שער 7 קו 6 להכיר בתפקיד של אחרים הוא הנושא היום

שער 7 קו 6: להכיר בתפקיד של אחרים הוא הנושא היום   אנו נכנסים לשער 7 קו 6 ב- 05:39   לפי שעון ישראל, 10 לאוגוסט , 2020    שער 7 הצבא תפקיד העצמי באינטרקציה המנהיג הנבחר נקודת ההתכנסות. עיצוב של הצורך למנהיגות להנחות ולסדר את החברה. דפוסים מבוססים ומוכחים מובילים אותנו אל העתיד. Right Angle […]

שער 7 קו 5 טוב תחת לחץ או לא הוא הנושא היום

שער 7 קו 5: טוב תחת לחץ או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 7 קו 5 ב- 06:11  לפי שעון ישראל, 9 לאוגוסט , 2020    שער 7 הצבא תפקיד העצמי באינטרקציה המנהיג הנבחר נקודת ההתכנסות. עיצוב של הצורך למנהיגות להנחות ולסדר את החברה. דפוסים מבוססים ומוכחים מובילים אותנו אל העתיד. Right Angle […]

שער 7 קו 4 ויתור או לא הוא הנושא היום

שער 7 קו 4: ויתור או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 7 קו 3 ב- 06:43  לפי שעון ישראל, 8 לאוגוסט , 2020    שער 7 הצבא תפקיד העצמי באינטרקציה המנהיג הנבחר נקודת ההתכנסות. עיצוב של הצורך למנהיגות להנחות ולסדר את החברה. דפוסים מבוססים ומוכחים מובילים אותנו אל העתיד. Right Angle Cross of […]

שער 7 קו 3 חשדנות או לא הוא הנושא היום

שער 7 קו 3: חשדנות או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 7 קו 3 ב- 07:17  לפי שעון ישראל, 7 לאוגוסט , 2020    שער 7 הצבא תפקיד העצמי באינטרקציה המנהיג הנבחר נקודת ההתכנסות. עיצוב של הצורך למנהיגות להנחות ולסדר את החברה. דפוסים מבוססים ומוכחים מובילים אותנו אל העתיד. Right Angle Cross of […]

שער 7 קו 2 הרוב שולט היום או לא

שער 7 קו 2: הרוב שולט היום או לא  אנו נכנסים לשער 7 קו 1 ב- 07:44  לפי שעון ישראל, 6 לאוגוסט , 2020    שער 7 הצבא תפקיד העצמי באינטרקציה המנהיג הנבחר נקודת ההתכנסות. עיצוב של הצורך למנהיגות להנחות ולסדר את החברה. דפוסים מבוססים ומוכחים מובילים אותנו אל העתיד. Right Angle Cross of the […]

שער 7 קו 1 ביטחון עצמי הוא הנושא היום

שער 7 קו 1: ביטחון עצמי הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 7 קו 1 ב- 08:14  לפי שעון ישראל, 5 לאוגוסט , 2020 שער 7 הצבא תפקיד העצמי באינטרקציה המנהיג הנבחר נקודת ההתכנסות. עיצוב של הצורך למנהיגות להנחות ולסדר את החברה. דפוסים מבוססים ומוכחים מובילים אותנו אל העתיד. Right Angle Cross of the Sphinx […]