שער 42 – הגדלה // קו 6 – טיפוח

שער 42 – הגדלה //  קו 6 – טיפוח נכנסנו לשער 42  קו  6  ב- 07:35  לפי שעון ישראל ב- 15 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה ‘הגביע הקדוש’ הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא לב […]

שער 42 – הגדלה // קו 5 – מימוש עצמי

שער 42 – הגדלה //  קו 5 – מימוש עצמי נכנסנו לשער 42  קו  5  ב- 08:37  לפי שעון ישראל ב- 14 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה ‘הגביע הקדוש’ הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא […]

שער 42 – הגדלה // קו 4 – המתווך

שער 42 – הגדלה //  קו 4 – איש הביניים, המתווך אנו נכנסים לשער 42  קו  4   ב- 09:40  לפי שעון ישראל ב- 13 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה ‘הגביע הקדוש’ הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת […]

שער 42 – הגדלה // קו 3 – ניסוי וטעייה

שער 42 – הגדלה //  קו 3 – ניסוי וטעייה אנו נכנסים לשער 42  קו  3   ב- 10:43  לפי שעון ישראל ב- 12 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה ‘הגביע הקדוש’ הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור […]

שער 42 – הגדלה // קו 2 – זיהוי

שער 42 – הגדלה //  קו 2 – זיהוי  אנו נכנסים לשער 42  קו  2   ב- 11:48  לפי שעון ישראל ב- 11 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה ‘הגביע הקדוש’ הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא […]

שער 42 – הגדלה // קו 1 – גיוון

שער 42 – הגדלה //  קו 1 – גיוון אנו נכנסים לשער 42  קו  1 ב- 12:53  לפי שעון ישראל ב- 10 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה ‘הגביע הקדוש’ הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא […]