שער 54 – הנערה המתחתנת // קו 6 – בררנות

שער 54 –  הנערה המתחתנת // קו 6 – בררנות נכנסנו לשער  54  קו 6   ב-  04:32  לפי שעון ישראל, 10 בינואר, 2022                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה הדחף להתקדם   לא רק אינטראקציה בהקשר החברתי הארצי שלה, אלא גם מערכות יחסים מיסטיות וקוסמיות. […]

שער 54 – הנערה המתחתנת // קו 5 – גדלות נפש

שער 54 –  הנערה המתחתנת // קו 5 – גדלות נפש נכנסים לשער  54  קו 5   ב-  06:27  לפי שעון ישראל, 9 בינואר, 2022                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה הדחף להתקדם   לא רק אינטראקציה בהקשר החברתי הארצי שלה, אלא גם מערכות יחסים מיסטיות […]

שער 54 – הנערה המתחתנת // קו 4 – הארה החשכה

שער 54 –  הנערה המתחתנת // קו 4 – הארה/החשכה נכנסים לשער  54  קו 4   ב-  08:23  לפי שעון ישראל, 8 בינואר, 2022                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה הדחף להתקדם   לא רק אינטראקציה בהקשר החברתי הארצי שלה, אלא גם מערכות יחסים מיסטיות וקוסמיות. […]

שער 54 – הנערה המתחתנת // קו 3 – אינטראקציה נסתרת

שער 54 –  הנערה המתחתנת // קו 3 – אינטראקציה נסתרת נכנסים לשער  54  קו 3   ב-  10:18  לפי שעון ישראל, 7 בינואר, 2022                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה הדחף להתקדם   לא רק אינטראקציה בהקשר החברתי הארצי שלה, אלא גם מערכות יחסים מיסטיות […]

שער 54 – הנערה המתחתנת // קו 2 – זהירות

שער 54 –  הנערה המתחתנת // קו 2 – זהירות נכנסים לשער  54  קו 2   ב-  12:14  לפי שעון ישראל, 6 בינואר, 2022                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה הדחף להתקדם   לא רק אינטראקציה בהקשר החברתי הארצי שלה, אלא גם מערכות יחסים מיסטיות וקוסמיות. […]

שער 54 – הנערה המתחתנת // קו 1 – השפעה

שער 54 –  הנערה המתחתנת // קו 1 – השפעה נכנסים לשער  54  קו 1   ב-  14:10  לפי שעון ישראל, 5 בינואר, 2022                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה הדחף להתקדם   לא רק אינטראקציה בהקשר החברתי הארצי שלה, אלא גם מערכות יחסים מיסטיות וקוסמיות. […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 6 – בררנות

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 6 – בררנות אנו נכנסים לשער 54  קו 6   ב- 22:41  לפי שעון ישראל 9 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 5 – גדלות נפש

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 5 – גדלות נפש אנו נכנסים לשער 54  קו 5   ב- 00:37  לפי שעון ישראל 9 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 4 – הארה/החשכה

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 4- הארה/החשכה נכנסנו לשער 54  קו 4   ב- 02:33  לפי שעון ישראל 8 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 ראש-אל וישנו […]

שער 54 – הנערה המתחתנת קו 3 – אינטראקציה נסתרת

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 3 – אינטראקציה נסתרת נכנסנו לשער 54  קו 3   ב- 04:28  לפי שעון ישראל 7 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 […]

שער 54 – הנערה המתחתנת. קו 2 – זהירות

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 2 – זהירות נכנסנו לשער 54  קו 2   ב- 06:24  לפי שעון ישראל 6 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 ראש-אל […]

שער 54 – הנערה המתחתנת. קו 1 – השפעה

שער 54    הנערה המתחתנת –  קו 1 – השפעה נכנסו לשער 54  קו 1   ב- 08:19  לפי שעון ישראל 5 בינואר  2021                       שער 54 הנערה המתחתנת שער האמביציה/שאפתנות  הדחף להתקדם     טרנספורמציה/התמרה אפשרית באמצעות שליטה ביצרים  זווית ימנית של קרוס החדירה 4 ראש-אל […]