שער 61 – האמת הפנימית קו 6 – פנייה

שער 61 – האמת הפנימית – קו 6 – פנייה אנו נכנסים לשער 61 קו 6  ב- 11:08  לפי שעון ישראל 15 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 5 – השפעה

שער 61 – האמת הפנימית – קו 5 – השפעה אנו נכנסים לשער 61 קו 5  ב- 13:04  לפי שעון ישראל 14 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 4 – מחקר

שער 61 – האמת הפנימית – קו 4 – מחקר אנו נכנסים לשער 61 קו 4  ב- 14:59  לפי שעון ישראל 13 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 3 – תלות הדדית

שער 61 – האמת הפנימית – קו 3 – תלות הדדית  אנו נכנסים לשער 61 קו 3  ב- 16:54  לפי שעון ישראל 12 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 2 – תבונה טבעית

שער 61 – האמת הפנימית – קו 2 – תבונה טבעית  אנו נכנסים לשער 61 קו 2  ב- 18:50  לפי שעון ישראל 11 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 1 – ידע מסתורי

שער 61 – האמת הפנימית – קו 1 – ידע מסתורי  אנו נכנסים לשער 61 קו 1  ב- 20:46  לפי שעון ישראל 10 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]