שער 24 החזרה // קו 6 – מתנת הסוס

שער 24 – החזרה //  קו 6 – מתנת הסוס אנו נכנסים לשער 24  קו 6 ב- 15:15  לפי שעון ישראל ב- 2 במאי 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן […]

שער 24 החזרה // קו 5 – התוודות

שער 24 – החזרה //  קו 5 – התוודות אנו נכנסים לשער 24  קו 5 ב- 16:04  לפי שעון ישראל ב- 1 במאי 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 החזרה // קו 4 – הנזיר

שער 24 – החזרה //  קו 4 – הנזיר אנו נכנסים לשער 24  קו 4 ב- 16:52  לפי שעון ישראל ב- 30 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 החזרה // קו 3 – המתמכר

שער 24 – החזרה //  קו 3 – המתמכר אנו נכנסים לשער 24  קו 3 ב- 17:42  לפי שעון ישראל ב- 29 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 החזרה // קו 2 – הכרה

שער 24 – החזרה //  קו 2- הכרה אנו נכנסים לשער 24  קו 2 ב- 18:32  לפי שעון ישראל ב- 28 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 החזרה // קו 1 – חטא המחדל

שער 24 – החזרה //  קו 1 – חטא המחדל אנו נכנסים לשער 24  קו  1 ב- 19:23  לפי שעון ישראל ב- 27 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן […]