שער 56 – הנווד // ק 6 – זהירות

שער 56- הנווד  // קו 6- זהירות  אנו נכנסים לשער 56 קו 6  ב- 20:09 לפי שעון ישראל,  23 ביולי 2021                       שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד […]

שער 56 – הנווד // ק 5 – משיכת תשומת לב

שער 56- הנווד  // קו 5- משיכת תשומת לב אנו נכנסים לשער 56 קו 5  ב- 20:34 לפי שעון ישראל,  22 ביולי 2021                       שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, […]

שער 56 – הנווד // ק 4 – התנהגות הולמת

שער 56- הנווד  // קו 4 – התנהגות הולמת אנו נכנסים לשער 56 קו 4  ב- 21:00 לפי שעון ישראל ב-21 ביולי 2021                       שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, […]

שער 56 – הנווד // ק 3 – ניכור

שער 56- הנווד  // קו 3 – ניכור אנו נכנסים לשער 56 קו 3  ב- 21:25 לפי שעון ישראל ב-20 ביולי 2021                       שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא […]

שער 56 – הנווד // ק 2 – זיקה

שער 56- הנווד  // קו 2 – זיקה אנו נכנסים לשער 56 קו 2 ב- 21:50 לפי שעון ישראל ב-19 ביולי 2021                       שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא […]

שער 56 – הנווד // ק 1 – איכות

שער 56- הנווד  // קו 1 – איכות אנו נכנסים לשער 56 קו 1 ב- 22:16 לפי שעון ישראל ב-18 ביולי 2021                       שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא […]

שער 56 קו 6 רעיונות ללא סוף הוא הנושא היום

שער 56 קו 6:  רעיונות ללא סוף הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 6 ב- 14:18 לפי שעון ישראל, 23 ליולי, 2020    שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. זווית שמאלית של הצטלבות הסחת […]

שער 56 קו 5 משיכת תשומת לב

שער 56 קו 5:  משיכת תשומת לב אנו נכנסים לשער 56 קו 5 ב- 14:45 לפי שעון ישראל, 22 ליולי, 2020 שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of Laws 2 Godhead – Maat […]

שער 56 קו 4 פרסום הסיפור זה הנושא היום

שער 56 קו 4:  פירסום הסיפור זה הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 4 ב- 15:11 לפי שעון ישראל, 21 ליולי, 2020     שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of Laws 2 […]

שער 56 קו 3 להסתגל לאחרים או לא הוא הנושא

שער 56 קו 3:  להסתגל לאחרים או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 3 ב- 15:38 לפי שעון ישראל, 20 ליולי, 2020     שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of […]

שער 56 קו 2 גאוניות בביטוי או לא הוא הנושא

שער 56 קו 2:  גאוניות בביטוי או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 56 קו 2 ב- 16:04 לפי שעון ישראל, 19 ליולי, 2020 שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of Laws […]

שער 56 קו 1 הנושא הוא רעיונות בעלי ערך או לא

שער 56 קו 1:  רעיונות בעלי ערך או לא הם הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 1 ב- 16:30 לפי שעון ישראל, 18 ליולי, 2020     שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross […]