שער 62 – יתרונו של הקטן // ק 6 – משמעת עצמית

שער 62- התפתחות  // קו 6 – משמעת עצמית אנו נכנסים לשער 62 קו 6 ב- 22:41 לפי שעון ישראל ב-17 ביולי 2021                       שער 62 יתרונו של הקטן  שער הפרטים                            הגשמה דרך פרטים   זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות היא […]

שער 62 – יתרונו של הקטן // ק 5 – מטמורפוזה

שער 62- התפתחות  // קו 5 – מטמורפוזה, שינוי צורה אנו נכנסים לשער 62 קו 5  ב-  23:06  לפי שעון ישראל ב-16 ביולי 2021                       שער 62 יתרונו של הקטן  שער הפרטים                            הגשמה דרך פרטים   זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות […]

שער 62 – יתרונו של הקטן // ק 4 – פרישות

שער 62- התפתחות  // קו 4 – פרישות אנו נכנסים לשער 62 קו 4  ב-  23:31  לפי שעון ישראל ב-15 ביולי 2021                       שער 62 יתרונו של הקטן  שער הפרטים                            הגשמה דרך פרטים   זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות היא היסוד […]

שער 62 – יתרונו של הקטן // ק 3 – גילוי/תגלית

שער 62- התפתחות  // קו 3- גילוי/תגלית אנו נכנסים לשער 62 קו 3  ב-  23:55  לפי שעון ישראל ב-14 ביולי 2021                       שער 62 יתרונו של הקטן  שער הפרטים                            הגשמה דרך פרטים   זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות היא היסוד של […]

שער 62 – יתרונו של הקטן // ק 2 – איפוק

שער 62- התפתחות  // קו 2 – איפוק אנו נכנסים לשער 62 קו 2  ב-  00:20  לפי שעון ישראל ב-14 ביולי 2021                       שער 62 יתרונו של הקטן  שער הפרטים                            הגשמה דרך פרטים   זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות היא היסוד […]

שער 62 – יתרונו של הקטן // קו 1 – שגרה

שער 62- התפתחות  // קו 1 – שגרה אנו נכנסים לשער 62 קו 1  ב-  00:45  לפי שעון ישראל ב-13 ביולי 2021                       שער 62 יתרונו של הקטן  שער הפרטים                            הגשמה דרך פרטים   זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות היא היסוד […]

שער 62 קו 6 כניסה לעומק או לא הוא הנושא היום

שער 62 קו 6:  כניסה לעומק או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 6 ב- 16:55 לפי שעון ישראל, 17 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים     […]

שער 62 קו 5 משמעת או לא הוא הנושא היום

שער 62 קו 5:  משמעת או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 5 ב- 17:21 לפי שעון ישראל, 16 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים       […]

שער 62 קו 4 נחכה ונראה הוא הנושא היום

שער 62 קו 4:  נחכה ונראה הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 4 ב- 17:46 לפי שעון ישראל, 15 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים         […]

שער 62 קו 3 השיעור שנלמד הוא הנושא היום

שער 62 קו 3:  השיעור שנלמד הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 3 ב- 18:11 לפי שעון ישראל, 14 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים         […]

שער 62 קו 2 הליך פורמלי הוא הנושא היום

שער 62 קו 2:  הליך פורמלי, ריטואל  הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 2 ב- 18:35 לפי שעון ישראל, 13 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים       […]

שער 62 קו 1 הסתכלות פנימה או לא הוא הנושא היום

שער 62 קו 1:  הסתכלות פנימה או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 62 קו 1 ב- 19:00 לפי שעון ישראל, 12 ליולי, 2020 שער 62 יתרונו של המועט שער הפרטים הגשמה דרך פרטים זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות היא היסוד של המאיה ומטרתה לשתף את החוויה האנושית. Right Angle […]