שער 30 – האש הנאחזת // קו 6 – אכיפה

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 6 – אכיפהנכנסים לשער 30 קו 6 ב- 23:22 לפי שעון ישראל, 17 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית שמאלית של הצטלבות התעשייהראש-אל קאלי קו  6 אכיפה Enforcement המשמעת לשמור על הפעולה […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 5 – אירוניה

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 5 – אירוניהנכנסנו לשער 30 קו 5 ב- 01:04 לפי שעון ישראל, 17 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית שמאלית של הצטלבות התעשייהראש-אל קאלי קו  5 אירוניה Irony הכרה במטרות חולפות ומסירות […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 4 – שחיקה

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 4 – שחיקהנכנסנו לשער 30 קו 4 ב- 02:47 לפי שעון ישראל, 16 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקה בסמיכות לזווית שמאלית של הצטלבות התעשייהראש-אל קאלי קו  […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 3 – התפטרות

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 3 – התפטרותנכנסים לשער 30 קו 3 ב- 04:30 לפי שעון ישראל, 15 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקהראש-אל קאלי קו  3 התפטרות Resignation קבלה של מה שיש.מרומם:המודעות […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 2 – פרגמטיות

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 2 – פרגמטיותנכנסים לשער 30 קו 2 ב- 06:14 לפי שעון ישראל, 14 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקהראש-אל קאלי קו  2 פרגמטיות Pragmatism איזון בין מצבים קיצוניים.מרומם:יישום […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 1 – קור רוח

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 1 – קור רוחנכנסים לשער 30 קו 1 ב- 07:58 לפי שעון ישראל, 13 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקהראש-אל קאלי קו  1 קור רוח Composureאיזון לנוכח אי-סדר. […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 6 – אכיפה

שער 30 – האש הנאחזת //  קו 6 – אכיפה אנו נכנסים לשער 30 קו 6  ב- 17:24  לפי שעון ישראל ב- 17 בפברואר 2021                       שער 30 האש הנאחזת  שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 5 – אירוניה

שער 30 – האש הנאחזת //  קו 5 – אירוניה אנו נכנסים לשער 30 קו 5  ב- 19:07  לפי שעון ישראל ב- 16 בפברואר 2021                       שער 30 האש הנאחזת  שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 4 – שחיקה

שער 30 – האש הנאחזת //  קו 4 – שחיקה אנו נכנסים לשער 30 קו 4  ב- 20:50  לפי שעון ישראל ב- 15 בפברואר 2021                       שער 30 האש הנאחזת  שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 3 – התפטרות

שער 30 – האש הנאחזת //  קו 3 – התפטרות אנו נכנסים לשער 30 קו 3  ב- 22:34  לפי שעון ישראל ב- 14 בפברואר 2021                       שער 30 האש הנאחזת  שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 2 – פרגמטיות

שער 30 – האש הנאחזת //  קו 2 – פרגמטיות נכנסנו לשער 30 קו 2  ב- 00:18  לפי שעון ישראל ב- 14 בפברואר 2021                       שער 30 האש הנאחזת  שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב.   […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 1 – קור רוח

שער 30 – האש הנאחזת //  קו 1 – קור רוח  נכנסנו לשער 30 קו 1  ב- 02:03  לפי שעון ישראל ב- 13 בפברואר 2021                       שער 30 האש  הנאחזת  שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. […]