שער 61 – האמת הפנימית // קו 6 – פנייה

שער 61 –  האמת הפנימית // קו 6- פנייה נכנסים לשער 61 קו 6 ב- 17:04 לפי שעון ישראל, 15 בינואר, 2022 שער 61 האמת הפנימית שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, את מסתרי החיים, ולפתור את הלחץ האינדיבידואלי לדעת. זווית שמאלית של הצטלבות […]

שער 61 – האמת הפנימית // קו 5 – השפעה

שער 61 –  האמת הפנימית // קו 5- השפעה נכנסים לשער 61 קו 5 ב- 18:58 לפי שעון ישראל, 14 בינואר, 2022                 שער 61 האמת הפנימית שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, את מסתרי החיים, ולפתור את […]

שער 61 – האמת הפנימית // קו 4 – מחקר

שער 61 –  האמת הפנימית // קו 4 – מחקר נכנסנו לשער 61 קו 4 ב- 20:53 לפי שעון ישראל, 13 בינואר, 2022                  שער 61 האמת הפנימית שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, את מסתרי החיים, […]

שער 61 – האמת הפנימית // קו 3 – תלות הדדית

שער 61 –  האמת הפנימית // קו 3 – תלות הדדית נכנסנו לשער 61 קו 3 ב- 22:47 לפי שעון ישראל, 12 בינואר, 2022         שער 61 האמת הפנימית שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, את מסתרי החיים, ולפתור את הלחץ […]

שער 61 – האמת הפנימית // קו 2 – תכונה טבעית

שער 61 –  האמת הפנימית // קו 2 – תכונה טבעית נכנסנו לשער 61 קו 2 ב- 00:42 לפי שעון ישראל, 12 בינואר, 2022            שער 61 האמת הפנימית שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, את מסתרי החיים, ולפתור את […]

שער 61 – האמת הפנימית // קו 1 – ידע מסתורי

שער 61 –  האמת הפנימית // קו 1 – ידע מסתורי נכנסנו לשער  61  קו 1   ב-  02:37  לפי שעון ישראל, 11 בינואר, 2022                       שער 61 האמת הפנימית שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 6 – פנייה

שער 61 – האמת הפנימית – קו 6 – פנייה אנו נכנסים לשער 61 קו 6  ב- 11:08  לפי שעון ישראל 15 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 5 – השפעה

שער 61 – האמת הפנימית – קו 5 – השפעה אנו נכנסים לשער 61 קו 5  ב- 13:04  לפי שעון ישראל 14 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 4 – מחקר

שער 61 – האמת הפנימית – קו 4 – מחקר אנו נכנסים לשער 61 קו 4  ב- 14:59  לפי שעון ישראל 13 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת המוחלטת, […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 3 – תלות הדדית

שער 61 – האמת הפנימית – קו 3 – תלות הדדית  אנו נכנסים לשער 61 קו 3  ב- 16:54  לפי שעון ישראל 12 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 2 – תבונה טבעית

שער 61 – האמת הפנימית – קו 2 – תבונה טבעית  אנו נכנסים לשער 61 קו 2  ב- 18:50  לפי שעון ישראל 11 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]

שער 61 – האמת הפנימית קו 1 – ידע מסתורי

שער 61 – האמת הפנימית – קו 1 – ידע מסתורי  אנו נכנסים לשער 61 קו 1  ב- 20:46  לפי שעון ישראל 10 בינואר  2021                       שער 61 האמת הפנימית  שער המסתורין הפוטנציאל של האמת הפנימית הוא דממה המודעות לעקרונות האוניברסליים הבסיסיים. הלחץ לדעת את האמת […]