שער 05 – המתנה // קו 6 – ותרנות

שער 05 –  המתנה  // קו 6 – ותרנות נכנסנו לשער 5  קו 6  ב-  01:03  לפי שעון ישראל, 8 בדצמבר, 2021                       שער  5 המתנה שער של דפוסים קבועים        הדפוס הקבוע קדוש   התאמה בסיסית למקצבים טבעיים; המתנה כמצב פעיל של מודעות. ההמתנה קושרת את […]

שער 05 – המתנה // קו 5 – שמחה

שער 05 –  המתנה  // קו 5 – שמחה/עליזות נכנסנו לשער 5  קו 5  ב-  02:54  לפי שעון ישראל, 7 בדצמבר, 2021                       שער  5 המתנה שער של דפוסים קבועים        הדפוס הקבוע קדוש   התאמה בסיסית למקצבים טבעיים; המתנה כמצב פעיל של מודעות. ההמתנה קושרת את […]

שער 05 – המתנה // קו 4 – הצייד/ת

שער 05 –  המתנה  // קו 4 – הצייד/ת נכנסנו לשער 5  קו 4  ב-  04:44  לפי שעון ישראל, 6 בדצמבר, 2021                       שער  5 המתנה שער של דפוסים קבועים        הדפוס הקבוע קדוש   התאמה בסיסית למקצבים טבעיים; המתנה כמצב פעיל של מודעות. ההמתנה קושרת את […]

שער 05 – המתנה // קו 3 – כפייתיות

שער 05 –  המתנה  // קו 3 – כפייתיות אנו נכנסים לשער 5  קו 3  ב-  06:35  לפי שעון ישראל, 5 בדצמבר, 2021                       שער  5 המתנה שער של דפוסים קבועים        הדפוס הקבוע קדוש   התאמה בסיסית למקצבים טבעיים; המתנה כמצב פעיל של מודעות. ההמתנה קושרת […]

שער 05 – המתנה // קו 2 – שקט פנימי

שער 05 –  המתנה  // קו 2 – שקט פנימי אנו נכנסים לשער 5  קו 2  ב-  08:25  לפי שעון ישראל, 4 בדצמבר, 2021                       שער  5 המתנה שער של דפוסים קבועים        הדפוס הקבוע קדוש   התאמה בסיסית למקצבים טבעיים; המתנה כמצב פעיל של מודעות. ההמתנה […]

שער 05 – המתנה // קו 1 – התמדה

שער 05 –  המתנה  // קו 1 – התמדה אנו נכנסים לשער 5  קו 1  ב- 10:14  לפי שעון ישראל, 3 בדצמבר, 2021                       שער  5 המתנה שער של דפוסים קבועים        הדפוס הקבוע קדוש   התאמה בסיסית למקצבים טבעיים; המתנה כמצב פעיל של מודעות. ההמתנה קושרת […]

שער 5 קו 6 – שער קצבים קבועים – ותרנות

שער 5 קו 6 שער קצבים קבועים  – ותרנות  אנו נכנסים לשער 5 קו 6 ב- 19:16 לפי שעון ישראל 7 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  […]

שער 5 קו 5 – שער קצבים קבועים – שמחה

שער 5 קו 5 שער קצבים קבועים  – שמחה אנו נכנסים לשער 5 קו 5  ב- 21:06 לפי שעון ישראל 6 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  […]

שער 5 קו 4 – שער קצבים קבועים – הצייד/ת

שער 5 קו 4 שער קצבים קבועים  – הצייד/ת אנו נכנסים לשער 5 קו 4  ב- 22:56 לפי שעון ישראל 5 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  […]

שער 5 קו 3 שער קצבים קבועים – כפייתיות

שער 5 קו 3  שער קצבים קבועים  – כפייתיות נכנסנו לשער 5 קו 3 ב- 00:46 לפי שעון ישראל 5 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  שער […]

שער 5 קו 2 שער קצבים קבועים – שקט פנימי

שער 5 קו 2  שער קצבים קבועים  – שקט פנימי נכנסנו לשער 5 קו 2 ב- 02:35 לפי שעון ישראל 4 בדצמבר 2020                                       שער 5  המתנה  שער של דפוסים קבועים הדפוס הקבוע קדוש התאמה בסיסית למקצבים […]

שער 5 קו 1 שער ההמתנה – התמדה

שער 5 קו 1  שער ההמתנה  – התמדה נכנסנו לשער 5 קו 1 ב- 04:24 לפי שעון ישראל 3 בדצמבר 2020                                                             שער 5  המתנה  שער של […]