שער 27 – הזנה // קו 6 – דאגה

שער 27 –  הזנה //  קו 6 –  דאגה נכנסנו לשער  27  קו 6  ב – 02:02  לפי שעון ישראל, 27 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 – הזנה // קו 5 – המוציא לפועל

שער 27 –  הזנה //  קו 5 –  המוציא לפועל נכנסנו לשער  27  קו 5  ב – 02:55  לפי שעון ישראל, 26 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג […]

שער 27 – הזנה // קו 4 – נדיבות

שער 27 –  הזנה //  קו 4 –  נדיבות נכנסנו לשער  27  קו 4  ב – 03:49  לפי שעון ישראל, 25 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 – הזנה // קו 3 – חמדנות

שער 27 –  הזנה //  קו 3 –  חמדנות  נכנסנו לשער  27  קו 3  ב – 04:43  לפי שעון ישראל, 24 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 – הזנה // קו 2 – סיפוק צרכים עצמי

שער 27 –  הזנה //  קו 2 –  סיפוק צרכים עצמי נכנסנו לשער  27  קו 2  ב – 05:39  לפי שעון ישראל, 23 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה […]

שער 27 – הזנה // קו 1 – אנוכיות

שער 27 –  הזנה //  קו 1 –  אנוכיות  נכנסים לשער  27  קו 1  ב – 06:34  לפי שעון ישראל, 22 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 הזנה // קו 6 – דאגה

שער 27 – הזנה //  קו 5 – המוציא לפועל  אנו נכנסים לשער 27  קו  6 ב- 20:15  לפי שעון ישראל ב- 26 באפריל 2021                       שער 27 הזנה שער הטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג […]

שער 27 הזנה // קו 5 – המוציא לפועל

שער 27 – הזנה //  קו 5 – המוציא לפועל  אנו נכנסים לשער 27  קו  5 ב- 21:07  לפי שעון ישראל ב- 25 באפריל 2021                       שער 27 הזנה שער הטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג […]

שער 27 הזנה // קו 4 – נדיבות

שער 27 – הזנה //  קו 4 – נדיבות נכנסנו לשער 27  קו  4  ב- 22:00  לפי שעון ישראל ב- 24 באפריל 2021                       שער 27 הזנה שער הטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. זווית […]

שער 27 הזנה // קו 3 – חמדנות

שער 27 – הזנה //  קו 3 – חמדנות  אנו נכנסים לשער 27  קו  3  ב- 22:54  לפי שעון ישראל ב- 23 באפריל 2021                       שער 27 הזנה שער הטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 הזנה // קו 2 – סיפוק צרכים עצמיים

שער 27 – הזנה //  קו 2 – סיפוק צרכים עצמיים  אנו נכנסים לשער 27  קו  2  ב- 23:48  לפי שעון ישראל ב- 22 באפריל 2021                       שער 27 הזנה שער הטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה […]

שער 27 הזנה // קו 1 – אנוכיות

שער 27 – הזנה //  קו 1 – אנוכיות נכנסנו לשער 27  קו  1  ב- 00:44  לפי שעון ישראל ב- 22 באפריל 2021                       שער 27 הזנה שער הטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. זווית […]