שער 09 – כוח האילוף של הקטן // קו 6 – הכרת תודה

שער 09 –  כוח האילוף של הקטן   // קו 6 – הכרת תודה אנו נכנסים לשער 9  קו 6  ב- 12:04  לפי שעון ישראל, 2 בדצמבר, 2021                       שער  9 כוח האילוף של הקטן  שער ההתמקדות התמקדות מעצימה את כלל התהליך הפוטנציאל יכול להתממש באמצעות תשומת […]

שער 09 – כוח האילוף של הקטן // קו 5 – אמונה

שער 09 –  כוח האילוף של הקטן   // קו 5 – אמונה אנו נכנסים לשער 9  קו 5  ב- 13:52  לפי שעון ישראל, 1 בדצמבר, 2021                       שער  9 כוח האילוף של הקטן  שער ההתמקדות התמקדות מעצימה את כלל התהליך הפוטנציאל יכול להתממש באמצעות תשומת לב […]

שער 09 – כוח האילוף של הקטן // קו 4 – מסירות

שער 09 –  כוח האילוף של הקטן   // קו 4 – מסירות אנו נכנסים לשער 9  קו 4  ב- 15:41  לפי שעון ישראל, 30 בנובמבר, 2021                       שער  9 כוח האילוף של הקטן  שער ההתמקדות התמקדות מעצימה את כלל התהליך הפוטנציאל יכול להתממש באמצעות תשומת לב […]

שער 09 – כוח האילוף של הקטן // קו 3 – הקש ששובר את גב הגמל

שער 09 –  כוח האילוף של הקטן   // קו 3 – הקש ששובר את גב הגמל אנו נכנסים לשער 9  קו 3  ב- 17:28  לפי שעון ישראל, 29 בנובמבר, 2021                       שער  9 כוח האילוף של הקטן  שער ההתמקדות התמקדות מעצימה את כלל התהליך הפוטנציאל יכול […]

שער 09 – כוח האילוף של הקטן // קו 2 – מצוקה אוהבת חברה

שער 09 –  כוח האילוף של הקטן   // קו 2 – מצוקה אוהבת חברה אנו נכנסים לשער 9  קו 2  ב- 19:16  לפי שעון ישראל, 28 בנובמבר, 2021                       שער  9 כוח האילוף של הקטן  שער ההתמקדות התמקדות מעצימה את כלל התהליך הפוטנציאל יכול להתממש באמצעות […]

שער 09 – כוח האילוף של הקטן // קו 1 – רגישות

שער 09 –  כוח האילוף של הקטן   // קו 1 – רגישות  אנו נכנסים לשער 9  קו 1  ב- 21:02  לפי שעון ישראל, 27 בנובמבר, 2021                       שער  9 כוח האילוף של הקטן  שער ההתמקדות התמקדות מעצימה את כלל התהליך הפוטנציאל יכול להתממש באמצעות תשומת לב מפורטת […]

שער 09 – כוח האילוף של הקטן // קו 1 – רגישות

שער 09 –  כוח האילוף של הקטן   // קו 1 – רגישות  אנו נכנסים לשער 9  קו 1  ב- 21:02  לפי שעון ישראל, 27 בנובמבר, 2021                       שער  9 כוח האילוף של הקטן  שער ההתמקדות התמקדות מעצימה את כלל התהליך הפוטנציאל יכול להתממש באמצעות תשומת לב מפורטת […]

שער 9 קו 6 שער ההתמקדות – הכרת תודה

שער 9  קו 6  שער ההתמקדות – הכרת תודה נכנסנו לשער 9 קו 6 ב- 06:12 לפי שעון ישראל 2 בדצמבר 2020                                                             שער 9      […]

שער 9 קו 5 שער ההתמקדות – אמונה

שער 9  קו 5  שער ההתמקדות – אמונה נכנסנו לשער 9 קו 5 ב- 08:00 לפי שעון ישראל 1 בדצמבר 2020                                                             שער 9        […]

שער 9 קו 4 שער ההתמקדות – מסירות

שער 9  קו 4 שער ההתמקדות – מסירות אנו נכנסים לשער 9 קו 4 ב- 09:48 לפי שעון ישראל 30 בנובמבר 2020                                       שער 9                          […]