שער 36 – החשכת האור // קו 6 – צדק

שער 36 –  החשכת האור  // קו 6 – צדק נכנסנו לשער  36  קו  6  ב  – 00:40  לפי שעון ישראל, 18 למרץ, 2022 שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא מודעות מביאה לידי משבר רגשי. שינוי בהרגשה משמעה סיום המחזור […]

שער 36 – החשכת האור // קו 5 – המחתרת

שער 36 –  החשכת האור  // קו 5 – המחתרת נכנסנו לשער  36  קו  5  ב  – 02:03  לפי שעון ישראל, 17 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 4 – ריגול

שער 36 –  החשכת האור  // קו 4 – ריגול נכנסנו לשער  36  קו  4  ב  – 03:27  לפי שעון ישראל, 16 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 3 – מעבר

שער 36 –  החשכת האור  // קו 3 – מעבר נכנסנו לשער  36  קו  3  ב  – 04:52  לפי שעון ישראל, 15 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 2 – תמיכה

שער 36 –  החשכת האור  // קו 2 – תמיכה נכנסנו לשער  36  קו  2   ב  – 06:18  לפי שעון ישראל, 14 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 1 – התנגדות

שער 36 –  החשכת האור  // קו 1- התנגדות נכנסנו לשער  22 קו 1  ב  – 07:44  לפי שעון ישראל, 13 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא מודעות […]

שער 22 – חסד // קו 6 – בגרות

שער 22 –  חסד // קו 6 – בגרות נכנסנו לשער  22 קו 6   ב  – 09:17  לפי שעון ישראל, 12 למרץ, 2022                       שער 22 חסד שער הפתיחות שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה […]

שער 36 – החשכת האור // קו 6 – צדק

שער 36 – החשכת האור //  קו  6 – צדק אנו נכנסים לשער 36  קו  6  ב- 18:46  לפי שעון ישראל ב- 17 במרץ 2021                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית כלל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה […]

שער 36 – החשכת האור // קו 5 – המחתרת

שער 36 – החשכת האור //  קו  5 – המחתרת אנו נכנסים לשער 36  קו  5  ב- 20:10  לפי שעון ישראל ב- 16 במרץ 2021 שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית כלל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא מודעות מביאה לידי משבר רגשי. שינוי בהרגשה משמעה סיום […]

שער 36 – החשכת האור // קו 4 – ריגול

שער 36 – החשכת האור //  קו  4 – ריגול נכנסנו לשער 36  קו  4  ב- 21:35  לפי שעון ישראל ב- 15 במרץ 2021                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית כלל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 3 – מעבר

שער 36 – החשכת האור //  קו  3 – מעבר נכנסנו לשער 36  קו  3  ב- 23:00  לפי שעון ישראל ב- 14 במרץ 2021                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית כלל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 2 – תמיכה

שער 36 – החשכת האור //  קו  2 – תמיכה נכנסנו לשער 36  קו  2  ב- 00:27  לפי שעון ישראל ב- 14 במרץ 2021                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית כלל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 1 – התנגדות

שער 36 – החשכת האור //  קו  1 – התנגדות נכנסנו לשער 36  קו  1  ב- 01:54  לפי שעון ישראל ב- 13 במרץ 2021                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית כלל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]