שער 42 – הגדלה // קו 6 – טיפוח

שער 42 –  הגדלה //  קו 6 –  טיפוח נכנסים לשער  42  קו  6  ב – 13:23  לפי שעון ישראל, 15 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 42 – הגדלה // קו 5 – מימוש עצמי

שער 42 –  הגדלה //  קו 5 –  מימוש עצמי נכנסים לשער  42  קו  5  ב – 14:24  לפי שעון ישראל, 14 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב […]

שער 42 – הגדלה // קו 4 – המתווך

שער 42 –  הגדלה //  קו 4 –  המתווך נכנסים לשער  42  קו  4  ב – 15:26  לפי שעון ישראל, 13 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 42 – הגדלה // קו 3 – ניסוי וטעיה

שער 42 –  הגדלה //  קו 3 –  ניסוי וטעיה נכנסים לשער  42  קו  3  ב – 16:29  לפי שעון ישראל, 12 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב […]

שער 42 – הגדלה // קו 2 – זיהוי

שער 42 –  הגדלה //  קו 2 –  זיהוי נכנסים לשער  42  קו  2  ב – 17:33  לפי שעון ישראל, 11 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 42 – הגדלה // קו 1 – גיוון

שער 42 –  הגדלה //  קו 1 –  גיוון  נכנסים לשער  42  קו  1  ב – 18:37  לפי שעון ישראל, 10 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 42 – הגדלה // קו 6 – טיפוח

שער 42 – הגדלה //  קו 6 – טיפוח נכנסנו לשער 42  קו  6  ב- 07:35  לפי שעון ישראל ב- 15 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא לב […]

שער 42 – הגדלה // קו 5 – מימוש עצמי

שער 42 – הגדלה //  קו 5 – מימוש עצמי נכנסנו לשער 42  קו  5  ב- 08:37  לפי שעון ישראל ב- 14 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא […]

שער 42 – הגדלה // קו 4 – המתווך

שער 42 – הגדלה //  קו 4 – איש הביניים, המתווך אנו נכנסים לשער 42  קו  4   ב- 09:40  לפי שעון ישראל ב- 13 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת […]

שער 42 – הגדלה // קו 3 – ניסוי וטעייה

שער 42 – הגדלה //  קו 3 – ניסוי וטעייה אנו נכנסים לשער 42  קו  3   ב- 10:43  לפי שעון ישראל ב- 12 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור […]

שער 42 – הגדלה // קו 2 – זיהוי

שער 42 – הגדלה //  קו 2 – זיהוי  אנו נכנסים לשער 42  קו  2   ב- 11:48  לפי שעון ישראל ב- 11 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה  שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא […]

שער 42 – הגדלה // קו 1 – גיוון

שער 42 – הגדלה //  קו 1 – גיוון אנו נכנסים לשער 42  קו  1 ב- 12:53  לפי שעון ישראל ב- 10 באפריל 2021                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה ההתרחבות של המשאבים הממקסמים את ההתפתחות לפוטנציאל המלא שלה. השלמת המחזור היא […]