שער 1 – היצירתי // קו 6 – אובייקטיביות

שער 01 –  היצירתי // קו 6 – אובייקטיביות  נכנסנו לשער 1  קו 6  ב-  05:10 לפי שעון ישראל, 10 בנובמבר, 2021                       שער  1 היצירתי          שער הביטוי העצמי         יצירתיות שנטועה בכיוון ייחודי   יצירתיות ככוח ראשוני. הפוטנציאל […]

שער 1 – היצירתי // קו 5 – אנרגיה למשוך את החברה

שער 01 –  היצירתי // קו 5 – אנרגיה למשוך את החברה אנו נכנסים לשער 1  קו 5  ב-  06:46 לפי שעון ישראל, 9 בנובמבר, 2021                       שער  1 היצירתי          שער הביטוי העצמי         יצירתיות שנטועה בכיוון ייחודי   […]

שער 1 – היצירתי // קו 4 – לבדות כאמצעי של יצירתיות

שער 01 –  היצירתי // קו 4 – לבדות כאמצעי של יצירתיות אנו נכנסים לשער 1  קו 4 ב-  08:22 לפי שעון ישראל, 8 בנובמבר, 2021                       שער  1 היצירתי          שער הביטוי העצמי         יצירתיות שנטועה בכיוון ייחודי   […]

שער 1 – היצירתי // קו 3 – האנרגיה לקיים עבודה יצירתית

שער 01 –  היצירתי // קו 3 – האנרגיה לקיים עבודה יצירתית אנו נכנסים לשער 1  קו 3 ב-  09:57 לפי שעון ישראל, 7 בנובמבר, 2021                       שער  1 היצירתי          שער הביטוי העצמי         יצירתיות שנטועה בכיוון ייחודי   […]

שער 1 – היצירתי // קו 2 – אהבה היא אור

שער 1  היצירתי // קו 2 – אהבה היא אור אנו נכנסים לשער 1 קו 2   ב- 11:32  לפי שעון ישראל, 6 בנובמבר, 2021                       שער  1 היצירתי          שער הביטוי העצמי         יצירתיות שנטועה בכיוון ייחודי   יצירתיות ככוח […]

שער 1 – היצירתי // קו 1 – היצירה בלתי תלויה ברצון

שער 1  היצירתי // קו 1 – היצירה בלתי תלויה ברצון  אנו נכנסים לשער 1 קו 1  ב- 13:07  לפי שעון ישראל, 5 בנובמבר, 2021                       שער  1 היצירתי          שער הביטוי העצמי         יצירתיות שנטועה בכיוון ייחודי   יצירתיות […]

שער 1 קו 6 עמידה במבחן הזמן הוא הנושא

שער 1 קו  6   עמידה במבחן הזמן הוא הנושא  נכנסנו לשער 1 קו 6  ב- 23:26  לפי שעון ישראל 9 בנובמבר 2020                                        שער  1                         […]

שער 1 קו 5 אנרגיה מושכת או לא היום

שער 1 קו 5  אנרגיה מושכת או לא היום נכנסנו לשער 1 קו 5  ב- 01:02  לפי שעון ישראל 9 בנובמבר 2020                                       שער  1                         […]