שער 19 – גישה // קו 6 – המתבודד

שער 19 – גישה //  קו 6 – המתבודד נכנסנו לשער 19 קו 6  ב- 01:23  לפי שעון ישראל ב- 1 בפברואר 2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך […]

שער 19 – גישה // קו 5 – הקרבה

שער 19 – גישה //  קו 5 – הקרבה נכנסנו לשער 19 קו 5  ב- 03:13  לפי שעון ישראל 31 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. […]

שער 19 – גישה // קו 4 – השחקן הקבוצתי

שער 19 – גישה //  קו 4 – השחקן הקבוצתי נכנסנו לשער 19 קו 4  ב- 05:03  לפי שעון ישראל 30 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך […]

שער 19 – גישה // קו 3 – מסירות

שער 19 – גישה //  קו 3 – מסירות נכנסנו לשער 19 קו 3  ב- 06:54  לפי שעון ישראל 29 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. […]

שער 19 – גישה // קו 2 – שרות

שער 19 – גישה //  קו 2 – שרות  אנו נכנסים לשער 19 קו 2  ב- 08:45  לפי שעון ישראל 28 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך […]

שער 19 – גישה // קו 1 – תלות הדדית

שער 19 – גישה //  קו 1 – תלות הדדית  אנו נכנסים לשער 19 קו 1  ב- 10:36  לפי שעון ישראל 27 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק […]

שער 41 – הפחתה // קו 6 – הדבקה

שער 41 – הפחתה//  קו 6 – הדבקה אנו נכנסים לשער 41 קו 6  ב- 12:27  לפי שעון ישראל 26 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 5 – הרשאה

שער 41 – הפחתה//  קו 5 – הרשאה אנו נכנסים לשער 41 קו 5  ב- 14:19  לפי שעון ישראל 25 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 4 – תיקון

שער 41 – הפחתה//  קו 4 – תיקון אנו נכנסים לשער 41 קו 4  ב- 16:11  לפי שעון ישראל 24 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 3 – יעילות

שער 41 – הפחתה//  קו 3 – יעילות אנו נכנסים לשער 41 קו 3  ב- 18:03  לפי שעון ישראל 23 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 2 – זהירות

שער 41 – הפחתה//  קו 2 – זהירות אנו נכנסים לשער 41 קו 2  ב- 19:56  לפי שעון ישראל 22 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 1 – הגיוניות

שער 41 – הפחתה//  קו 1 – הגיוניות אנו נכנסים לשער 41 קו 1  ב- 21:49  לפי שעון ישראל 21 בינואר  2021 שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את המחזור הבא. זווית ימנית של קרוס הלא צפוי 4 ראש-אל- מחזיקי […]

שער 60 – הגבלה // קו 6 – קשיחות

שער 60 – הגבלה //  קו 6 – קשיחות אנו נכנסים לשער 60 קו 6  ב- 23:42  לפי שעון ישראל 20 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה “מרחב הביניים” שבו נעשה […]

שער 60 – הגבלה // קו 5 – מנהיגות

שער 60 – הגבלה //  קו 5 – מנהיגות  נכנסנו לשער 60 קו 5  ב- 01:36  לפי שעון ישראל 20 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה “מרחב הביניים” שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 4 – תושייה

שער 60 – הגבלה //  קו 4 – תושייה נכנסנו לשער 60 קו 4  ב- 03:30  לפי שעון ישראל 19 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה “מרחב הביניים” שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 3 – שמרנות

שער 60 – הגבלה //  קו 3 – שמרנות  נכנסנו לשער 60 קו 3  ב- 05:24  לפי שעון ישראל 18 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה “מרחב הביניים” שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 2 – החלטיות

שער 60 – הגבלה //  קו 2 – החלטיות נכנסנו לשער 60 קו 2  ב- 07:19  לפי שעון ישראל 17 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה “מרחב הביניים” שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 1 – קבלה

שער 60 – הגבלה //  קו 1 – קבלה אנו נכנסים לשער 60 קו 1  ב- 09:13  לפי שעון ישראל 16 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה “מרחב הביניים” שבו נעשה […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 6 – פנייה

שער 61 – האמת הפנימית – קו 6 – פנייה אנו נכנסים לשער 61 קו 6  ב- 11:08  לפי שעון ישראל 15 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 5 – השפעה

שער 61 – האמת הפנימית – קו 5 – השפעה אנו נכנסים לשער 61 קו 5  ב- 13:04  לפי שעון ישראל 14 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 4 – מחקר

שער 61 – האמת הפנימית – קו 4 – מחקר אנו נכנסים לשער 61 קו 4  ב- 14:59  לפי שעון ישראל 13 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 3 – תלות הדדית

שער 61 – האמת הפנימית – קו 3 – תלות הדדית  אנו נכנסים לשער 61 קו 3  ב- 16:54  לפי שעון ישראל 12 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 2 – תבונה טבעית

שער 61 – האמת הפנימית – קו 2 – תבונה טבעית  אנו נכנסים לשער 61 קו 2  ב- 18:50  לפי שעון ישראל 11 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 1 – ידע מסתורי

שער 61 – האמת הפנימית – קו 1 – ידע מסתורי  אנו נכנסים לשער 61 קו 1  ב- 20:46  לפי שעון ישראל 10 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 6 – בררנות

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 6 – בררנות אנו נכנסים לשער 54  קו 6   ב- 22:41  לפי שעון ישראל 9 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 5 – גדלות נפש

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 5 – גדלות נפש אנו נכנסים לשער 54  קו 5   ב- 00:37  לפי שעון ישראל 9 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 4 – הארה/החשכה

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 4- הארה/החשכה נכנסנו לשער 54  קו 4   ב- 02:33  לפי שעון ישראל 8 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 ראש-אל וישנו […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 3 – אינטראקציה נסתרת

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 3 – אינטראקציה נסתרת נכנסנו לשער 54  קו 3   ב- 04:28  לפי שעון ישראל 7 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 […]

שער 54 – הנערה המתחתנת. קו 2 – זהירות

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 2 – זהירות נכנסנו לשער 54  קו 2   ב- 06:24  לפי שעון ישראל 6 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 ראש-אל […]

שער 54 – הנערה המתחתנת. קו 1 – השפעה

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 1 – השפעה נכנסו לשער 54  קו 1   ב- 08:19  לפי שעון ישראל 5 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 ראש-אל […]

שער 38 התנגדות – קו 6 – אי הבנה

שער 38    התנגדות –  קו 6 – אי הבנה אנו נכנסים לשער 38  קו 6  ב- 10:15  לפי שעון ישראל 4 בינואר  2021                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות […]

שער 38 התנגדות – קו 5 – ניכור

שער 38    התנגדות –  קו 5 – ניכור אנו נכנסים לשער 38  קו 5  ב- 12:10  לפי שעון ישראל 3 בינואר  2021                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]

שער 38 התנגדות – קו 4 – חקירה

שער 38    התנגדות –  קו 4 – חקירה אנו נכנסים לשער 38  קו 4  ב- 14:02  לפי שעון ישראל 2 בינואר  2021                         שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות […]

שער 38 התנגדות – קו 3 – ברית

שער 38    התנגדות –  קו 3 – ברית  אנו נכנסים לשער 38  קו 3 ב- 16:01  לפי שעון ישראל 1 בינואר  2021                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]

שער 38 התנגדות – קו 2 – נימוס

שער 38    התנגדות –  קו 2 – נימוס אנו נכנסים לשער 38  קו 2  ב- 17:56  לפי שעון ישראל 31 בדצמבר 2020                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]

שער 38 התנגדות – קו 1 – הכשרה

שער 38    התנגדות –  קו 1 – הכשרה אנו נכנסים לשער 38  קו 1  ב- 19:51  לפי שעון ישראל 30 בדצמבר 2020                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]

שער 58 העליז קו 6 – היסחפות

שער 58 –  העליז –  קו 6 – היסחפות  אנו נכנסים לשער 58  קו 6  ב- 21:46  לפי שעון ישראל 29 בדצמבר 2020                       שער 58 העליז   שער החיוניות החיוניות לאתגר  גירוי הוא המפתח לשמחה. החשק לחיים והאנרגיה לחיים טובים יותר. ביקורת היא תוצר לוואי טבעי […]

שער 58 העליז קו 5 – הגנה

שער 58 –  העליז –  קו 5 – הגנה אנו נכנסים לשער 58  קו 5  ב- 23:41  לפי שעון ישראל 28 בדצמבר 2020                       שער 58 העליז   שער החיוניות החיוניות לאתגר  גירוי הוא המפתח לשמחה. החשק לחיים והאנרגיה לחיים טובים יותר. ביקורת היא תוצר לוואי טבעי […]

