שער 60 – הגבלה // קו 6 – קשיחות

שער 60 –  הגבלה // קו 6 – קשיחותנכנסים לשער 60 קו 6 ב- 05:42 לפי שעון ישראל, 21 בינואר, 2022                                             שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא […]

שער 60 – הגבלה // קו 5 – מנהיגות

שער 60 –  הגבלה // קו 5 – מנהיגות נכנסים לשער 60 קו 2 ב- 13:16 לפי שעון ישראל, 17 בינואר, 2022                        שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה […]

שער 60 – הגבלה // קו 4 – תושייה

שער 60 –  הגבלה // קו 4 – תושייה נכנסים לשער 60 קו 4 ב- 09:29 לפי שעון ישראל, 19 בינואר, 2022 שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה השינוי. השינוי משתחרר במנות מוגבלות. זווית ימנית של הצטלבות החוקים 4, […]

שער 60 – הגבלה // קו 3 – שמרנות

שער 60 –  הגבלה // קו 3 – שמרנות נכנסים לשער 60 קו 3 ב- 11:22 לפי שעון ישראל, 18 בינואר, 2022                      שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 2 – החלטיות

שער 60 –  הגבלה // קו 2 – החלטיות נכנסים לשער 60 קו 2 ב- 13:16 לפי שעון ישראל, 17 בינואר, 2022                        שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה […]

שער 60 – הגבלה // קו 1 – קבלה

שער 60 –  הגבלה // קו 1 – קבלה נכנסים לשער 60 קו 1 ב- 15:10 לפי שעון ישראל, 16 בינואר, 2022                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 6 – קשיחות

שער 60 – הגבלה //  קו 6 – קשיחות אנו נכנסים לשער 60 קו 6  ב- 23:42  לפי שעון ישראל 20 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה […]

שער 60 – הגבלה // קו 5 – מנהיגות

שער 60 – הגבלה //  קו 5 – מנהיגות  נכנסנו לשער 60 קו 5  ב- 01:36  לפי שעון ישראל 20 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 4 – תושייה

שער 60 – הגבלה //  קו 4 – תושייה נכנסנו לשער 60 קו 4  ב- 03:30  לפי שעון ישראל 19 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 3 – שמרנות

שער 60 – הגבלה //  קו 3 – שמרנות  נכנסנו לשער 60 קו 3  ב- 05:24  לפי שעון ישראל 18 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 2 – החלטיות

שער 60 – הגבלה //  קו 2 – החלטיות נכנסנו לשער 60 קו 2  ב- 07:19  לפי שעון ישראל 17 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה השינוי. […]

שער 60 – הגבלה // קו 1 – קבלה

שער 60 – הגבלה //  קו 1 – קבלה אנו נכנסים לשער 60 קו 1  ב- 09:13  לפי שעון ישראל 16 בינואר  2021                       שער 60 הגבלה שער הקבלה הלחץ הפועם לעשות שינוי הקבלה של ההגבלה היא הצעד הראשון בדרך להתעלות. זה "מרחב הביניים" שבו נעשה […]