שער 64 – לפני סיום // קו 6 – ניצחון

שער 64  לפני סיום// קו 6 – ניצחון אנו נכנסים לשער 64  קו 6  ב- 15:08  לפי שעון ישראל, 8 בספטמבר, 2021                       שער   64 לפני סיום    שער הבלבול  פעילות מנטלית בלחץ שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זווית […]

שער 64 – לפני סיום // קו 5 – הבטחה

שער 64  לפני סיום// קו 5 – הבטחה אנו נכנסים לשער 64  קו 5  ב- 15:58  לפי שעון ישראל, 7 בספטמבר, 2021                       שער   64 לפני סיום    שער הבלבול  פעילות מנטלית בלחץ שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זווית […]

שער 64 – לפני סיום // קו 4 – שכנוע

שער 64  לפני סיום// קו 4 – שכנוע אנו נכנסים לשער 64  קו 4  ב- 16:47  לפי שעון ישראל, 6 בספטמבר, 2021                       שער   64 לפני סיום    שער הבלבול  פעילות מנטלית בלחץ שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זווית […]

שער 64 – לפני סיום // קו 3 – הארכת יתר

שער 64  לפני סיום// קו 3 – הארכת יתר  אנו נכנסים לשער 64  קו 3  ב- 17:36  לפי שעון ישראל, 5 בספטמבר, 2021                       שער   64 לפני סיום    שער הבלבול  פעילות מנטלית בלחץ שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. […]

שער 64 – לפני סיום // קו 2 – כשירות

שער 64  לפני סיום// קו 2 – כשירות  אנו נכנסים לשער 64  קו 2  ב- 18:23  לפי שעון ישראל, 4 בספטמבר, 2021                       שער   64 לפני סיום    שער הבלבול  פעילות מנטלית בלחץ שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זווית […]

שער 64 – לפני סיום // קו 1 – תנאים

שער 64  לפני סיום// קו 1 – תנאים   אנו נכנסים לשער 64  קו 1  ב- 19:11  לפי שעון ישראל, 3 בספטמבר, 2021                       שער   64 לפני סיום    שער הבלבול  פעילות מנטלית בלחץ שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זווית […]

שער 64 קו 6- להגשים את החלומות או לא הוא הנושא היום

שער 64 קו 6:  להגשים את החלומות או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 64 קו 6  ב- 09:24  לפי שעון ישראל, 8 בספטמבר, 2020 שער  64 לפני סיום  שער הבלבול פעילות בלחץ מנטאלי שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זוית ימנית של קרוס המודעות 3 ראש-אל – […]

שער 64 קו 5- השראה היא לאחרים הוא הנושא היום

שער 64 קו 5:  השראה היא לאחרים הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 64 קו 5  ב- 10:13  לפי שעון ישראל, 7 בספטמבר, 2020    שער  64 לפני סיום    שער הבלבול פעילות בלחץ מנטאלי  שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זוית ימנית של קרוס המודעות 3 ראש-אל – […]

שער 64 קו 4- תובנה או לא הוא המפתח היום

שער 64 קו 4:  תובנה או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 64 קו 4  ב- 11:01  לפי שעון ישראל, 6 בספטמבר, 2020    שער  64 לפני סיום    שער הבלבול פעילות בלחץ מנטאלי  שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זוית ימנית של קרוס המודעות 3 ראש-אל – […]

שער 64 קו 3- נושא של הארה פוטנציאלית היום

שער 64 קו 3:  נושא של הארה פוטנציאלית היום  אנו נכנסים לשער 64 קו 3  ב- 11:49  לפי שעון ישראל, 5 בספטמבר, 2020    שער  64 לפני סיום    שער הבלבול פעילות בלחץ מנטאלי  שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זוית ימנית של קרוס המודעות 3 ראש-אל – הרמוניה […]

שער 64 קו 2-להבין את הבלבול או לא היום

שער 64 קו 2:  להבין את הבילבול או לא היום אנו נכנסים לשער 64 קו 2  ב- 12:36  לפי שעון ישראל, 4 בספטמבר, 2020 שער  64 לפני סיום  שער הבלבול פעילות בלחץ מנטאלי שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זוית ימנית של קרוס המודעות 3 ראש-אל – הרמוניה קו […]

שער 64 קו 1-סבלנות מנטאלית הוא הנושא היום

שער 64 קו 1:  סבלנות מנטאלית הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 64 קו 1  ב- 13:22  לפי שעון ישראל, 3 בספטמבר, 2020    שער  64 לפני סיום    שער הבלבול פעילות בלחץ מנטאלי  שינוי, כמו לידה, דורש כוח נחוש לעבור. להבין את העבר באמצעות התבוננות. זוית ימנית של קרוס המודעות 3 ראש-אל – הרמוניה […]