שער 6 -קונפליקט // קו 6 – משכין השלום

שער  6  קונפליקט // קו 6 – משכין השלום אנו נכנסים לשער 06  קו 6  ב- 04:21  לפי שעון ישראל, 20 בספטמבר, 2021                       שער   06 קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות   מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור […]

שער 6 -קונפליקט // קו 5 – בוררות

שער  6  קונפליקט // קו 5 – בוררות אנו נכנסים לשער 06  קו 5  ב- 05:18  לפי שעון ישראל, 19 בספטמבר, 2021                       שער   06 קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות   מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את […]

שער 6 -קונפליקט // קו 4 – ניצחון

שער  6  קונפליקט // קו 4 – ניצחון אנו נכנסים לשער 06  קו 4  ב- 06:15  לפי שעון ישראל, 18 בספטמבר, 2021                       שער   06 קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות   מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את […]

שער 6 -קונפליקט // קו 3 – נאמנות

שער  6  קונפליקט // קו 3 – נאמנות אנו נכנסים לשער 06  קו 3  ב- 07:11  לפי שעון ישראל, 17 בספטמבר, 2021                       שער   06 קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות   מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את […]

שער 6 -קונפליקט // קו 2 – לוחמה זעירה

שער  6  קונפליקט // קו 2  – לוחמה זעירה אנו נכנסים לשער 06  קו 2  ב- 08:06  לפי שעון ישראל, 16 בספטמבר, 2021                       שער   06 קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות   מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור […]

שער 6 -קונפליקט // קו 1 – נסיגה

שער  6  קונפליקט // קו 1  – נסיגה אנו נכנסים לשער 06  קו 1  ב- 09:01  לפי שעון ישראל, 15 בספטמבר, 2021                       שער   06 קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות   מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את […]

שער 6 קו 6 -חתירה לעולם טוב יותר הוא הנושא היום

שער 6  קו 6:  חתירה לעולם טוב יותר זה הנושא היום אנו נכנסים לשער 6 קו 6 ב- 22:33  לפי שעון ישראל, 19 בספטמבר, 2020 שער 6  קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן עדן […]

שער 6 קו 5 -יחסים הרמוניים או לא הוא המפתח היום

שער 6  קו 5:  יחסים הרמוניים או לא זה המפתח היום אנו נכנסים לשער 6 קו 5 ב- 23:31  לפי שעון ישראל, 18 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס […]

שער 6 קו 4 -נדיבות או רשעות הוא הנושא היום

שער 6  קו 4:  יחסים הרמוניים או לא זה המפתח היום נכנסנו לשער 6 קו 4 ב- 00:29  לפי שעון ישראל, 18 בספטמבר, 2020 שער 6  קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן עדן 3 […]

שער 6 קו 3 -משהו חדש או לא הוא הנושא היום

שער 6  קו 3:  משהו חדש או לא הוא הנושא היום נכנסנו לשער 6 קו 3 ב- 01:26  לפי שעון ישראל, 17 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן […]

שער 6 קו 2 -דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום

שער 6  קו 2:  דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום נכנסנו לשער 6 קו 2 ב- 02:22  לפי שעון ישראל, 16 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן […]

שער 6 קו 1 -דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום

שער 6  קו 1:  דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום נכנסנו לשער 6 קו 1 ב- 03:18  לפי שעון ישראל, 15 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן […]