שער 40 קו 6- הגינות והגיון הוא המפתח היום

שער 40 קו 6:  הגינות והיגיון הוא המפתח היום אנו נכנסים לשער 40 קו 6  ב- 14:07  לפי שעון ישראל, 2 בספטמבר, 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- הרמוניה קו […]

שער 40 קו 5- חוסר גמישות הוא הנושא היום

שער 40 קו 5:  חוסר גמישות הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 40 קו 5  ב- 14:52  לפי שעון ישראל, 1 בספטמבר, 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- הרמוניה קו […]

שער 40 קו 4- איזון בין עבודה ומנוחה הוא המפתח היום

שער 40 קו 4:  איזון בין עבודה ומנוחה הוא המפתח היום אנו נכנסים לשער 40 קו 4  ב- 15:37  לפי שעון ישראל, 31 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש […]

שער 40 קו 3- לפעול באופן טבעי או לא היום

שער 40 קו 3:  לפעול באופן טבעי או לא היום אנו נכנסים לשער 40 קו 3  ב- 16:20  לפי שעון ישראל, 30 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- […]

שער 40 קו 2- עסוקים בבדידות או לא היום

שער 40 קו 2:  עסוקים בבדידות או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 40 קו 2  ב- 17:03  לפי שעון ישראל, 29 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש […]

שער 40 קו 1 -התחדשות הוא הנושא היום

שער 40 קו 1:  התחדשות הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 40 קו 1  ב- 17:46  לפי שעון ישראל, 28 לאוגוסט , 2020    שער 40  השתחררות     שער הלבַדיות כוחו של הרצון לספק נקודת המעבר בין מאבק לשחרור. הישרדות הקהילה תלויה ברצון חזק ומתמשך. זווית ימנית של קרוס התכנון 3 ראש אל- הרמוניה קו […]