שער 38 – התנגדות // קו 6 – אי הבנה

שער 38 –  התנגדות // קו 6 – אי הבנה נכנסים לשער  38 קו 6  ב-  16:06  לפי שעון ישראל, 4 בינואר, 2022                       שער  38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר על הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. אנרגיה […]

שער 38 – התנגדות // קו 5 – ניכור

שער 38 –  התנגדות // קו 5 – ניכור נכנסים לשער  38 קו 5  ב-  18:02  לפי שעון ישראל, 3 בינואר, 2022                       שער  38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר על הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. אנרגיה שדרושה […]

שער 38 – התנגדות // קו 4 – חקירה

שער 38 –  התנגדות // קו 4 – חקירה נכנסים לשער  38 קו 4  ב-  19:58  לפי שעון ישראל, 2 בינואר, 2022                       שער  38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר על הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. אנרגיה שדרושה […]

שער 38 – התנגדות // קו 3 – ברית

שער 38 –  התנגדות // קו 3 – ברית נכנסים לשער  38 קו 3  ב-  21:54  לפי שעון ישראל, 1 בינואר, 2022                       שער  38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר על הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. אנרגיה שדרושה […]

שער 38 – התנגדות // קו 2 – נימוס

שער 38 –  התנגדות // קו 2 – נימוס נכנסים לשער  38 קו 2  ב-  23:50  לפי שעון ישראל, 31 בדצמבר, 2021                       שער  38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר על הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. אנרגיה שדרושה […]

שער 38 – התנגדות // קו 1 – הכשרה

שער 38 –  התנגדות // קו 1 – הכשרה נכנסים לשער  38 קו 1  ב-  01:46  לפי שעון ישראל, 31 בדצמבר, 2021                       שער  38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר על הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. אנרגיה שדרושה […]

שער 38 התנגדות – קו 6 – אי הבנה

שער 38    התנגדות –  קו 6 – אי הבנה אנו נכנסים לשער 38  קו 6  ב- 10:15  לפי שעון ישראל 4 בינואר  2021                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות […]

שער 38 התנגדות – קו 5 – ניכור

שער 38    התנגדות –  קו 5 – ניכור אנו נכנסים לשער 38  קו 5  ב- 12:10  לפי שעון ישראל 3 בינואר  2021                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]

שער 38 התנגדות – קו 4 – חקירה

שער 38    התנגדות –  קו 4 – חקירה אנו נכנסים לשער 38  קו 4  ב- 14:02  לפי שעון ישראל 2 בינואר  2021                         שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות […]

שער 38 התנגדות – קו 3 – ברית

שער 38    התנגדות –  קו 3 – ברית  אנו נכנסים לשער 38  קו 3 ב- 16:01  לפי שעון ישראל 1 בינואר  2021                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]

שער 38 התנגדות – קו 2 – נימוס

שער 38    התנגדות –  קו 2 – נימוס אנו נכנסים לשער 38  קו 2  ב- 17:56  לפי שעון ישראל 31 בדצמבר 2020                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]

שער 38 התנגדות – קו 1 – הכשרה

שער 38    התנגדות –  קו 1 – הכשרה אנו נכנסים לשער 38  קו 1  ב- 19:51  לפי שעון ישראל 30 בדצמבר 2020                       שער 38 התנגדות שער הלוחם/ת עקשנות יכולה להתגבר כנגד כל הסיכויים   היכולת לשמור על שלמותו של האינדיבידואל באמצעות התנגדות לכוחות מזיקים. […]