 3  ב-  00:32  לפי שעון ישראל ב- 23 במאי 2021                       שער 20 התבוננות  שער העכשיו  הנני עכשיו מודעות עכשווית שהופכת הבנה לפעולה נכונה. התבוננות היא אקזיסטנציאלית טהורה. זוית ימנית של הצטלבות הפניקס […]

שער 20 התבוננות // קו 2 – הדוגמטי

שער 20- התבוננות //  קו 2- הדוגמטי אנו נכנסים לשער 20  קו 2  ב- 01:07 (?) לפי שעון ישראל ב- 22 במאי 2021                       שער 20 התבוננות  שער העכשיו  הנני עכשיו מודעות עכשווית שהופכת הבנה לפעולה נכונה. התבוננות היא אקזיסטנציאלית טהורה. זוית ימנית של הצטלבות הפניקס הישן […]

שער 20 התבוננות // קו 1 – שטחיות

שער 20- התבוננות //  קו 1- שטחיות אנו נכנסים לשער 20  קו 1  ב- 01:44  לפי שעון ישראל ב- 21 במאי 2021                       שער 20 התבוננות  שער העכשיו  הנני עכשיו מודעות עכשווית שהופכת הבנה לפעולה נכונה. התבוננות היא אקזיסטנציאלית טהורה. זוית ימנית של הצטלבות הפניקס הישן […]