שער 58 העליז קו 4 – התמקדות

שער 58 קו 4- התמקדות נכנסנו לשער 58  קו 4  ב- 01:36  לפי שעון ישראל 28 בדצמבר 2020                                                             שער 58 העליז      שער החיוניות החיוניות לאתגר […]

שער 58 העליז קו 3 – חשמל

שער 58 קו 3 – חשמל נכנסנו לשער 58  קו 3  ב- 03:31  לפי שעון ישראל 27 בדצמבר 2020                                                             שער 58 העליז      שער החיוניות החיוניות […]

שער 58 העליז קו 2 – סילוף

שער 58 קו 2 – סילוף נכנסנו לשער 58  קו 2  ב- 05:25  לפי שעון ישראל 26 בדצמבר 2020                                                             שער 58 העליז      שער החיוניות החיוניות […]

שער 58 העליז קו 1 – שמחת החיים

שער 58 קו 1  – שמחת החיים  נכנסנו לשער 58  קו 1  ב- 07:20  לפי שעון ישראל 25 בדצמבר 2020                                                             שער 58 העליז      שער החיוניות […]

שער 10 קו 6 – דריכה – המודל לחיקוי

שער 10 קו 6  – המודל לחיקוי אנו נכנסים לשער 10 קו 6 ב- 09:15  לפי שעון ישראל 24 בדצמבר 2020                                                             שער 10  דריכה שער ההתנהגות […]

שער 10 קו 5 – דריכה – הכופר

שער 10 קו 5  – הכופר  אנו נכנסים לשער 10 קו 5 ב- 11:09  לפי שעון ישראל 23 בדצמבר 2020                                                             שער 10  דריכה שער ההתנהגות של […]

שער 10 קו 4- דריכה – האופורטוניסט

שער 10 קו 4  – האופורטוניסט   אנו נכנסים לשער 10 קו 4 ב- 13:01  לפי שעון ישראל 22 בדצמבר 2020                                                             שער 10  דריכה שער ההתנהגות של […]

שער 10 קו 3 – דריכה – הקדוש המעונה

שער 10 קו 3  דריכה  –  הקדוש המעונה  אנו נכנסים לשער 10 קו 3 ב- 14:58  לפי שעון ישראל 21 בדצמבר 2020                                                             שער 10  דריכה שער […]

שער 10 קו 2 – דריכה – הנזיר

שער 10 קו 2  דריכה  –  הנזיר אנו נכנסים לשער 10 קו 2 ב- 16:53  לפי שעון ישראל 20 בדצמבר 2020                                                             שער 10  דריכה שער ההתנהגות […]

שער 10 קו 1 – דריכה – צניעות

שער 10 קו 1  דריכה  –  צניעות אנו נכנסים לשער 10 קו 1 ב- 18:47  לפי שעון ישראל 19 בדצמבר 2020                                                             שער 10  דריכה שער ההתנהגות […]

שער 11 קו 6 – שלום -סתגלנות

שער 11 קו 6  שלום   –   סתגלנות אנו נכנסים לשער 11 קו 6   ב- 20:42 לפי שעון ישראל 18 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   […]

שער 11 קו 5 – שלום – הפילנטרופ

שער 11 קו 5  שלום   –   הפילנטרופ  אנו נכנסים לשער 11 קו 5   ב- 22:36 לפי שעון ישראל 17 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   […]

שער 11 קו 4 – שלום – המורה

שער 11 קו 4  שלום   –   המורה  נכנסנו לשער 11 קו 4   ב- 00:30 לפי שעון ישראל 17 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   שער […]

שער 11 קו 3 – שלום – המציאותי

שער 11 קו 3   שלום   –   המציאותי נכנסנו לשער 11 קו 3   ב- 02:24 לפי שעון ישראל 16 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   שער […]

שער 11 קו 2 – שלום – קשיחות

שער 11 קו 2   שלום   –   קשיחות  נכנסנו לשער 11 קו 2   ב- 04:17 לפי שעון ישראל 15 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   שער […]

שער 11 קו 1 – שלום – התכווננות

שער 11 קו 1  שלום, שלווה   – התכווננות  נכנסנו לשער 11 קו 1  ב- 06:11 לפי שעון ישראל 14 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   […]

שער 26 קו 3- כוחו המאלף של הגדול – השפעה

שער 26 קו 3  כוחו המאלף של הגדול  – השפעה אנו נכנסים לשער 26 קו 3  ב- 13:42 לפי שעון ישראל 10 בדצמבר 2020                                                             שער 26  […]

שער 5 קו 6 – שער קצבים קבועים – ותרנות

שער 5 קו 6 שער קצבים קבועים  – ותרנות  אנו נכנסים לשער 5 קו 6 ב- 19:16 לפי שעון ישראל 7 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  […]

שער 5 קו 5 – שער קצבים קבועים – שמחה

שער 5 קו 5 שער קצבים קבועים  – שמחה אנו נכנסים לשער 5 קו 5  ב- 21:06 לפי שעון ישראל 6 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  […]

שער 5 קו 4 – שער קצבים קבועים – הצייד/ת

שער 5 קו 4 שער קצבים קבועים  – הצייד/ת אנו נכנסים לשער 5 קו 4  ב- 22:56 לפי שעון ישראל 5 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  […]

שער 5 קו 3 שער קצבים קבועים – כפייתיות

שער 5 קו 3  שער קצבים קבועים  – כפייתיות נכנסנו לשער 5 קו 3 ב- 00:46 לפי שעון ישראל 5 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  שער […]

שער 5 קו 2 שער קצבים קבועים – שקט פנימי

שער 5 קו 2  שער קצבים קבועים  – שקט פנימי נכנסנו לשער 5 קו 2 ב- 02:35 לפי שעון ישראל 4 בדצמבר 2020                                       שער 5  המתנה  שער של דפוסים קבועים הדפוס הקבוע קדוש התאמה בסיסית למקצבים […]

שער 5 קו 1 שער ההמתנה – התמדה

שער 5 קו 1  שער ההמתנה  – התמדה נכנסנו לשער 5 קו 1 ב- 04:24 לפי שעון ישראל 3 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  שער של […]

שער 9 קו 6 שער ההתמקדות – הכרת תודה

שער 9  קו 6  שער ההתמקדות – הכרת תודה נכנסנו לשער 9 קו 6 ב- 06:12 לפי שעון ישראל 2 בדצמבר 2020                                                             שער 9      […]

שער 9 קו 5 שער ההתמקדות – אמונה

שער 9  קו 5  שער ההתמקדות – אמונה נכנסנו לשער 9 קו 5 ב- 08:00 לפי שעון ישראל 1 בדצמבר 2020                                                             שער 9        […]

שער 9 קו 4 שער ההתמקדות – מסירות

שער 9  קו 4 שער ההתמקדות – מסירות אנו נכנסים לשער 9 קו 4 ב- 09:48 לפי שעון ישראל 30 בנובמבר 2020                                       שער 9                          […]

שער 14 קו 6 ענווה הוא הנושא היום

שער 14  קו 6 ענווה הוא הנושא היום נכנסנו לשער 14 קו 6  ב- 03:21 לפי שעון ישראל 21 בנובמבר 2020                                       שער  14                           […]

שער 14 קו 5 יהירות הוא הנושא היום

שער 14  קו 5  יהירות הוא הנושא היום נכנסנו לשער 14 קו 5  ב- 05:04 לפי שעון ישראל 20 בנובמבר 2020                                                             שער  14       […]

שער 14 קו 4 ביטחון הוא הנושא היום

שער 14  קו 4  ביטחון הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 4  ב- 06:47  לפי שעון ישראל 19 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]

שער 14 קו 3 שרות או לא היום

שער 14  קו 3  שרות או לא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 3   08:29  לפי שעון ישראל 18 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]

שער 14 קו 2 ניהול או לא היום

שער 14  קו 2  ניהול או לא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 2 ב.  10:13 לפי שעון ישראל 17 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]

שער 1 קו 6 עמידה במבחן הזמן הוא הנושא

שער 1 קו  6   עמידה במבחן הזמן הוא הנושא  נכנסנו לשער 1 קו 6  ב- 23:26  לפי שעון ישראל 9 בנובמבר 2020                                        שער  1                         […]

שער 1 קו 5 אנרגיה מושכת או לא היום

שער 1 קו 5  אנרגיה מושכת או לא היום נכנסנו לשער 1 קו 5  ב- 01:02  לפי שעון ישראל 9 בנובמבר 2020                                       שער  1                         […]