שער 19 – גישה // קו 6 – המתבודד

שער 19 –  גישה // קו 6 – המתבודדנכנסים לשער 19 קו 6 ב- 07:18 לפי שעון ישראל, 1 בפברואר, 2022 שער 19 גישה שער הרצון טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. המקור שמניע את כל המהפכות. זווית שמאלית של הצטלבות העידון 2  […]

שער 19 – גישה // קו 5 – הקרבה

שער 19 –  גישה // קו 5 – הקרבהנכנסים לשער 19 קו 5 ב- 09:09 לפי שעון ישראל, 31 בינואר, 2022 שער 19 גישה שער הרצון טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. המקור שמניע את כל המהפכות. זווית שמאלית של הצטלבות העידון 2  ראש-אל- […]

שער 19 – גישה // קו – השחקן הקבוצתי

שער 19 –  גישה // קו 4 – השחקן הקבוצתי נכנסים לשער 19 קו 4 ב- 11:00 לפי שעון ישראל, 30 בינואר, 2022 שער 19 גישה שער הרצון טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. המקור שמניע את כל המהפכות. זווית ימנית של הצטלבות ארבע הדרכים […]

שער 19 – גישה // קו 3 – מסירות

שער 19 –  גישה // קו 3 – מסירות נכנסים לשער 19 קו 3 ב- 12:51 לפי שעון ישראל, 29 בינואר, 2022 שער 19 גישה שער הרצון טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. המקור שמניע את כל המהפכות. זווית ימנית של הצטלבות ארבע הדרכים […]

שער 19 – גישה // קו 2 – שירות

שער 19 –  גישה // קו 2 – שירות נכנסים לשער 19 קו 2 ב- 14:43 לפי שעון ישראל, 28 בינואר, 2022   שער 19 גישה שער הרצון טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. המקור שמניע את כל המהפכות. זווית ימנית של הצטלבות ארבע […]

שער 19 – גישה // קו 1 – תלות הדדית

שער 19 –  גישה // קו 1 – תלות נכנסים לשער 19 קו 1 ב- 16:35 לפי שעון ישראל, 27 בינואר, 2022 שער 19 גישה שער הרצון טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. המקור שמניע את כל המהפכות. זווית ימנית של הצטלבות ארבע הדרכים […]

שער 19 – גישה // קו 6 – המתבודד

שער 19 – גישה //  קו 6 – המתבודד נכנסנו לשער 19 קו 6  ב- 01:23  לפי שעון ישראל ב- 1 בפברואר 2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך […]

שער 19 – גישה // קו 5 – הקרבה

שער 19 – גישה //  קו 5 – הקרבה נכנסנו לשער 19 קו 5  ב- 03:13  לפי שעון ישראל 31 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. […]

שער 19 – גישה // קו 4 – השחקן הקבוצתי

שער 19 – גישה //  קו 4 – השחקן הקבוצתי נכנסנו לשער 19 קו 4  ב- 05:03  לפי שעון ישראל 30 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך […]

שער 19 – גישה // קו 3 – מסירות

שער 19 – גישה //  קו 3 – מסירות נכנסנו לשער 19 קו 3  ב- 06:54  לפי שעון ישראל 29 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך הרגישות. […]

שער 19 – גישה // קו 2 – שרות

שער 19 – גישה //  קו 2 – שרות  אנו נכנסים לשער 19 קו 2  ב- 08:45  לפי שעון ישראל 28 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק לתהליך […]

שער 19 – גישה // קו 1 – תלות הדדית

שער 19 – גישה //  קו 1 – תלות הדדית  אנו נכנסים לשער 19 קו 1  ב- 10:36  לפי שעון ישראל 27 בינואר  2021                       שער 19 גישה שער הרצון  טעינת צרכים חברתיים זה שהכול קשור בהכול נראה ובא לידי ביטוי דרך פעולה בהתאם לגישה. הדלק […]