שער 24 – החזרה // קו 6 – מתנת הסוס

שער 24 –  החזרה //  קו 6 –  מתנת הסוס  נכנסים לשער  24  קו 6  ב – 20:55  לפי שעון ישראל, 2 במאי 2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 – החזרה // קו 5 – התוודות

שער 24 –  החזרה //  קו 5 –  התוודות נכנסים לשער  24  קו 5  ב – 21:45  לפי שעון ישראל, 1 במאי 2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 4 – הנזיר

שער 24 –  החזרה //  קו 4 –  הנזיר נכנסים לשער  24  קו 4  ב – 22:35  לפי שעון ישראל, 30 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 3 – המתמכר

שער 24 –  החזרה //  קו 3 –  המתמכר נכנסים לשער  24  קו 3  ב – 23:25  לפי שעון ישראל, 29 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 2 – הכרה

שער 24 –  החזרה //  קו 2 –  הכרה נכנסנו לשער  24  קו 2  ב – 00:17  לפי שעון ישראל, 29 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 1 – חטא המחדל

שער 24 –  החזרה //  קו 1 –  חטא המחדל נכנסנו לשער  24  קו 1  ב – 01:09  לפי שעון ישראל, 28 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 החזרה // קו 6 – מתנת הסוס

שער 24 – החזרה //  קו 6 – מתנת הסוס אנו נכנסים לשער 24  קו 6 ב- 15:15  לפי שעון ישראל ב- 2 במאי 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן […]

שער 24 החזרה // קו 5 – התוודות

שער 24 – החזרה //  קו 5 – התוודות אנו נכנסים לשער 24  קו 5 ב- 16:04  לפי שעון ישראל ב- 1 במאי 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 החזרה // קו 4 – הנזיר

שער 24 – החזרה //  קו 4 – הנזיר אנו נכנסים לשער 24  קו 4 ב- 16:52  לפי שעון ישראל ב- 30 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 החזרה // קו 3 – המתמכר

שער 24 – החזרה //  קו 3 – המתמכר אנו נכנסים לשער 24  קו 3 ב- 17:42  לפי שעון ישראל ב- 29 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 החזרה // קו 2 – הכרה

שער 24 – החזרה //  קו 2- הכרה אנו נכנסים לשער 24  קו 2 ב- 18:32  לפי שעון ישראל ב- 28 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 החזרה // קו 1 – חטא המחדל

שער 24 – החזרה //  קו 1 – חטא המחדל אנו נכנסים לשער 24  קו  1 ב- 19:23  לפי שעון ישראל ב- 27 באפריל 2021                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן […]