שער 14 קו 6 ענווה הוא הנושא היום

שער 14  קו 6 ענווה הוא הנושא היום נכנסנו לשער 14 קו 6  ב- 03:21 לפי שעון ישראל 21 בנובמבר 2020                                       שער  14                           […]

שער 14 קו 5 יהירות הוא הנושא היום

שער 14  קו 5  יהירות הוא הנושא היום נכנסנו לשער 14 קו 5  ב- 05:04 לפי שעון ישראל 20 בנובמבר 2020                                                             שער  14       […]

שער 14 קו 4 ביטחון הוא הנושא היום

שער 14  קו 4  ביטחון הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 4  ב- 06:47  לפי שעון ישראל 19 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]

שער 14 קו 3 שרות או לא היום

שער 14  קו 3  שרות או לא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 3   08:29  לפי שעון ישראל 18 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]

שער 14 קו 2 ניהול או לא היום

שער 14  קו 2  ניהול או לא היום אנו נכנסים לשער 14 קו 2 ב.  10:13 לפי שעון ישראל 17 בנובמבר 2020                                                             שער  14     […]