שער 51 – המעורר // קו 6 – הפרדה

שער 51-  המעורר // קו 6 –  הפרדה נכנסים לשער  51  קו  6  ב – 19:43  לפי שעון ישראל, 9 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 51 – המעורר // קו 5 – סימטריה

שער 51-  המעורר // קו 5 –  סימטריה נכנסים לשער  51  קו  5  ב – 20:49  לפי שעון ישראל, 8 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 51 – המעורר // קו 4 – מגבלה

שער 51-  המעורר // קו 4-  מגבלה נכנסים לשער  51  קו  4  ב – 21:56  לפי שעון ישראל, 7 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל הלא-נודע. […]

שער 51 – המעורר // קו 3 – הסתגלות

שער 51-  המעורר // קו 3-  הסתגלות נכנסים לשער  51  קו  3  ב – 23:04  לפי שעון ישראל, 6 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל הלא-נודע. […]

שער 51 – המעורר // קו 2 – התכנסות

שער 51-  המעורר // קו 2-  התכנסות נכנסנו לשער  51  קו  2  ב – 00:13  לפי שעון ישראל, 6 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל הלא-נודע. […]

שער 51 – המעורר // קו 1 – נקודת התייחסות

שער 51-  המעורר // קו 1- נקודת התייחסות  נכנסנו לשער  51  קו  1  ב – 01:22  לפי שעון ישראל, 5 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 51 – המעורר // קו 6 – הפרדה

שער 51 – המעורר//  קו 6 – הפרדה אנו נכנסים לשער 51  קו  6  ב- 13:58  לפי שעון ישראל ב- 9 באפריל 2021                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון […]

שער 51 – המעורר // קו 5 – סימטריה

שער 51 – המעורר//  קו 5 – סימטריה אנו נכנסים לשער 51  קו  5  ב- 15:05  לפי שעון ישראל ב- 8 באפריל 2021                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון […]

שער 51 – המעורר // קו 4 – מגבלה

שער 51 – המעורר//  קו 4 – מגבלה אנו נכנסים לשער 51  קו  4  ב- 16:12  לפי שעון ישראל ב- 7 באפריל 2021                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון […]

שער 51 – המעורר // קו 3 – הסתגלות

שער 51 – המעורר//  קו 3- הסתגלות אנו נכנסים לשער 51  קו  3  ב- 17:20  לפי שעון ישראל ב- 6 באפריל 2021                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 51 – המעורר // קו 2 – התכנסות

שער 51 – המעורר//  קו 2- התכנסות אנו נכנסים לשער 51  קו  2  ב- 18:28  לפי שעון ישראל ב- 5 באפריל 2021                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 51 – המעורר // קו 1 – נקודת התייחסות

שער 51 – המעורר//  קו 1- נקודת התייחסות  אנו נכנסים לשער 51  קו  1  ב- 19:37  לפי שעון ישראל ב- 4 באפריל 2021                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון […]