שער 52 – ללא תזוזה (הר) // קו 6 – שלום

שער 52 – ללא תזוזה (הר) //  קו 6 – שלום אנו נכנסים לשער 52  קו 6 ב-  06:03  לפי שעון ישראל ב- 30 ביוני 2021                       שער 52 ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. […]

שער 52 – ללא תזוזה (הר) // קו 5 – הסבר

שער 52 – ללא תזוזה (הר) //  קו 5- הסבר אנו נכנסים לשער 52  קו 5  ב-  06:27  לפי שעון ישראל ב- 29 ביוני 2021                       שער 52 ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי […]

שער 52 – ללא תזוזה (הר) // קו 4 – משמעת עצמית

שער 52 – ללא תזוזה (הר) //  קו 4- משמעת עצמית אנו נכנסים לשער 52  קו 4  ב-  06:51  לפי שעון ישראל ב- 28 ביוני 2021                       שער 52 ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. […]

שער 52 – ללא תזוזה (הר) // קו 3 – כלי וויסות

שער 52 – ללא תזוזה (הר) //  קו 3- כלי וויסות אנו נכנסים לשער 52  קו 3  ב-  07:14  לפי שעון ישראל ב- 27 ביוני 2021                       שער 52 ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. […]

שער 52 – ללא תזוזה (הר) // קו 2 – דאגה

שער 52 – ללא תזוזה (הר) //  קו 2- דאגה אנו נכנסים לשער 52  קו 2  ב-  07:38  לפי שעון ישראל ב- 26 ביוני 2021                       שער 52 ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי […]

שער 52 – ללא תזוזה (הר) // קו 1 – חשוב לפני שאתה מדבר

שער 52 – ללא תזוזה (הר) //  קו 1- חשוב לפני שאתה מדבר אנו נכנסים לשער 52  קו 1  ב-  08:27  לפי שעון ישראל ב- 25 ביוני 2021                       שער 52 ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו […]

שער 52 קו 6 אשליה הרמונית או הזיה הוא הנושא

שער 52 קו 6: אשליה הרמונית או הזיה הוא הנושא  אנו נכנסים לשער 52 קו 6, ב- 00:08 לפי שעון ישראל, 30 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית […]

שער 52 קו 5 מיקוד בפרטים הוא הנושא היום

שער 52 קו 5: מיקוד בפרטים הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 5, ב- 00:32 לפי שעון ישראל, 29 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר […]

שער 52 קו 4 אנרגיה מקובעת וממוקדת הוא הנושא היום

שער 52 קו 4: אנרגיה מקובעת וממוקדת הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 4, ב- 00:56 לפי שעון ישראל, 28 ליוני, 2020    שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית […]

שער 52 קו 3 איפוק אסטרטגי הוא הנושא היום

שער 52 קו 3: איפוק אסטרטגי הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 3, ב- 01:20 לפי שעון ישראל, 27 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר […]

שער 52 קו 2 התמקדות על האחר או לא

שער 52 קו 2: התמקדות על האחר או לא הוא הנושא אנו נכנסים לשער 52 קו 2, ב- 01:45 לפי שעון ישראל, 26 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא […]

שער 52 קו 1 ריכוז ממוקד או לא

שער 52 קו 1: הנושא הוא ריכוז ממוקד או לא אנו נכנסים לשער 52 קו 1, ב- 02:10 לפי שעון ישראל, 25 ליוני, 2020 שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר משהיא […]