שער 29 – התהום // קו 6 – בלבול

שער 29 – התהום // קו 6 – בלבול אנו נכנסים לשער 29 קו 6 ב- 04:19   לפי שעון ישראל, 22 באוגוסט, 2021                       שער   29 התהום שער ההתמדה האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות   העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות […]

שער 29 – התהום // קו 5 – להחטיא את המטרה על ידי מאמץ יתר

שער 29 – התהום // קו 5 – להחטיא את המטרה על ידי מאמץ יתר אנו נכנסים לשער 29 קו 5 ב- 04:57   לפי שעון ישראל, 21 באוגוסט, 2021                       שער   29 התהום שער ההתמדה האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות   העומק של העומק. להתמדה על אף […]

שער 29 – התהום // קו 4 – ישירות

שער 29 – התהום // קו 4 – ישירות אנו נכנסים לשער 29 קו 4 ב- 05:34   לפי שעון ישראל, 20 באוגוסט, 2021                       שער   29 התהום שער ההתמדה האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות   העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות […]

שער 29 – התהום // קו 3 – הערכה

שער 29 – התהום // קו 3 – הערכה אנו נכנסים לשער 29 קו 3 ב- 06:11   לפי שעון ישראל, 19 באוגוסט, 2021                       שער   29 התהום שער ההתמדה האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות   העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות […]

שער 29 – התהום // קו 2 – בחינה מחדש

שער 29 – התהום // קו 2 – בחינה מחדש אנו נכנסים לשער 29 קו 2 ב- 06:48   לפי שעון ישראל, 18 באוגוסט, 2021                       שער   29 התהום שער ההתמדה האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות   העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. […]

שער 29 – התהום // קו 1 – המגוייס

שער 29 – התהום // קו 1 – המגוייס אנו נכנסים לשער 29 קו 1 ב- 07:23   לפי שעון ישראל,  17 באוגוסט, 2021                       שער   29 התהום שער ההתמדה האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות   העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות […]

שער 29 קו 6 – לומר כן לחיים או לא הוא הנושא היום

שער 29 קו 6:  לומר כן לחיים או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 29 קו 6  ב- 22:20   לפי שעון ישראל, 21 לאוגוסט , 2020    שער 29 התהום שער ההתמדה   האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות  העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות אינן נמצאות במחויבות, אלא בתהליך. […]

שער 29 קו 5 – לקבל את מי שאתה או לא הוא הנושא היום

שער 29 קו 5:  לקבל את מי שאתה או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 29 קו 5  ב- 23:09   לפי שעון ישראל, 20 לאוגוסט , 2020    שער 29 התהום שער ההתמדה   האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות  העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות אינן נמצאות במחויבות, אלא […]

שער 29 קו 4 – להסתכל ישר בעיניים או לא היום

שער 29 קו 4:  להסתכל ישר בעיניים או לא היום  אנו נכנסים לשער 29 קו 4  ב- 23:47   לפי שעון ישראל, 19 לאוגוסט , 2020    שער 29 התהום שער ההתמדה   האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות  העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות אינן נמצאות במחויבות, אלא בתהליך. Left Angle […]

שער 29 קו 3 – לחוות בעצמך היום או לא הוא הנושא היום

שער 29 קו 3:  לחוות בעצמך או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 29 קו 2  ב- 00:25   לפי שעון ישראל, 19 לאוגוסט , 2020    שער 29 התהום שער ההתמדה   האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות  העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות אינן נמצאות במחויבות, אלא בתהליך. Left […]

שער 29 קו 2 – זהירות או לא הוא הנושא היום

שער 29 קו 2:  זהירות או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 29 קו 2  ב- 01:02   לפי שעון ישראל, 18 לאוגוסט , 2020    שער 29 התהום שער ההתמדה   האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות  העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות אינן נמצאות במחויבות, אלא בתהליך. Left Angle […]

שער 29 קו 1 – האנרגיה לחוות או לא הוא הנושא היום

שער 29 קו 1:  האנרגיה לחוות או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 29 קו 1  ב- 01:39   לפי שעון ישראל, 17 לאוגוסט , 2020    שער 29 התהום שער ההתמדה   האנרגיה להתמיד למרות הנסיבות  העומק של העומק. להתמדה על אף הקשיים יש תגמול בלתי נמנע. התגליות אינן נמצאות במחויבות, אלא בתהליך. Left […]