רבע הדואליות Quarter of Duality

הנושא: מטרה שמושגת דרך חיבור
נושא מיסטי: מידה כנגד מידה

הרבע השלישי מביא אותנו לרבע היומיומי, האנושי והאינטימי מכל הרבעים, המקום שבו אנו חוצים את הגבול של הנפרדות ומפנים את הצורך <ועוסקים בצורך?> שלנו במישהו אחר, במקום שבו באופן מיסטי השניים נהפכים לאחד. במרחב הזה אנו חודרים ללב הטבע הדואלי של הקיום שלנו, כדי מצד אחד להרחיב את המאיה (מידה כנגד מידה) ומצד שני להתחבר ליופי ולמסתורין של ההתגלמות. זה הופך את יכולתנו לחבור לאחרים מקור לא אכזב להשתוממות. המטרה כאן מושגת דרך חיבור, על ידי הציווי הגנטי להתרבות ולשכפל את המינים על ידי מציאת בן הזוג הטוב ביותר ובכך להבטיח את עתיד המין האנושי. רבע הדואליות לוקח אותנו מהמיינד (ההמשגה) ומהצורה (בנייה) לחיבור (המסתורין של יצירה משותפת). שימו לב שכל שבעת השערים של הטחול – על האינטליגנציה ההישרדותית שלו – נמצאים כאן.