שער 37 – המשפחה // קו 6 – מטרה

שער 37 – המשפחה //  קו  6 – מטרה נכנסנו לשער 37 קו  6 ב- 21:40  לפי שעון ישראל ב- 28 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]

שער 37 – המשפחה // קו 5 – אהבה

שער 37 – המשפחה //  קו  5 – אהבה נכנסנו לשער 37 קו  5 ב- 23:15  לפי שעון ישראל ב- 27 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]

שער 37 – המשפחה // קו 4 – הנהגה על ידי דוגמה

שער 37 – המשפחה //  קו  4 – הנהגה על ידי דוגמה נכנסנו לשער 37 קו  4 ב- 00:51  לפי שעון ישראל ב- 27 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי […]

שער 37 – המשפחה // קו 3 – היעדר פניוּת/ הגינות

שער 37 – המשפחה //  קו  3 – היעדר פניוּת/ הגינות נכנסנו לשער 37 קו 3  ב- 02:28  לפי שעון ישראל ב- 26 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר […]

שער 37 – המשפחה // קו 2 – אחריות

שער 37 – המשפחה //  קו  2 – אחריות נכנסנו לשער 37 קו 2  ב- 04:05  לפי שעון ישראל ב- 25 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]

שער 37 – המשפחה // קו 1 – האמא/אבא

שער 37 – המשפחה //  קו  1 – אמא/אבא  נכנסנו לשער 37 קו 1  ב- 05:32  לפי שעון ישראל ב- 24 בפברואר 2021                       שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של  הטבע הבסיסי של הקהילות.  ביטוי מעבר לאישי של […]