שער 25 – תמימות // קו 6 – בורות

שער 25 –  תמימות  // קו 6- בורות נכנסים לשער  25  קו  6  ב  – 16:34  לפי שעון ישראל, 23 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון והישרדות […]

שער 25 – תמימות // קו 5 – החלמה

שער 25 –  תמימות  // קו 5 – החלמה נכנסים לשער  25  קו  5  ב  – 17:53  לפי שעון ישראל, 22 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 4 – הישרדות

שער 25 –  תמימות  // קו 4 – הישרדות  נכנסים לשער  25  קו  4  ב  – 19:13  לפי שעון ישראל, 21 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 3 – רגישות

שער 25 –  תמימות  // קו 3 – רגישות נכנסים לשער  25  קו  3  ב  – 20:34  לפי שעון ישראל, 20 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 2 – האקסיסטנציאליסט

שער 25 –  תמימות  // קו 2 – האקסיסטנציאליסט נכנסים לשער  25  קו  2  ב  – 21:55  לפי שעון ישראל, 19 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 1 – חוסר אנוכיות

שער 25 –  תמימות  // קו 1 – חוסר אנוכיות נכנסים לשער  25  קו  1  ב  – 23:17  לפי שעון ישראל, 18 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. […]

שער 25 – תמימות // קו 6 – בורות

שער 25 – תמימות //  קו  6 – בורות אנו נכנסים לשער 25  קו  6  ב- 10:38 לפי שעון ישראל ב-  23 במרץ 2021                       שער 25 תמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. […]

שער 25 – תמימות // קו 5 – הבראה

שער 25 – תמימות //  קו  5 – הבראה אנו נכנסים לשער 25  קו  5  ב- 11:57 לפי שעון ישראל ב-  22  במרץ 2021                       שער 25 תמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. […]

שער 25 – תמימות // קו 4 – הישרדות

שער 25 – תמימות //  קו  4 – הישרדות אנו נכנסים לשער 25  קו  4  ב- 13:17 לפי שעון ישראל ב- 21 במרץ 2021                       שער 25 תמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 3 – רגישות

שער 25 – תמימות //  קו  3 – רגישות אנו נכנסים לשער 25  קו  3  ב- 14:38 לפי שעון ישראל ב- 20 במרץ 2021                       שער 25 תמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 2 – האקסיסטנציאליסט

שער 25 – תמימות //  קו  2 – האקסיסטנציאליסט אנו נכנסים לשער 25  קו  2  ב- 16:00  לפי שעון ישראל ב- 19 במרץ 2021                       שער 25 תמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. […]

שער 25 – תמימות // קו 1 – חוסר אנוכיות

שער 25 – תמימות //  קו  1 – חוסר אנוכיות אנו נכנסים לשער 25  קו  1  ב- 17:22  לפי שעון ישראל ב- 18 במרץ 2021                       שער 25 תמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן […]