שער 14 – חזקה במידה גדולה // קו 6 – ענווה

שער 14 –  חזקה במידה רבה  // קו 6 – ענווה  אנו נכנסים לשער 14  קו 6  ב-  09:14  לפי שעון ישראל, 21 בנובמבר, 2021                       שער  14 חזקה במידה רבה שער של כישורי כוח הדלק להעצים ההצטברות והשימור של כוח דרך אינטראקציה מבוססת כישורים, המשלבת […]

שער 14 – חזקה במידה גדולה // קו 5 – יהירות

שער 14 –  חזקה במידה רבה  // קו 5 – יהירות  אנו נכנסים לשער 14  קו 5  ב-  10:57  לפי שעון ישראל, 20 בנובמבר, 2021                       שער  14 חזקה במידה רבה שער של כישורי כוח הדלק להעצים ההצטברות והשימור של כוח דרך אינטראקציה מבוססת כישורים, המשלבת […]

שער 14 – חזקה במידה גדולה // קו 4 – ביטחון

שער 14 –  חזקה במידה רבה  // קו 4 – ביטחון  אנו נכנסים לשער 14  קו 4  ב-  12:39  לפי שעון ישראל, 19 בנובמבר, 2021                       שער  14 חזקה במידה רבה שער של כישורי כוח הדלק להעצים ההצטברות והשימור של כוח דרך אינטראקציה מבוססת כישורים, המשלבת […]

שער 14 – חזקה במידה גדולה // קו 3 – שירות

שער 14 –  חזקה במידה רבה  // קו 3 – שירות  אנו נכנסים לשער 14  קו 3  ב-  14:20  לפי שעון ישראל, 18 בנובמבר, 2021                       שער  14 חזקה במידה רבה שער של כישורי כוח הדלק להעצים ההצטברות והשימור של כוח דרך אינטראקציה מבוססת כישורים, המשלבת […]

שער 14 – חזקה במידה גדולה // קו 2 – ניהול

שער 14 –  חזקה במידה רבה  // קו 2 – ניהול  אנו נכנסים לשער 14  קו 2  ב-  16:01  לפי שעון ישראל, 17 בנובמבר, 2021                       שער  14 חזקה במידה רבה שער של כישורי כוח הדלק להעצים ההצטברות והשימור של כוח דרך אינטראקציה מבוססת כישורים, המשלבת […]

שער 14 – חזקה במידה גדולה // קו 1 – כסף זה לא הכל

שער 14 –  חזקה במידה רבה  // קו 1 – כסף זה לא הכל   אנו נכנסים לשער 14  קו 1  ב-  17:41  לפי שעון ישראל, 16 בנובמבר, 2021                       שער  14 חזקה במידה רבה שער של כישורי כוח הדלק להעצים ההצטברות והשימור של כוח דרך אינטראקציה […]

שער 14 קו 6 ענווה הוא הנושא היום

שער 14  קו 6 ענווה הוא הנושא היום נכנסנו לשער 14 קו 6  ב- 03:21 לפי שעון ישראל 21 בנובמבר 2020                                       שער  14                           […]

שער 14 קו 5 יהירות הוא הנושא היום

שער 14  קו 5  יהירות הוא הנושא היום נכנסנו לשער 14 קו 5  ב- 05:04 לפי שעון ישראל 20 בנובמבר 2020                                                             שער  14       […]

שער 14 קו 4 ביטחון הוא הנושא היום

שער 14  קו 4  ביטחון הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 4  ב- 06:47  לפי שעון ישראל 19 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]

שער 14 קו 3 שרות או לא היום

שער 14  קו 3  שרות או לא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 3   08:29  לפי שעון ישראל 18 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]

שער 14 קו 2 ניהול או לא היום

שער 14  קו 2  ניהול או לא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 2 ב.  10:13 לפי שעון ישראל 17 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]