שער 41 – הפחתה // קו 6 – הדבקה

שער 41 –  הפחתה // קו 6 – הדבקהנכנסים לשער 41 קו 6 ב- 18:27 לפי שעון ישראל, 26 בינואר, 2022 שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את המחזור הבא. זווית שמאלית של הצטלבות האלפא 2 ראש-אל- שומרי הגלגל קו […]

שער 41 – הפחתה // קו 5 – הרשאה

שער 41 –  הפחתה // קו 5 – הרשאהנכנסים לשער 41 קו 5 ב- 20:19 לפי שעון ישראל, 25 בינואר, 2022                                              שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת […]

שער 41 – הפחתה // קו 4 – תיקון

שער 41 –  הפחתה // קו 4 – תיקון נכנסנו לשער 41 קו 4 ב- 22:11 לפי שעון ישראל, 24 בינואר, 2022                                            שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת […]

שער 41 – הפחתה // קו 3 – יעילות

שער 41 –  הפחתה // קו 3 – יעילותנכנסנו לשער 41 קו 3 ב- 00:04 לפי שעון ישראל, 24 בינואר, 2022                                                              שער 41 הפחתה שער […]

שער 41 – הפחתה // קו 2 – זהירות

שער 41 –  הפחתה // קו 2 – זהירות נכנסנו לשער 41 קו 2 ב- 01:56 לפי שעון ישראל, 23 בינואר, 2022                                            שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת […]

שער 41 – הפחתה // קו 1 – הגיוניות

שער 41 –  הפחתה // קו 1 – הגיוניות נכנסים לשער 41 קו 1 ב- 03:49 לפי שעון ישראל, 22 בינואר, 2022                                            שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת […]

שער 41 – הפחתה // קו 6 – הדבקה

שער 41 – הפחתה//  קו 6 – הדבקה אנו נכנסים לשער 41 קו 6  ב- 12:27  לפי שעון ישראל 26 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 5 – הרשאה

שער 41 – הפחתה//  קו 5 – הרשאה אנו נכנסים לשער 41 קו 5  ב- 14:19  לפי שעון ישראל 25 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 4 – תיקון

שער 41 – הפחתה//  קו 4 – תיקון אנו נכנסים לשער 41 קו 4  ב- 16:11  לפי שעון ישראל 24 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 3 – יעילות

שער 41 – הפחתה//  קו 3 – יעילות אנו נכנסים לשער 41 קו 3  ב- 18:03  לפי שעון ישראל 23 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 2 – זהירות

שער 41 – הפחתה//  קו 2 – זהירות אנו נכנסים לשער 41 קו 2  ב- 19:56  לפי שעון ישראל 22 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 1 – הגיוניות

שער 41 – הפחתה//  קו 1 – הגיוניות אנו נכנסים לשער 41 קו 1  ב- 21:49  לפי שעון ישראל 21 בינואר  2021 שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את המחזור הבא. זווית ימנית של קרוס הלא צפוי 4 ראש-אל- מחזיקי […]