שער 63 – לאחר סיום // קו 5 – הצהרה חיובית

שער 63 – לאחר סיום // קו 5 – הצהרה חיוביתנכנסנו לשער 63 קו 5 ב- 19:43 לפי שעון ישראל, 5 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית שמאלית של הצטלבות הריבונותראש-אל […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 4 – זיכרון

שער 63 – לאחר סיום // קו 4 – זיכרוןנכנסנו לשער 63 קו 4 ב- 21:16 לפי שעון ישראל, 4 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית ימנית של הצטלבות המודעות, עמדת […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 3 – המשכיות

שער 63 – לאחר סיום // קו 3 – המשכיותנכנסנו לשער 63 קו 3 ב- 22:50 לפי שעון ישראל, 3 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית ימנית של הצטלבות המודעות ראש-אל […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 2 – הבניה

שער 63 – לאחר סיום // קו 2 – הבניהנכנסנו לשער 63 קו 2 ב- 00:24 לפי שעון ישראל, 3 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית ימנית של הצטלבות המודעות ראש-אל […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 1 – קור רוח

שער 63 – לאחר סיום // קו 1 – קור רוחנכנסנו לשער 63 קו 1 ב- 01:59 לפי שעון ישראל, 2 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. עמדת סמיכות של הצטלבות הדריכות […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 6 – נוסטלגיה

שער 63 – לאחר סיום //  קו  6 – נוסטלגיה אנו נכנסים לשער 63  קו  6 ב- 12:21  לפי שעון ישראל ב- 6 במרץ 2021                       שער 63 לאחר סיום  שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים, כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי על ביסוס […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 5 – הצהרה חיובית

שער 63 – לאחר סיום //  קו  5 – הצהרה חיובית אנו נכנסים לשער 63  קו  5 ב- 13:53  לפי שעון ישראל ב- 5 במרץ 2021                       שער 63 לאחר סיום  שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים, כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי על […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 4 – זיכרון

שער 63 – לאחר סיום //  קו  4 – זיכרון אנו נכנסים לשער 63  קו  4 ב- 15:25  לפי שעון ישראל ב- 4 במרץ 2021                       שער 63 לאחר סיום  שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים, כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי על ביסוס […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 3 – המשכיות

שער 63 – לאחר סיום //  קו  3 – המשכיות אנו נכנסים לשער 63  קו  3 ב- 16:58  לפי שעון ישראל ב- 3 במרץ 2021 שער 63 לאחר סיום  שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים, כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי על ביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת השאלות. זוית ימנית […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 2 – הבניה

שער 63 – לאחר סיום //  קו  2 – הבניה אנו נכנסים לשער 63  קו  2 ב- 18:32  לפי שעון ישראל ב- 2 במרץ 2021                       שער 63 לאחר סיום  שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים, כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי על ביסוס […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 1 – קור-רוח

שער 63 – לאחר סיום //  קו  1 – קור-רוח אנו נכנסים לשער 63  קו  1 ב- 21:40  לפי שעון ישראל ב- 1 במרץ 2021                       שער 63 לאחר סיום  שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים, כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי על ביסוס […]