שער 35 התקדמות // קו 6 – הצעות לתיקון

שער 35- התקדמות //  קו 6 – הצעות לתיקון אנו נכנסים לשער 35  קו 6  ב-  16:30  לפי שעון ישראל ב- 6 ביוני 2021                       שער 35 התקדמות שער השינויהסוד הוא 'ללא ציפיות' בעיקרון קידמה לא יכולה להתקיים בתוך ריק ותלויה באינטראקציה. החיים הם מעגל מתמיד […]

שער 35 התקדמות // קו 5 – אלטרואיזם

שער 35- התקדמות //  קו 5 – אלטרואיזם אנו נכנסים לשער 35  קו 5  ב-  16:59  לפי שעון ישראל ב- 5 ביוני 2021                       שער 35 התקדמות שער השינויהסוד הוא 'ללא ציפיות' בעיקרון קידמה לא יכולה להתקיים בתוך ריק ותלויה באינטראקציה. החיים הם מעגל מתמיד של […]

שער 35 התקדמות // קו 4 – רעב

שער 35- התקדמות //  קו 4 – רעב אנו נכנסים לשער 35  קו 4  ב-  17:30  לפי שעון ישראל ב- 4 ביוני 2021                       שער 35 התקדמות שער השינויהסוד הוא 'ללא ציפיות' בעיקרון קידמה לא יכולה להתקיים בתוך ריק ותלויה באינטראקציה. החיים הם מעגל מתמיד של […]

שער 35 התקדמות // קו 3 – שיתוף פעולה

שער 35- התקדמות //  קו 3 – שיתוף פעולה אנו נכנסים לשער 35  קו 3  ב-  18:00  לפי שעון ישראל ב- 3 ביוני 2021                       שער 35 התקדמות שער השינויהסוד הוא 'ללא ציפיות' בעיקרון קידמה לא יכולה להתקיים בתוך ריק ותלויה באינטראקציה. החיים הם מעגל מתמיד […]

שער 35 התקדמות // קו 2 – מחסום יצירתי

שער 35- התקדמות //  קו 2 – מחסום יצירתי אנו נכנסים לשער 35  קו 2  ב-  18:31  לפי שעון ישראל ב- 2 ביוני 2021                       שער 35 התקדמות שער השינויהסוד הוא 'ללא ציפיות' בעיקרון קידמה לא יכולה להתקיים בתוך ריק ותלויה באינטראקציה. החיים הם מעגל מתמיד […]

שער 35 התקדמות // קו 1 – ענווה

שער 35- התקדמות //  קו 1 – ענווה אנו נכנסים לשער 35  קו 1  ב-  19:01  לפי שעון ישראל ב- 1 ביוני 2021                       שער 35 התקדמות שער השינויהסוד הוא 'ללא ציפיות' בעיקרון קידמה לא יכולה להתקיים בתוך ריק ותלויה באינטראקציה. החיים הם מעגל מתמיד של […]