שער 22 – חסד // קו 6 – בגרות

שער 22 – חסד //  קו  6 – בגרות נכנסנו לשער 22  קו  6  ב- 03:21  לפי שעון ישראל ב- 12 במרץ 2021                       שער 22 חסד שער הפתיחות  שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה […]

שער 22 – חסד // קו 5 – ישירות

שער 22 – חסד //  קו  5 – ישירות נכנסנו לשער 22  קו  5  ב- 04:50  לפי שעון ישראל ב- 11 במרץ 2021                       שער 22 חסד שער הפתיחות  שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה […]

שער 22 – חסד // קו 4 – רגישות

שער 22 – חסד //  קו  4 – רגישות נכנסנו לשער 22  קו  4  ב- 06:19  לפי שעון ישראל ב- 10 במרץ 2021                       שער 22 חסד שער הפתיחות  שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה […]

שער 22 – חסד // קו 3 – שובה הלב

שער 22 – חסד //  קו  3 – שובה הלב אנו נכנסים לשער 22  קו  3  ב- 07:48  לפי שעון ישראל ב- 9 במרץ 2021                       שער 22 חסד שער הפתיחות  שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה […]

שער 22 – חסד // קו 2 – בית הספר לקסם אישי

שער 22 – חסד //  קו  2 – בית הספר לקסם אישי אנו נכנסים לשער 22  קו  2 ב- 09:19  לפי שעון ישראל ב- 8 במרץ 2021                       שער 22 חסד שער הפתיחות  שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח […]

שער 22 – חסד // קו 1 – כרטיס למחלקה השנייה

שער 22 – חסד //  קו  1 – כרטיס למחלקה השנייה אנו נכנסים לשער 22  קו  1 ב- 10:49  לפי שעון ישראל ב- 7 במרץ 2021                       שער 22 חסד שער הפתיחות  שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית […]