שער 6 קו 6 -חתירה לעולם טוב יותר הוא הנושא היום

שער 6  קו 6:  חתירה לעולם טוב יותר זה הנושא היום אנו נכנסים לשער 6 קו 6 ב- 22:33  לפי שעון ישראל, 19 בספטמבר, 2020 שער 6  קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן עדן […]

שער 6 קו 5 -יחסים הרמוניים או לא הוא המפתח היום

שער 6  קו 5:  יחסים הרמוניים או לא זה המפתח היום אנו נכנסים לשער 6 קו 5 ב- 23:31  לפי שעון ישראל, 18 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס […]

שער 6 קו 4 -נדיבות או רשעות הוא הנושא היום

שער 6  קו 4:  יחסים הרמוניים או לא זה המפתח היום נכנסנו לשער 6 קו 4 ב- 00:29  לפי שעון ישראל, 18 בספטמבר, 2020 שער 6  קונפליקט שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן עדן 3 […]

שער 6 קו 3 -משהו חדש או לא הוא הנושא היום

שער 6  קו 3:  משהו חדש או לא הוא הנושא היום נכנסנו לשער 6 קו 3 ב- 01:26  לפי שעון ישראל, 17 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן […]

שער 6 קו 2 -דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום

שער 6  קו 2:  דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום נכנסנו לשער 6 קו 2 ב- 02:22  לפי שעון ישראל, 16 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן […]

שער 6 קו 1 -דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום

שער 6  קו 1:  דברים קורים לכאן ולכאן הוא הנושא היום נכנסנו לשער 6 קו 1 ב- 03:18  לפי שעון ישראל, 15 בספטמבר, 2020    שער 6  קונפליקט   שער החיכוך רגש, הבעת רגשות ורגישות מרכיב העיצוב הבסיסי של התקדמות. החוק שאין גדילה בלי חיכוך. האנרגיה ליצור את החיים עצמם. זווית ימנית של קרוס גן […]