שער 8 החזקה יחד // קו 6 – שיתוף

שער 08- החזקה יחד //  קו 6- שיתוף נכנסנו לשער 8  קו 6  ב- 02:21  לפי שעון ישראל ב- 20 במאי 2021                       שער 08 החזקה יחד שער התרומה       להוביל על ידי דוגמה אישית   הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. באמצעות […]

שער 8 החזקה יחד // קו 5 – דהרמה

שער 08- החזקה יחד //  קו 5 – דהרמה נכנסנו לשער 8  קו 5  ב- 02:58  לפי שעון ישראל ב- 19 במאי 2021                       שער 08 החזקה יחד שער התרומה       להוביל על ידי דוגמה אישית   הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. […]

שער 8 החזקה יחד // קו 4 – כבוד

שער 08- החזקה יחד //  קו 4- כבוד נכנסנו לשער 8  קו 4 ב- 03:37  לפי שעון ישראל ב- 18 במאי 2021                       שער 08 החזקה יחד שער התרומה       להוביל על ידי דוגמה אישית   הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. באמצעות […]

שער 8 החזקה יחד // קו 3 – המזוייף

שער 08- החזקה יחד //  קו 3- המזויף נכנסנו לשער 8  קו 3 ב- 04:16  לפי שעון ישראל ב- 17 במאי 2021                       שער 08 החזקה יחד שער התרומה       להוביל על ידי דוגמה אישית   הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. באמצעות […]

שער 8 החזקה יחד // קו 2 – שירות

שער 08- החזקה יחד //  קו 2- שירות נכנסנו לשער 8  קו 2 ב- 04:55  לפי שעון ישראל ב- 16 במאי 2021                       שער 08 החזקה יחד שער התרומה       להוביל על ידי דוגמה אישית   הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. באמצעות […]

שער 8 החזקה יחד // קו 1 – יושרה

שער 08- החזקה יחד //  קו 1- יושרה נכנסנו לשער 8  קו 1 ב- 05:36  לפי שעון ישראל ב- 15 במאי 2021                       שער 08 החזקה יחד שער התרומה       להוביל על ידי דוגמה אישית   הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. באמצעות […]