שער 37 – המשפחה // קו 6 – מטרה

שער 37 –  המשפחה // קו 6 – מטרהנכנסנו לשער 37 קו 6 ב- 03:35 לפי שעון ישראל, 1 במרץ, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית שמאלית של הצטלבות ההגירה, בסמיכות עם […]

שער 37 – המשפחה // קו 5 – אהבה

שער 37 –  המשפחה // קו 5 – אהבה נכנסנו לשער 37 קו 5 ב- 05:11 לפי שעון ישראל, 28 בפברואר, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית שמאלית של הצטלבות ההגירה ראש-אל מיטרה […]

שער 37 – המשפחה // קו 4 – הנהגה על ידי דוגמא

שער 37 –  המשפחה // קו 4 – הנהגה על ידי דוגמאנכנסנו לשער 37 קו 4 ב- 06:48 לפי שעון ישראל, 27 בפברואר, 2022   שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של […]

שער 37 – המשפחה // קו 3 – היעדר פניוּת/ הגינות

שער 37 –  המשפחה // קו 3 – היעדר פניוּת / הגינותנכנסים לשער 37 קו 3 ב- 08:25 לפי שעון ישראל, 26 בפברואר, 2022  שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של הצטלבות […]

שער 37 – המשפחה // קו 2 – אחריות

שער 37 –  המשפחה // קו 2 – אחריותנכנסים לשער 37 קו 2 ב- 10:03 לפי שעון ישראל, 25 בפברואר, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של הצטלבות התכנון ראש-אל מיטרה […]

שער 37 – המשפחה // קו 1 – אמא-אבא

שער 37 –  המשפחה // קו 1 – אמא/אבאנכנסים לשער 37 קו 1 ב- 11:42 לפי שעון ישראל, 24 בפברואר, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של הצטלבות התכנון ראש-אל מיטרה […]

שער 37 – המשפחה // קו 6 – מטרה

שער 37 – המשפחה //  קו  6 – מטרה נכנסנו לשער 37 קו  6 ב- 21:40  לפי שעון ישראל ב- 28 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]

שער 37 – המשפחה // קו 5 – אהבה

שער 37 – המשפחה //  קו  5 – אהבה נכנסנו לשער 37 קו  5 ב- 23:15  לפי שעון ישראל ב- 27 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]

שער 37 – המשפחה // קו 4 – הנהגה על ידי דוגמה

שער 37 – המשפחה //  קו  4 – הנהגה על ידי דוגמה נכנסנו לשער 37 קו  4 ב- 00:51  לפי שעון ישראל ב- 27 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי […]

שער 37 – המשפחה // קו 3 – היעדר פניוּת/ הגינות

שער 37 – המשפחה //  קו  3 – היעדר פניוּת/ הגינות נכנסנו לשער 37 קו 3  ב- 02:28  לפי שעון ישראל ב- 26 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר […]

שער 37 – המשפחה // קו 2 – אחריות

שער 37 – המשפחה //  קו  2 – אחריות נכנסנו לשער 37 קו 2  ב- 04:05  לפי שעון ישראל ב- 25 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]

שער 37 – המשפחה // קו 1 – האמא/אבא

שער 37 – המשפחה //  קו  1 – אמא/אבא  נכנסנו לשער 37 קו 1  ב- 05:32  לפי שעון ישראל ב- 24 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]