שער 18 -עבודה על מה שהתקלקל // קו 6 – בודהיות

שער 18 עבודה על מה שהתקלקל  // קו  6 – בודהיות אנו נכנסים לשער 18 קו 6  ב-  15:52  לפי שעון ישראל, 1 באוקטובר, 2021                       שער   18 עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון  למידה חיונית  הדריכות והנחישות לקיים זכויות אדם בסיסיות ולהגן עליהן. חוסר שביעות […]

שער 18 -עבודה על מה שהתקלקל // קו 5 – ריפוי/טיפול

שער 18 עבודה על מה שהתקלקל  // קו  5 – ריפוי/טיפול אנו נכנסים לשער 18 קו 5  ב-  16:59  לפי שעון ישראל, 30 בספטמבר, 2021                       שער   18 עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון  למידה חיונית  הדריכות והנחישות לקיים זכויות אדם בסיסיות ולהגן עליהן. חוסר שביעות […]

שער 18 -עבודה על מה שהתקלקל // קו 4 – הלא-כשיר

שער 18 עבודה על מה שהתקלקל  // קו  4 – הלא-כשיר אנו נכנסים לשער 18 קו 4  ב-  18:06  לפי שעון ישראל, 29 בספטמבר, 2021                       שער   18 עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון  למידה חיונית  הדריכות והנחישות לקיים זכויות אדם בסיסיות ולהגן עליהן. חוסר שביעות […]

שער 18 -עבודה על מה שהתקלקל // קו 3 – הקנאי

שער 18 עבודה על מה שהתקלקל  // קו  3 – הקנאי אנו נכנסים לשער 18 קו 3  ב-  19:10  לפי שעון ישראל, 28 בספטמבר, 2021                       שער   18 עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון  למידה חיונית  הדריכות והנחישות לקיים זכויות אדם בסיסיות ולהגן עליהן. חוסר שביעות […]

שער 18 -עבודה על מה שהתקלקל // קו 2 – מחלה סופנית

שער 18 עבודה על מה שהתקלקל  // קו  2 – מחלה סופנית אנו נכנסים לשער 18 קו 2  ב-  20:15  לפי שעון ישראל, 27 בספטמבר, 2021                       שער   18 עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון  למידה חיונית  הדריכות והנחישות לקיים זכויות אדם בסיסיות ולהגן עליהן. חוסר […]

שער 18 -עבודה על מה שהתקלקל // קו 1 – שמרנות

שער 18 עבודה על מה שהתקלקל  // קו  1 – שמרנות אנו נכנסים לשער 18 קו 1  ב-  21:18  לפי שעון ישראל, 26 בספטמבר, 2021                       שער   18 עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון  למידה חיונית  הדריכות והנחישות לקיים זכויות אדם בסיסיות ולהגן עליהן. חוסר שביעות […]

שער 18 קו 6 – הכל מסתדר לטובה או לא הוא הנושא

שער 18 קו  6:  הכל מסתדר לטובה, או לא היום אנו נכנסים לשער 18 קו 6 ב- 10:02  לפי שעון ישראל, 1 לאוקטובר, 2020 שער 18                                      עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון למידה  חיונית הדריכות והנחישות לקיים זכויות […]

שער 18 קו 5 – לעזור ולהיעזר הוא הנושא היום

שער 18 קו  5:  לעזור ולהיעזר הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 18 קו 5 ב- 11:08  לפי שעון ישראל, 30 בספטמבר, 2020 שער 18                                      עבודה על מה שהתקלקל שער התיקון למידה  חיונית הדריכות והנחישות לקיים זכויות אדם […]

שער 18 קו 3 – שלמות או לא הוא המפתח

שער 18 קו  3:  שלמות או לא הוא המפתח אנו נכנסים לשער 18 קו 3 ב- 13:19  לפי שעון ישראל, 28 בספטמבר, 2020    שער 18                                      עבודה על מה שהתקלקל                 […]

שער 18 קו 2 – לתקן את מה שאפשר או לא הוא הנושא

שער 18 קו  2:  לתקן את מה שאפשר או לא הוא הנושא אנו נכנסים לשער 18 קו 2 ב- 14:23  לפי שעון ישראל, 27 בספטמבר, 2020    שער 18                                      עבודה על מה שהתקלקל           […]

שער 18 קו 1 – לאתגר סמכות או לא היום

שער 18 קו  1:  לאתגר סמכות או לא היום  אנו נכנסים לשער 18 קו 1 ב- 15:26  לפי שעון ישראל, 26 בספטמבר, 2020    שער 18                                      עבודה על מה שהתקלקל                 […]