שער 52 קו 6 אשליה הרמונית או הזיה הוא הנושא

שער 52 קו 6: אשליה הרמונית או הזיה הוא הנושא  אנו נכנסים לשער 52 קו 6, ב- 00:08 לפי שעון ישראל, 30 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית […]

שער 52 קו 5 מיקוד בפרטים הוא הנושא היום

שער 52 קו 5: מיקוד בפרטים הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 5, ב- 00:32 לפי שעון ישראל, 29 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר […]

שער 52 קו 4 אנרגיה מקובעת וממוקדת הוא הנושא היום

שער 52 קו 4: אנרגיה מקובעת וממוקדת הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 4, ב- 00:56 לפי שעון ישראל, 28 ליוני, 2020    שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית […]

שער 52 קו 3 איפוק אסטרטגי הוא הנושא היום

שער 52 קו 3: איפוק אסטרטגי הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 3, ב- 01:20 לפי שעון ישראל, 27 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר […]

שער 52 קו 2 התמקדות על האחר או לא

שער 52 קו 2: התמקדות על האחר או לא הוא הנושא אנו נכנסים לשער 52 קו 2, ב- 01:45 לפי שעון ישראל, 26 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא […]

שער 52 קו 1 ריכוז ממוקד או לא

שער 52 קו 1: הנושא הוא ריכוז ממוקד או לא אנו נכנסים לשער 52 קו 1, ב- 02:10 לפי שעון ישראל, 25 ליוני, 2020 שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר משהיא […]