שער 11 – שלווה // קו 5 – הפילנטרופ

שער 11 –  שלווה // קו 5 – הפילנטרופ נכנסנן לשער  11 קו 5  ב-  04:30  לפי שעון ישראל, 18 בדצמבר, 2021                       שער  11 שלווה/שלום שער הרעיונות רעיונות הם המרצה להתבוננות מצמצב הרמוני אצל היחיד או החברה שמאפשר הערכה לפני  שמחדשים פעולה. רעיונות נלכדים במהלך […]

שער 11 – שלווה // קו 4 – המורה

שער 11 –  שלווה // קו 4 – המורה אנו נכנסים לשער  11 קו 4  ב-  06:23  לפי שעון ישראל, 17 בדצמבר, 2021                       שער  11 שלווה/שלום שער הרעיונות רעיונות הם המרצה להתבוננות מצמצב הרמוני אצל היחיד או החברה שמאפשר הערכה לפני  שמחדשים פעולה. רעיונות נלכדים […]

שער 11 – שלווה // קו 3 – האדם המציאותי

שער 11 –  שלווה // קו 3 – האדם המציאותי אנו נכנסים לשער  11 קו 3  ב-  08:16  לפי שעון ישראל, 16 בדצמבר, 2021                       שער  11 שלווה/שלום שער הרעיונות רעיונות הם המרצה להתבוננות מצמצב הרמוני אצל היחיד או החברה שמאפשר הערכה לפני  שמחדשים פעולה. רעיונות […]

שער 11 – שלווה // קו 2 – קשיחות

שער 11 –  שלווה // קו 2 – קשיחות  אנו נכנסים לשער  11 קו 2  ב-  10:08  לפי שעון ישראל, 15 בדצמבר, 2021                       שער  11 שלווה/שלום שער הרעיונות רעיונות הם המרצה להתבוננות מצמצב הרמוני אצל היחיד או החברה שמאפשר הערכה לפני  שמחדשים פעולה. רעיונות נלכדים […]

שער 11 – שלווה // קו 1 – התכווננות

שער 11 –  שלווה // קו 1 – התכווננות אנו נכנסים לשער  11 קו 1  ב-  12:01  לפי שעון ישראל, 14 בדצמבר, 2021                       שער  11 שלווה שער הרעיונות רעיונות הם המרצה להתבוננות מצמצב הרמוני אצל היחיד או החברה שמאפשר הערכה לפני  שמחדשים פעולה. רעיונות נלכדים […]

שער 11 קו 6 – שלום -סתגלנות

שער 11 קו 6  שלום   –   סתגלנות אנו נכנסים לשער 11 קו 6   ב- 20:42 לפי שעון ישראל 18 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   […]

שער 11 קו 5 – שלום – הפילנטרופ

שער 11 קו 5  שלום   –   הפילנטרופ  אנו נכנסים לשער 11 קו 5   ב- 22:36 לפי שעון ישראל 17 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   […]

שער 11 קו 4 – שלום – המורה

שער 11 קו 4  שלום   –   המורה  נכנסנו לשער 11 קו 4   ב- 00:30 לפי שעון ישראל 17 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   שער […]

שער 11 קו 3 – שלום – המציאותי

שער 11 קו 3   שלום   –   המציאותי נכנסנו לשער 11 קו 3   ב- 02:24 לפי שעון ישראל 16 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   שער […]

שער 11 קו 2 – שלום – קשיחות

שער 11 קו 2   שלום   –   קשיחות  נכנסנו לשער 11 קו 2   ב- 04:17 לפי שעון ישראל 15 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   שער […]

שער 11 קו 1 – שלום – התכווננות

שער 11 קו 1  שלום, שלווה   – התכווננות  נכנסנו לשער 11 קו 1  ב- 06:11 לפי שעון ישראל 14 בדצמבר 2020                                                             שער 11  שלום, שלווה   […]