שער 03 – קושי בהתחלה // קו 6 – כניעה

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 6 –  כניעה נכנסים לשער  03  קו 6  ב – 07:31  לפי שעון ישראל, 21 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 5 – קורבנות

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 5 –  קורבנות נכנסים לשער  03  קו 5  ב – 08:28  לפי שעון ישראל, 20 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 4 – כריזמה

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 4-  כריזמה נכנסים לשער  03  קו 4  ב – 09:26  לפי שעון ישראל, 19 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. ביטוי […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 3 – הישרדות

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 3-  הישרדות נכנסים לשער  03  קו  3  ב – 10:24  לפי שעון ישראל, 18 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. ביטוי […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 2 – חוסר בשלות

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 2 –  חוסר בשלות נכנסים לשער  03  קו  2  ב – 11:23  לפי שעון ישראל, 17 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 1 – סינתזה

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 1 –  סינתזה נכנסים לשער  03  קו  1  ב – 12:23  לפי שעון ישראל, 16 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה// קו 6 – כניעה

שער 03 – קושי בהתחלה //  קו 6 – כניעה נכנסנו לשער 03  קו  6  ב- 01:40  לפי שעון ישראל ב- 21 באפריל 2021                       שער 3 קושי בהתחלה  שער הסידור מוטציה (שינוי גנטי) נוצרת ומועצמת האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה// קו 5 – קורבנות

שער 03 – קושי בהתחלה //  קו 5 – קורבנות נכנסנו לשער 03  קו  5  ב- 02:37  לפי שעון ישראל ב- 20 באפריל 2021                       שער 3 קושי בהתחלה  שער הסידור מוטציה (שינוי גנטי) נוצרת ומועצמת האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה// קו 4 – כריזמה

שער 03 – קושי בהתחלה //  קו 4- כריזמה נכנסנו לשער 03  קו  4  ב- 03:35  לפי שעון ישראל ב- 19 באפריל 2021                       שער 3 קושי בהתחלה  שער הסידור מוטציה (שינוי גנטי) נוצרת ומועצמת האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. ביטוי […]

שער 03 – קושי בהתחלה// קו 3 – הישרדות

שער 03 – קושי בהתחלה //  קו 3- הישרדות נכנסנו לשער 03  קו  3  ב- 04:34  לפי שעון ישראל ב- 18 באפריל 2021                       שער 3 קושי בהתחלה  שער הסידור מוטציה (שינוי גנטי) נוצרת ומועצמת האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. ביטוי […]

שער 03 – קושי בהתחלה// קו 2 – חוסר בשלות

שער 03 – קושי בהתחלה //  קו 2- חוסר בשלות  נכנסנו לשער 03  קו  2  ב- 05:33  לפי שעון ישראל ב- 17 באפריל 2021                       שער 3 קושי בהתחלה  שער הסידור מוטציה (שינוי גנטי) נוצרת ומועצמת האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה// קו 1 – סינתיזה

שער 03 – קושי בהתחלה //  קו 1 – סינתיזה נכנסנו לשער 03  קו  1  ב- 06:34  לפי שעון ישראל ב- 16 באפריל 2021                       שער 3 קושי בהתחלה  שער הסידור מוטציה (שינוי גנטי) נוצרת ומועצמת האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]