שער 41 – הפחתה // קו 6 – הדבקה

שער 41 – הפחתה//  קו 6 – הדבקה אנו נכנסים לשער 41 קו 6  ב- 12:27  לפי שעון ישראל 26 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 5 – הרשאה

שער 41 – הפחתה//  קו 5 – הרשאה אנו נכנסים לשער 41 קו 5  ב- 14:19  לפי שעון ישראל 25 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 4 – תיקון

שער 41 – הפחתה//  קו 4 – תיקון אנו נכנסים לשער 41 קו 4  ב- 16:11  לפי שעון ישראל 24 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 3 – יעילות

שער 41 – הפחתה//  קו 3 – יעילות אנו נכנסים לשער 41 קו 3  ב- 18:03  לפי שעון ישראל 23 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 2 – זהירות

שער 41 – הפחתה//  קו 2 – זהירות אנו נכנסים לשער 41 קו 2  ב- 19:56  לפי שעון ישראל 22 בינואר  2021                       שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה   הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את […]

שער 41 – הפחתה // קו 1 – הגיוניות

שער 41 – הפחתה//  קו 1 – הגיוניות אנו נכנסים לשער 41 קו 1  ב- 21:49  לפי שעון ישראל 21 בינואר  2021 שער 41 הפחתה שער הצמצום סבלנות היא הסגולה הגדולה הגבלת המשאבים הממקסמת את התפתחות הפוטנציאל. פינטוז והכרה בתחושת הערך העצמי מתחילים את המחזור הבא. זווית ימנית של קרוס הלא צפוי 4 ראש-אל- מחזיקי […]