שער 33 – נסיגה// ק 6 – התנתקות

שער 33  – נסיגה  // קו  6 – התנתקות אנו נכנסים לשער 33 קו 6 ב- 14:35  לפי שעון ישראל,  4 באוגוסט, 2021                       שער 33 נסיגה שער הפרטיות  התגלות הסודות    נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. זוית […]

שער 33 – נסיגה// ק 5 – תזמון

שער 33  – נסיגה  // קו  5 – תזמון אנו נכנסים לשער 33 קו 5 ב- 15:05  לפי שעון ישראל,  3 באוגוסט, 2021                       שער 33 נסיגה שער הפרטיות  התגלות הסודות    נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. זוית […]

שער 33 – נסיגה// ק 4 – הדרת כבוד

שער 33  – נסיגה  // קו  4 – הדרת כבוד אנו נכנסים לשער 33 קו 4 ב- 15:34  לפי שעון ישראל,  2 באוגוסט, 2021                       שער 33 נסיגה שער הפרטיות  התגלות הסודות    נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. […]

שער 33 – נסיגה// ק 3 – רוח

שער 33  – נסיגה  // קו  3 – רוח אנו נכנסים לשער 33 קו 3 ב- 16:04  לפי שעון ישראל,  1 באוגוסט, 2021                       שער 33 נסיגה שער הפרטיות  התגלות הסודות    נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. זוית […]

שער 33 – נסיגה// ק 2 – כניעה

שער 33  – נסיגה  // קו  2  – כניעה אנו נכנסים לשער 33 קו 2 ב- 16:33  לפי שעון ישראל,  31 ביולי 2021                       שער 33 נסיגה שער הפרטיות  התגלות הסודות    נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. זוית […]

שער 33 – נסיגה// ק 1 – הימנעות

שער 33  – נסיגה  // קו 1  – הימנעות  אנו נכנסים לשער 33 קו 1 ב- 17:01  לפי שעון ישראל,  30 ביולי 2021                       שער 33 נסיגה שער הפרטיות  התגלות הסודות    נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. זוית […]

שער 33 קו 6 נסיגה מוחלטת היום או לא הוא הנושא

שער 33 קו 6:  נסיגה מוחלטת היום או לא הוא הנושא אנו נכנסים לשער 33 קו 6 ב- 08:44  לפי שעון ישראל, 4 לאוגוסט , 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected […]

שער 33 קו 5 להיכנע ללחץ לשתף או לא הוא הנושא היום

שער 33 קו 5:  להיכנע ללחץ לשתף או לא היום אנו נכנסים לשער 33 קו 5 ב- 09:13  לפי שעון ישראל, 3 לאוגוסט , 2020 שער 33 נסיגה שער הפרטיות התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat […]

שער 33 קו 4 דממה מביאה כוח או לא היום

שער 33 קו 4:  דממה מביאה כוח או לא היום  אנו נכנסים לשער 33 קו 4 ב- 09:42  לפי שעון ישראל, 2 לאוגוסט , 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected 2 […]

שער 33 קו 3 לחלוק את הסודות או לא הוא הנושא היום

שער 33 קו 3:  לחלוק את הסודות או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 33 קו 3 ב- 10:11  לפי שעון ישראל, 1 לאוגוסט , 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the […]

שער 33 קו 2 לחלוק את בהירות החוויה או לא הוא הנושא היום

שער 33 קו 2:  לחלוק את בהירות החוויה או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 33 קו 2 ב- 10:39  לפי שעון ישראל, 31 ליולי, 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the […]

שער 33 קו 1 הכוח של התבוננות הוא הנושא היום

שער 33 קו 1:  הכוח של התבוננות או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 33 קו 1 ב- 11:07  לפי שעון ישראל, 30 ליולי, 2020 שער 33 נסיגה שער הפרטיות התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – […]