שער 8 – החזקה ביחד // קו 2 – שירות

שער 8 –  החזקה ביחד //  קו 2- שירות נכנסים לשער  8   קו 2  ב – 10:39  לפי שעון ישראל, 16 במאי 2022                       שער 8 החזקה ביחד  שער התרומה להוביל על ידי דוגמה אישית הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. באמצעות דוגמה […]

שער 8 – החזקה ביחד // קו 1 – יושרה

שער 8 –  החזקה ביחד //  קו 1- יושרה נכנסים לשער  8   קו 1  ב – 11:19  לפי שעון ישראל, 15 במאי 2022 שער 8 החזקה ביחד  שער התרומה להוביל על ידי דוגמה אישית הערך הבסיסי שמתממש במאמציו של היחיד לתרום למטרות הקבוצתיות. באמצעות דוגמה תרומתו של היחיד נטמעת בקולקטיב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקה […]

שער 23 – היפרדות // קו 6 – מיזוג

שער 23 –  היפרדות //  קו 6 – מיזוג נכנסים לשער  23   קו 6  ב – 11:59  לפי שעון ישראל, 14 במאי 2022 שער 23 היפרדות  שער הטמיעה הסרת חוסר הסובלנות ההתעלמות ממוסר. המודעות וההבנה שמביאה לידי קבלת השונות. תובנה ייחודית שפותחת את הדלת לשינוי עמוק (מוטציה). זווית שמאלית של הצטלבות ההקדשה  ראש אל – […]

שער 23 – היפרדות // קו 5 – הטמיעה

שער 23 –  היפרדות //  קו 5 – הטמעה נכנסים לשער  23   קו 5  ב – 12:39  לפי שעון ישראל, 13 במאי 2022 שער 23 היפרדות  שער הטמיעה הסרת חוסר הסובלנות ההתעלמות ממוסר. המודעות וההבנה שמביאה לידי קבלת השונות. תובנה ייחודית שפותחת את הדלת לשינוי עמוק (מוטציה). זווית שמאלית של הצטלבות ההקדשה  ראש אל – […]

שער 23 – היפרדות // קו 4 – התרסקות

שער 23 –  היפרדות //  קו 4 – התרסקות נכנסים לשער  23   קו 4  ב – 13:21  לפי שעון ישראל, 12 במאי 2022                       שער 23 היפרדות  שער הטמיעה הסרת חוסר הסובלנות ההתעלמות ממוסר. המודעות וההבנה שמביאה לידי קבלת השונות. תובנה ייחודית שפותחת את הדלת לשינוי […]

שער 23 – היפרדות // קו 3 – אינדיבידואליות

שער 23 –  היפרדות //  קו 3 – אינדיבידואליות נכנסים לשער  23   קו 3  ב – 14:03  לפי שעון ישראל, 11 במאי 2022                       שער 23 היפרדות  שער הטמיעה הסרת חוסר הסובלנות ההתעלמות ממוסר. המודעות וההבנה שמביאה לידי קבלת השונות. תובנה ייחודית שפותחת את הדלת לשינוי […]

שער 23 – היפרדות // קו 2 – הגנה עצמית

שער 23 –  היפרדות //  קו 2 –  הגנה עצמית  נכנסים לשער  23   קו 2  ב – 14:46  לפי שעון ישראל, 10 במאי 2022                       שער 23 היפרדות  שער הטמיעה הסרת חוסר הסובלנות ההתעלמות ממוסר. המודעות וההבנה שמביאה לידי קבלת השונות. תובנה ייחודית שפותחת את הדלת […]

שער 23 – היפרדות // קו 1 – המרת דת

שער 23 –  היפרדות //  קו 1 –  המרת דת נכנסים לשער  23   קו 1  ב – 15:29  לפי שעון ישראל, 9 במאי 2022                       שער 23 היפרדות  שער הטמיעה הסרת חוסר הסובלנות ההתעלמות ממוסר. המודעות וההבנה שמביאה לידי קבלת השונות. תובנה ייחודית שפותחת את הדלת […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 6 – ייצוב

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 6 –  ייצוב נכנסים לשער  02   קו 6  ב – 16:14  לפי שעון ישראל, 8 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 5 – יישום אינטליגנטי

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 5 –  יישום אינטליגנטי נכנסים לשער  02   קו 5  ב – 16:59  לפי שעון ישראל, 7 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 4 – חשאיות

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 4 –  חשאיות נכנסים לשער  02   קו 4  ב – 17:44  לפי שעון ישראל, 6 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 3 – סבלנות

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 3 –  סבלנות נכנסים לשער  02   קו 3  ב – 18:31  לפי שעון ישראל, 5 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 2 – גאוניות

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 2 –  גאוניות נכנסים לשער  02   קו 2  ב – 19:18  לפי שעון ישראל, 4 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 02 – הפתוח לרעיונות // קו 1 – אינטואיציה

שער 02 –  הפתוח לרעיונות //  קו 1 –  אינטואיציה נכנסים לשער  02   קו 1  ב – 20:06  לפי שעון ישראל, 3 במאי 2022                       שער 02 הפתוח לרעיונות  שער כיוון העצמי הנהג פתיחות לרעיונות כבסיס העיקרי שדרכו נקבעת כל תשובה שהיא, שורש הפעולה. מחזיק אותנו […]

שער 24 – החזרה // קו 6 – מתנת הסוס

שער 24 –  החזרה //  קו 6 –  מתנת הסוס  נכנסים לשער  24  קו 6  ב – 20:55  לפי שעון ישראל, 2 במאי 2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 24 – החזרה // קו 5 – התוודות

שער 24 –  החזרה //  קו 5 –  התוודות נכנסים לשער  24  קו 5  ב – 21:45  לפי שעון ישראל, 1 במאי 2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 4 – הנזיר

שער 24 –  החזרה //  קו 4 –  הנזיר נכנסים לשער  24  קו 4  ב – 22:35  לפי שעון ישראל, 30 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 3 – המתמכר

שער 24 –  החזרה //  קו 3 –  המתמכר נכנסים לשער  24  קו 3  ב – 23:25  לפי שעון ישראל, 29 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 2 – הכרה

שער 24 –  החזרה //  קו 2 –  הכרה נכנסנו לשער  24  קו 2  ב – 00:17  לפי שעון ישראל, 29 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. אין […]

שער 24 – החזרה // קו 1 – חטא המחדל

שער 24 –  החזרה //  קו 1 –  חטא המחדל נכנסנו לשער  24  קו 1  ב – 01:09  לפי שעון ישראל, 28 באפריל  2022                       שער 24 החזרה שער הרציונליזציה ההשראה צריכה לקבל צורה רציונלית התהליך הטבעי והספונטני של שינוי והתחדשות. רציונליזציה היא סיכון ומבחן לרוח. […]

שער 27 – הזנה // קו 6 – דאגה

שער 27 –  הזנה //  קו 6 –  דאגה נכנסנו לשער  27  קו 6  ב – 02:02  לפי שעון ישראל, 27 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 – הזנה // קו 5 – המוציא לפועל

שער 27 –  הזנה //  קו 5 –  המוציא לפועל נכנסנו לשער  27  קו 5  ב – 02:55  לפי שעון ישראל, 26 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג […]

שער 27 – הזנה // קו 4 – נדיבות

שער 27 –  הזנה //  קו 4 –  נדיבות נכנסנו לשער  27  קו 4  ב – 03:49  לפי שעון ישראל, 25 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 – הזנה // קו 3 – חמדנות

שער 27 –  הזנה //  קו 3 –  חמדנות  נכנסנו לשער  27  קו 3  ב – 04:43  לפי שעון ישראל, 24 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 27 – הזנה // קו 2 – סיפוק צרכים עצמי

שער 27 –  הזנה //  קו 2 –  סיפוק צרכים עצמי נכנסנו לשער  27  קו 2  ב – 05:39  לפי שעון ישראל, 23 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה […]

שער 27 – הזנה // קו 1 – אנוכיות

שער 27 –  הזנה //  קו 1 –  אנוכיות  נכנסים לשער  27  קו 1  ב – 06:34  לפי שעון ישראל, 22 באפריל  2022                       שער 27 הזנה שער האכפתיות והטיפול טיפל קודם כול בעצמי הגברת האיכות והמהות דרך מתן תשומת לב וטיפול. החמלה והאנרגיה לדאוג לחלש. […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 6 – כניעה

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 6 –  כניעה נכנסים לשער  03  קו 6  ב – 07:31  לפי שעון ישראל, 21 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 5 – קורבנות

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 5 –  קורבנות נכנסים לשער  03  קו 5  ב – 08:28  לפי שעון ישראל, 20 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 4 – כריזמה

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 4-  כריזמה נכנסים לשער  03  קו 4  ב – 09:26  לפי שעון ישראל, 19 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. ביטוי […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 3 – הישרדות

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 3-  הישרדות נכנסים לשער  03  קו  3  ב – 10:24  לפי שעון ישראל, 18 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. ביטוי […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 2 – חוסר בשלות

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 2 –  חוסר בשלות נכנסים לשער  03  קו  2  ב – 11:23  לפי שעון ישראל, 17 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור […]

שער 03 – קושי בהתחלה // קו 1 – סינתזה

שער 03 –  קושי בהתחלה //  קו 1 –  סינתזה נכנסים לשער  03  קו  1  ב – 12:23  לפי שעון ישראל, 16 באפריל  2022                       שער 3 קושי בהתחלה  שער סידור  מוטציה, שינוי גנטי נוצר ומועצם האתגר הבסיסי של האתחול הוא לעבור מעבר לבלבול וליצור סדר. […]

שער 42 – הגדלה // קו 6 – טיפוח

שער 42 –  הגדלה //  קו 6 –  טיפוח נכנסים לשער  42  קו  6  ב – 13:23  לפי שעון ישראל, 15 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 42 – הגדלה // קו 5 – מימוש עצמי

שער 42 –  הגדלה //  קו 5 –  מימוש עצמי נכנסים לשער  42  קו  5  ב – 14:24  לפי שעון ישראל, 14 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב […]

שער 42 – הגדלה // קו 4 – המתווך

שער 42 –  הגדלה //  קו 4 –  המתווך נכנסים לשער  42  קו  4  ב – 15:26  לפי שעון ישראל, 13 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 42 – הגדלה // קו 3 – ניסוי וטעיה

שער 42 –  הגדלה //  קו 3 –  ניסוי וטעיה נכנסים לשער  42  קו  3  ב – 16:29  לפי שעון ישראל, 12 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב […]

שער 42 – הגדלה // קו 2 – זיהוי

שער 42 –  הגדלה //  קו 2 –  זיהוי נכנסים לשער  42  קו  2  ב – 17:33  לפי שעון ישראל, 11 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 42 – הגדלה // קו 1 – גיוון

שער 42 –  הגדלה //  קו 1 –  גיוון  נכנסים לשער  42  קו  1  ב – 18:37  לפי שעון ישראל, 10 באפריל  2022                       שער 42 הגדלה שער הצמיחה 'הגביע הקדוש' הוא החוויה התרחבות המשאבים המאפשרים מימוש מלא של פוטנציאל ההתפתחות. השלמת מחזור היא לב הצמיחה. […]

שער 51 – המעורר // קו 6 – הפרדה

שער 51-  המעורר // קו 6 –  הפרדה נכנסים לשער  51  קו  6  ב – 19:43  לפי שעון ישראל, 9 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 51 – המעורר // קו 5 – סימטריה

שער 51-  המעורר // קו 5 –  סימטריה נכנסים לשער  51  קו  5  ב – 20:49  לפי שעון ישראל, 8 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 51 – המעורר // קו 4 – מגבלה

שער 51-  המעורר // קו 4-  מגבלה נכנסים לשער  51  קו  4  ב – 21:56  לפי שעון ישראל, 7 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל הלא-נודע. […]

שער 51 – המעורר // קו 3 – הסתגלות

שער 51-  המעורר // קו 3-  הסתגלות נכנסים לשער  51  קו  3  ב – 23:04  לפי שעון ישראל, 6 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל הלא-נודע. […]

שער 51 – המעורר // קו 2 – התכנסות

שער 51-  המעורר // קו 2-  התכנסות נכנסנו לשער  51  קו  2  ב – 00:13  לפי שעון ישראל, 6 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל הלא-נודע. […]

שער 51 – המעורר // קו 1 – נקודת התייחסות

שער 51-  המעורר // קו 1- נקודת התייחסות  נכנסנו לשער  51  קו  1  ב – 01:22  לפי שעון ישראל, 5 באפריל  2022                       שער 51 המעורר שער הזעזוע ההתעוררות מעצימה את כיוון האהבה היכולת להיענות לאי-סדר ולזעזוע דרך הכרה והסתגלות. כוח התחרות והדחף לקפוץ ראשון אל […]

שער 21 – נעיצת שיניים // קו 6 – תוהו ובוהו

שער 21-  נעיצת שיניים  // קו 6- תוהו ובוהו נכנסנו לשער  21  קו  5  ב – 02:33  לפי שעון ישראל, 4 באפריל  2022                       שער 21 נעיצת שיניים שער הצייד-הציידת כוחו של רצון השימוש המוצדק וההכרחי בכוח כדי להתגבר על הפרעה מכוונת ומתמשכת. הכוח מתגשם באמצעות […]

שער 21 – נעיצת שיניים // קו 5 – אובייקטיביות

שער 21-  נעיצת שיניים  // קו 5- אובייקטיביות נכנסנו לשער  21  קו  5  ב – 03:44  לפי שעון ישראל, 3 באפריל  2022                       שער 21 נעיצת שיניים שער הצייד-הציידת כוחו של רצון השימוש המוצדק וההכרחי בכוח כדי להתגבר על הפרעה מכוונת ומתמשכת. הכוח מתגשם באמצעות שליטה […]

שער 21 – נעיצת שיניים // קו 4 – אסטרטגיה

שער 21-  נעיצת שיניים  // קו 4 – אסטרטגיה נכנסנו לשער  21  קו  4  ב – 04:56  לפי שעון ישראל, 2 באפריל  2022                       שער 21 נעיצת שיניים שער הצייד-הציידת כוחו של רצון השימוש המוצדק וההכרחי בכוח כדי להתגבר על הפרעה מכוונת ומתמשכת. הכוח מתגשם באמצעות […]

שער 21 – נעיצת שיניים // קו 3 – חוסר אונים

שער 21-  נעיצת שיניים  // קו 3 – חוסר אונים נכנסנו לשער  21  קו  3  ב – 06:08  לפי שעון ישראל, 1 באפריל  2022                       שער 21 נעיצת שיניים שער הצייד-הציידת כוחו של רצון השימוש המוצדק וההכרחי בכוח כדי להתגבר על הפרעה מכוונת ומתמשכת. הכוח מתגשם […]

שער 21 – נעיצת שיניים // קו 2 – החזק הוא הצודק

שער 21-  נעיצת שיניים  // קו 2 – החזק הוא הצודק נכנסים לשער  21  קו  2  ב – 07:22  לפי שעון ישראל, 31 למרץ, 2022                       שער 21 נעיצת שיניים שער הצייד-הציידת כוחו של רצון השימוש המוצדק וההכרחי בכוח כדי להתגבר על הפרעה מכוונת ומתמשכת. הכוח […]

שער 21 – נעיצת שיניים // קו 1 – אזהרה

שער 21-  נעיצת שיניים  // קו 1 – אזהרה נכנסים לשער  21  קו  1  ב  – 09:36  לפי שעון ישראל, 30 למרץ, 2022                      8 שער 21 נעיצת שיניים שער הצייד-הציידת כוחו של רצון השימוש המוצדק וההכרחי בכוח כדי להתגבר על הפרעה מכוונת ומתמשכת. הכוח מתגשם […]

שער 17 – עוקב אחרי // קו 6 – הבודהיסאטווה

שער 17-  עוקב אחרי  // קו 6 – הבודהיסאטווה  נכנסים לשער  17  קו  6  ב  – 09:51  לפי שעון ישראל, 29 למרץ, 2022                       שער 17 עוקב אחרי שער הדעות מקורקע בפרטים החוק העתיק שמי שרוצה למשול צריך לדעת לשרת. ארגון הנוסחה לביטוי. התמקדות ויזואלית בתבנית […]

שער 17 – עוקב אחרי // קו 4 – המנהל האישי

שער 17-  עוקב אחרי  // קו 4- המנהל האישי נכנסים לשער  17  קו  4  ב  – 12:23  לפי שעון ישראל, 27 למרץ, 2022                       שער 17 עוקב אחרי שער הדעות מקורקע בפרטים החוק העתיק שמי שרוצה למשול צריך לדעת לשרת. ארגון הנוסחה לביטוי. התמקדות ויזואלית בתבנית […]

שער 17 – עוקב אחרי // קו 3 – הבנה

שער 17-  עוקב אחרי  // קו 3- הבנה נכנסים לשער  17  קו  3  ב  – 13:40  לפי שעון ישראל, 26 למרץ, 2022                       שער 17 עוקב אחרי שער הדעות מקורקע בפרטים החוק העתיק שמי שרוצה למשול צריך לדעת לשרת. ארגון הנוסחה לביטוי. התמקדות ויזואלית בתבנית והשלכה […]

שער 17 – עוקב אחרי // קו 2 – אפליה

שער 17-  עוקב אחרי  // קו 2- אפליה נכנסים לשער  17  קו  2  ב  – 14:57  לפי שעון ישראל, 25 למרץ, 2022                       שער 17 עוקב אחרי שער הדעות מקורקע בפרטים החוק העתיק שמי שרוצה למשול צריך לדעת לשרת. ארגון הנוסחה לביטוי. התמקדות ויזואלית בתבנית והשלכה […]

שער 17 – עוקב אחרי // קו 1 – פתיחות

שער 17-  עוקב אחרי  // קו 1- פתיחות נכנסים לשער  17  קו  1  ב  – 15:15  לפי שעון ישראל, 24 למרץ, 2022                       שער 17 עוקב אחרי שער הדעות מקורקע בפרטים החוק העתיק שמי שרוצה למשול צריך לדעת לשרת. ארגון הנוסחה לביטוי. התמקדות ויזואלית בתבנית והשלכה […]

שער 25 – תמימות // קו 6 – בורות

שער 25 –  תמימות  // קו 6- בורות נכנסים לשער  25  קו  6  ב  – 16:34  לפי שעון ישראל, 23 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון והישרדות […]

שער 25 – תמימות // קו 5 – החלמה

שער 25 –  תמימות  // קו 5 – החלמה נכנסים לשער  25  קו  5  ב  – 17:53  לפי שעון ישראל, 22 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 4 – הישרדות

שער 25 –  תמימות  // קו 4 – הישרדות  נכנסים לשער  25  קו  4  ב  – 19:13  לפי שעון ישראל, 21 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 3 – רגישות

שער 25 –  תמימות  // קו 3 – רגישות נכנסים לשער  25  קו  3  ב  – 20:34  לפי שעון ישראל, 20 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 2 – האקסיסטנציאליסט

שער 25 –  תמימות  // קו 2 – האקסיסטנציאליסט נכנסים לשער  25  קו  2  ב  – 21:55  לפי שעון ישראל, 19 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. ניצחון […]

שער 25 – תמימות // קו 1 – חוסר אנוכיות

שער 25 –  תמימות  // קו 1 – חוסר אנוכיות נכנסים לשער  25  קו  1  ב  – 23:17  לפי שעון ישראל, 18 למרץ, 2022                       שער 25 התמימות שער הרוח של העצמי הלוחם הרוחני מושלמות הפעולה באמצעות טבע לא מתוכנן וספונטני. לאהוב כל דבר באופן שווה. […]

שער 36 – החשכת האור // קו 6 – צדק

שער 36 –  החשכת האור  // קו 6 – צדק נכנסנו לשער  36  קו  6  ב  – 00:40  לפי שעון ישראל, 18 למרץ, 2022 שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא מודעות מביאה לידי משבר רגשי. שינוי בהרגשה משמעה סיום המחזור […]

שער 36 – החשכת האור // קו 5 – המחתרת

שער 36 –  החשכת האור  // קו 5 – המחתרת נכנסנו לשער  36  קו  5  ב  – 02:03  לפי שעון ישראל, 17 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 4 – ריגול

שער 36 –  החשכת האור  // קו 4 – ריגול נכנסנו לשער  36  קו  4  ב  – 03:27  לפי שעון ישראל, 16 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 3 – מעבר

שער 36 –  החשכת האור  // קו 3 – מעבר נכנסנו לשער  36  קו  3  ב  – 04:52  לפי שעון ישראל, 15 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 2 – תמיכה

שער 36 –  החשכת האור  // קו 2 – תמיכה נכנסנו לשער  36  קו  2   ב  – 06:18  לפי שעון ישראל, 14 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא […]

שער 36 – החשכת האור // קו 1 – התנגדות

שער 36 –  החשכת האור  // קו 1- התנגדות נכנסנו לשער  22 קו 1  ב  – 07:44  לפי שעון ישראל, 13 למרץ, 2022                       שער 36 החשכת האור  שער המשבר לחכות לבהירות רגשית לל המחזורים, שבו ירידה היא שלב טבעי, אבל לא אין-סופי. פעולה ללא מודעות […]

שער 22 – חסד // קו 6 – בגרות

שער 22 –  חסד // קו 6 – בגרות נכנסנו לשער  22 קו 6   ב  – 09:17  לפי שעון ישראל, 12 למרץ, 2022                       שער 22 חסד שער הפתיחות שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה […]

שער 22 – חסד // קו 5 – ישירות

שער 22 –  חסד // קו 5 – ישירות נכנסנו לשער  22 קו 5   ב  – 10:39 לפי שעון ישראל, 11 למרץ, 2022                       שער 22 חסד שער הפתיחות שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה […]

שער 22 – חסד // קו 4 – רגישות

שער 22 –  חסד // קו 4 – רגישות נכנסנו לשער  22 קו 4   ב- 12:08  לפי שעון ישראל, 10 למרץ, 2022                       שער 22 חסד שער הפתיחות שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה אחרים […]

שער 22 – חסד // קו 3 – שובה לב

שער 22 –  חסד // קו 3 – שובה לב נכנסנו לשער  22 קו 3   ב- 13:37  לפי שעון ישראל, 8 למרץ, 2022                       שער 22 חסד שער הפתיחות שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד כמה […]

שער 22 – חסד // קו 2 – בית הספר לקסם אישי

שער 22 –  חסד // קו 2 – בית הספר לקסם אישי נכנסנו לשער  22 קו 2   ב- 15:08  לפי שעון ישראל, 8 למרץ, 2022                       שער 22 חסד שער הפתיחות שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 6 – נוסטלגיה

שער 63 –  לאחר סיום // קו 6 – נוסטלגיה נכנסנו לשער  63  קו 6   ב- 18:10   לפי שעון ישראל, 6 למרץ, 2022                       שער 63 לאחר סיום  שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות […]

שער 22 – חסד // קו 1 – כרטיס למחלקה השניה

שער 22 –  חסד // קו 1 – כרטיס למחלקה שניה  נכנסנו לשער  22 קו 1   ב- 16:39   לפי שעון ישראל, 7 למרץ, 2022                       שער 22 חסד שער הפתיחות שיתוף רוחניות עם אחרים איכות התנהגות שמתאימה ביותר להתעסקות במצבים ארציים וטריוויאליים. הרוח הרגשית מתנה עד […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 5 – הצהרה חיובית

שער 63 – לאחר סיום // קו 5 – הצהרה חיוביתנכנסנו לשער 63 קו 5 ב- 19:43 לפי שעון ישראל, 5 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית שמאלית של הצטלבות הריבונותראש-אל […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 4 – זיכרון

שער 63 – לאחר סיום // קו 4 – זיכרוןנכנסנו לשער 63 קו 4 ב- 21:16 לפי שעון ישראל, 4 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית ימנית של הצטלבות המודעות, עמדת […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 3 – המשכיות

שער 63 – לאחר סיום // קו 3 – המשכיותנכנסנו לשער 63 קו 3 ב- 22:50 לפי שעון ישראל, 3 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית ימנית של הצטלבות המודעות ראש-אל […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 2 – הבניה

שער 63 – לאחר סיום // קו 2 – הבניהנכנסנו לשער 63 קו 2 ב- 00:24 לפי שעון ישראל, 3 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. זווית ימנית של הצטלבות המודעות ראש-אל […]

שער 63 – לאחר סיום // קו 1 – קור רוח

שער 63 – לאחר סיום // קו 1 – קור רוחנכנסנו לשער 63 קו 1 ב- 01:59 לפי שעון ישראל, 2 במרץ, 2022 שער 63 לאחר סיום שער הספק הספק הוא השראה חיונית בפיתולי החיים כל הסופים הם התחלות. העתיד תלוי בביסוס ודאי של תקפות הצורה. הדלק הוא שאלת שאלות. עמדת סמיכות של הצטלבות הדריכות […]

שער 37 – המשפחה // קו 6 – מטרה

שער 37 –  המשפחה // קו 6 – מטרהנכנסנו לשער 37 קו 6 ב- 03:35 לפי שעון ישראל, 1 במרץ, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית שמאלית של הצטלבות ההגירה, בסמיכות עם […]

