שער 40 – השתחררות // קו 6 – עריפת ראש

שער 40  השתחררות// קו 6 – עריפת ראש אנו נכנסים לשער 40 קו 6  ב- 19:57  לפי שעון ישראל, 2 בספטמבר, 2021 שער   40 השתחררות    שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית שמאלית של הצטלבות ההגירה 2 ראש-אל  –  הרמוניה קו 6   עריפת […]

שער 40 – שחרור // קו 5 – נוקשות

שער 40  השתחררות// קו 5 – נוקשות אנו נכנסים לשער 40 קו 5  ב- 20:43   לפי שעון ישראל, 1 בספטמבר, 2021                       שער   40 השתחררות    שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך.   זווית שמאלית […]

שער 40 – שחרור // קו 4 – ארגון

שער 40  השתחררות// קו 4 – ארגון אנו נכנסים לשער 40 קו 4  ב- 21:28   לפי שעון ישראל, 31 באוגוסט, 2021                       שער   40 השתחררות    שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך.   זווית ימנית […]

שער 40 – שחרור // קו 3 – צניעות

שער 40  השתחררות// קו 3 – צביעות  אנו נכנסים לשער 40 קו 3 ב- 22:12   לפי שעון ישראל, 30 באוגוסט, 2021                       שער   40 השתחררות    שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך.   זווית ימנית […]

שער 40 – שחרור // קו 2 – החלטיות

שער 40  השתחררות// קו 2 – החלטיות אנו נכנסים לשער 40 קו 2 ב- 22:56   לפי שעון ישראל, 29 באוגוסט, 2021                       שער   40 השתחררות    שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך.   זווית ימנית […]

שער 40 – שחרור // קו 1 – החלמה

שער 40 // קו 1 – החלמה אנו נכנסים לשער 40 קו 1 ב- 23:39   לפי שעון ישראל, 28 באוגוסט, 2021                       שער   40 השתחררות    שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך.   זווית ימנית […]

שער 40 קו 6- הגינות והגיון הוא המפתח היום

שער 40 קו 6:  הגינות והיגיון הוא המפתח היום אנו נכנסים לשער 40 קו 6  ב- 14:07  לפי שעון ישראל, 2 בספטמבר, 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- הרמוניה קו […]

שער 40 קו 5- חוסר גמישות הוא הנושא היום

שער 40 קו 5:  חוסר גמישות הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 40 קו 5  ב- 14:52  לפי שעון ישראל, 1 בספטמבר, 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- הרמוניה קו […]

שער 40 קו 4- איזון בין עבודה ומנוחה הוא המפתח היום

שער 40 קו 4:  איזון בין עבודה ומנוחה הוא המפתח היום אנו נכנסים לשער 40 קו 4  ב- 15:37  לפי שעון ישראל, 31 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש […]

שער 40 קו 3- לפעול באופן טבעי או לא היום

שער 40 קו 3:  לפעול באופן טבעי או לא היום אנו נכנסים לשער 40 קו 3  ב- 16:20  לפי שעון ישראל, 30 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- […]

שער 40 קו 2- עסוקים בבדידות או לא היום

שער 40 קו 2:  עסוקים בבדידות או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 40 קו 2  ב- 17:03  לפי שעון ישראל, 29 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש […]

שער 40 קו 1 -התחדשות הוא הנושא היום

שער 40 קו 1:  התחדשות הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 40 קו 1  ב- 17:46  לפי שעון ישראל, 28 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- הרמוניה קו […]