שער 37 – המשפחה // קו 5 – אהבה

שער 37 –  המשפחה // קו 5 – אהבה נכנסנו לשער 37 קו 5 ב- 05:11 לפי שעון ישראל, 28 בפברואר, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית שמאלית של הצטלבות ההגירה ראש-אל מיטרה […]

שער 37 – המשפחה // קו 4 – הנהגה על ידי דוגמא

שער 37 –  המשפחה // קו 4 – הנהגה על ידי דוגמאנכנסנו לשער 37 קו 4 ב- 06:48 לפי שעון ישראל, 27 בפברואר, 2022   שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של […]

שער 37 – המשפחה // קו 3 – היעדר פניוּת/ הגינות

שער 37 –  המשפחה // קו 3 – היעדר פניוּת / הגינותנכנסים לשער 37 קו 3 ב- 08:25 לפי שעון ישראל, 26 בפברואר, 2022  שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של הצטלבות […]

שער 37 – המשפחה // קו 2 – אחריות

שער 37 –  המשפחה // קו 2 – אחריותנכנסים לשער 37 קו 2 ב- 10:03 לפי שעון ישראל, 25 בפברואר, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של הצטלבות התכנון ראש-אל מיטרה […]

שער 37 – המשפחה // קו 1 – אמא-אבא

שער 37 –  המשפחה // קו 1 – אמא/אבאנכנסים לשער 37 קו 1 ב- 11:42 לפי שעון ישראל, 24 בפברואר, 2022 שער 37 המשפחה שער החברות הנכונות לאמץ את האאוטסיידר הביטוי ברמת המקרו והמיקרו של הטבע הבסיסי של הקהילות. ביטוי מעבר לאישי של הרגישות הפוטנציאלית של מהפכה.   זווית ימנית של הצטלבות התכנון ראש-אל מיטרה […]

שער 55 – שפע // קו 6 – אנוכיות

שער 55 –  שפע // קו 6 – אנוכיותנכנסים לשער 55 קו 6 ב- 13:20 לפי שעון ישראל, 23 בפברואר, 2022 שער 55 שפע שער הרוח איכות הרוח היא ברגע הרגשי שפע הוא בהחלט שאלה של רוח. בכל נקודה מסוימת רוח אינה עניין של השוואה, אלא רק הפלא שה"גביע" (החיים) קיים בכלל.   זווית שמאלית […]

שער 55 – שפע // קו 5 – גדילה

שער 55 –  שפע // קו 5 – גדילהנכנסים לשער 55 קו 5 ב- 15:00 לפי שעון ישראל, 22 בפברואר, 2022 שער 55 שפע שער הרוח איכות הרוח היא ברגע הרגשי שפע הוא בהחלט שאלה של רוח. בכל נקודה מסוימת רוח אינה עניין של השוואה, אלא רק הפלא שה"גביע" (החיים) קיים בכלל.   זווית שמאלית […]

שער 55 – שפע // קו 4 – הטמעה

שער 55 –  שפע // קו 4 – הטמעהנכנסים לשער 55 קו 4 ב- 16:39 לפי שעון ישראל, 21 בפברואר, 2022 שער 55 שפע שער הרוח איכות הרוח היא ברגע הרגשי שפע הוא בהחלט שאלה של רוח. בכל נקודה מסוימת רוח אינה עניין של השוואה, אלא רק הפלא שה"גביע" (החיים) קיים בכלל.   זווית ימנית […]

שער 55 – שפע // קו 3 – תמימות

שער 55 –  שפע // קו 3 – תמימותנכנסים לשער 55 קו 3 ב- 18:19 לפי שעון ישראל, 20 בפברואר, 2022 שער 55 שפע שער הרוח איכות הרוח היא ברגע הרגשי שפע הוא בהחלט שאלה של רוח. בכל נקודה מסוימת רוח אינה עניין של השוואה, אלא רק הפלא שה"גביע" (החיים) קיים בכלל.   זווית ימנית […]

שער 55 – שפע // קו 2 – חוסר אמון

שער 55 –  שפע // קו 2 – חוסר אמוןנכנסים לשער 55 קו 2 ב- 20:00 לפי שעון ישראל, 19 בפברואר, 2022 שער 55 שפע שער הרוח איכות הרוח היא ברגע הרגשי שפע הוא בהחלט שאלה של רוח. בכל נקודה מסוימת רוח אינה עניין של השוואה, אלא רק הפלא שה"גביע" (החיים) קיים בכלל.   זווית […]

שער 55 – שפע // קו 1 – שיתוף פעולה

שער 55 –  שפע // קו 1 – שיתוף פעולה נכנסים לשער 55 קו 1 ב- 21:41 לפי שעון ישראל, 18 בפברואר, 2022 שער 55 שפע שער הרוח איכות הרוח היא ברגע הרגשי שפע הוא בהחלט שאלה של רוח. בכל נקודה מסוימת רוח אינה עניין של השוואה, אלא רק הפלא שה"גביע" (החיים) קיים בכלל. זווית […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 6 – אכיפה

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 6 – אכיפהנכנסים לשער 30 קו 6 ב- 23:22 לפי שעון ישראל, 17 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית שמאלית של הצטלבות התעשייהראש-אל קאלי קו  6 אכיפה Enforcement המשמעת לשמור על הפעולה […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 5 – אירוניה

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 5 – אירוניהנכנסנו לשער 30 קו 5 ב- 01:04 לפי שעון ישראל, 17 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית שמאלית של הצטלבות התעשייהראש-אל קאלי קו  5 אירוניה Irony הכרה במטרות חולפות ומסירות […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 4 – שחיקה

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 4 – שחיקהנכנסנו לשער 30 קו 4 ב- 02:47 לפי שעון ישראל, 16 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקה בסמיכות לזווית שמאלית של הצטלבות התעשייהראש-אל קאלי קו  […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 3 – התפטרות

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 3 – התפטרותנכנסים לשער 30 קו 3 ב- 04:30 לפי שעון ישראל, 15 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקהראש-אל קאלי קו  3 התפטרות Resignation קבלה של מה שיש.מרומם:המודעות […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 2 – פרגמטיות

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 2 – פרגמטיותנכנסים לשער 30 קו 2 ב- 06:14 לפי שעון ישראל, 14 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקהראש-אל קאלי קו  2 פרגמטיות Pragmatism איזון בין מצבים קיצוניים.מרומם:יישום […]

שער 30 – האש הנאחזת // קו 1 – קור רוח

שער 30 –  האש הנאחזת // קו 1 – קור רוחנכנסים לשער 30 קו 1 ב- 07:58 לפי שעון ישראל, 13 בפברואר, 2022 שער 30 האש הנאחזת שער הרגשות להיכנע לגורל חופש מזוהה כאשליה, ומגבלה מתקבלת כגורל. מודעות רגשית טמונה בין התקווה לכאב. זווית ימנית של הצטלבות ההדבקהראש-אל קאלי קו  1 קור רוח Composureאיזון לנוכח אי-סדר. […]

שער 49 – המהפכה // קו 6 – משיכה

שער 49 – המהפכה // קו 6 –  קו ארגוןנכנסים לשער 49 קו 6 ב- 09:42 לפי שעון ישראל, 12 בפברואר, 2022   שער 49 המהפכה שער הדחייה מודעות פוטנציאלית ורוחניות טקסית באופן אידאלי שינוי צורות מבוסס על העקרונות הנעלים ביותר ולא פשוט לשם כוח. ידיעה מי ומה חשוב או לא עבור הקהילה. זווית שמאלית […]

שער 49 – המהפכה // קו 5 – ארגון

שער 49 – המהפכה // קו 5 –  קו ארגוןנכנסים לשער 49 קו 5 ב- 11:28 לפי שעון ישראל, 11 בפברואר, 2022   שער 49 המהפכה שער הדחייה מודעות פוטנציאלית ורוחניות טקסית באופן אידאלי שינוי צורות מבוסס על העקרונות הנעלים ביותר ולא פשוט לשם כוח. ידיעה מי ומה חשוב או לא עבור הקהילה. זווית שמאלית […]

שער 49 – המהפכה // קו 4 – קו פעולה

שער 49 – המהפכה // קו 4 –  קו פעולהנכנסים לשער 49 קו 4 ב- 13:13 לפי שעון ישראל, 10 בפברואר, 2022 שער 49 המהפכה שער הדחייה מודעות פוטנציאלית ורוחניות טקסית באופן אידאלי שינוי צורות מבוסס על העקרונות הנעלים ביותר ולא פשוט לשם כוח. ידיעה מי ומה חשוב או לא עבור הקהילה. זווית ימנית של […]