שער 33 קו 6 נסיגה מוחלטת היום או לא הוא הנושא

שער 33 קו 6:  נסיגה מוחלטת היום או לא הוא הנושא אנו נכנסים לשער 33 קו 6 ב- 08:44  לפי שעון ישראל, 4 לאוגוסט , 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected […]

שער 33 קו 5 להיכנע ללחץ לשתף או לא הוא הנושא היום

שער 33 קו 5:  להיכנע ללחץ לשתף או לא היום אנו נכנסים לשער 33 קו 5 ב- 09:13  לפי שעון ישראל, 3 לאוגוסט , 2020 שער 33 נסיגה שער הפרטיות התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat […]

שער 33 קו 4 דממה מביאה כוח או לא היום

שער 33 קו 4:  דממה מביאה כוח או לא היום  אנו נכנסים לשער 33 קו 4 ב- 09:42  לפי שעון ישראל, 2 לאוגוסט , 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected 2 […]

שער 33 קו 3 לחלוק את הסודות או לא הוא הנושא היום

שער 33 קו 3:  לחלוק את הסודות או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 33 קו 3 ב- 10:11  לפי שעון ישראל, 1 לאוגוסט , 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the […]

שער 33 קו 2 לחלוק את בהירות החוויה או לא הוא הנושא היום

שער 33 קו 2:  לחלוק את בהירות החוויה או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 33 קו 2 ב- 10:39  לפי שעון ישראל, 31 ליולי, 2020    שער 33    נסיגה שער הפרטיות   התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the […]

שער 33 קו 1 הכוח של התבוננות הוא הנושא היום

שער 33 קו 1:  הכוח של התבוננות או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 33 קו 1 ב- 11:07  לפי שעון ישראל, 30 ליולי, 2020 שער 33 נסיגה שער הפרטיות התגלות הסודות נסיגה פעילה והפיכה של עמדה חלשה לחוזק. החוכמה והחוויה משותפות באמצעות קול הזיכרון. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – […]

שער 31 קו 6 האנרגיה להנהיג היום או לא הוא הנושא

שער 31 קו 6:  האנרגיה להנהיג היום או לא הוא הנושא   אנו נכנסים לשער 31 קו 6 ב- 11:35  לפי שעון ישראל, 29 ליולי, 2020    שער 31 השפעה שער ההשפעה חוק החיכוך, אם פעיל ואם סביל, שיוצר העברה ולפיכך השפעה. הביטוי הטבעי של מנהיגות. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat […]

שער 31 קו 5 להוביל בדרך שלך או לא היום

שער 31 קו 5:  להוביל או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 31 קו 5 ב- 12:03  לפי שעון ישראל, 28 ליולי, 2020    שער 31 השפעה שער ההשפעה חוק החיכוך, אם פעיל ואם סביל, שיוצר העברה ולפיכך השפעה. הביטוי הטבעי של מנהיגות. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat קו […]

שער 31 קו 4 מנהיגות מוצלחת או לא הוא הנושא היום

שער 31 קו 4:  מנהיגות מוצלחת או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 31 קו 4 ב- 12:30  לפי שעון ישראל, 27 ליולי, 2020    שער 31 השפעה שער ההשפעה חוק החיכוך, אם פעיל ואם סביל, שיוצר העברה ולפיכך השפעה. הביטוי הטבעי של מנהיגות. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat […]

שער 31 קו 3 איכות לעומת כמות הוא הנושא היום

שער 31 קו 3:  איכות לעומת כמות הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 31 קו 3 ב- 12:57  לפי שעון ישראל, 26 ליולי, 2020    שער 31 השפעה שער ההשפעה חוק החיכוך, אם פעיל ואם סביל, שיוצר העברה ולפיכך השפעה. הביטוי הטבעי של מנהיגות. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat קו […]

שער 31 קו 2 זכות המנהיגות או לא הוא הנושא היום

שער 31 קו 2:  זכות המנהיגות הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 31 קו 2 ב- 13:24  לפי שעון ישראל, 25 ליולי, 2020 שער 31 השפעה שער ההשפעה חוק החיכוך, אם פעיל ואם סביל, שיוצר העברה ולפיכך השפעה. הביטוי הטבעי של מנהיגות. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat קו 2      יהירות  […]

שער 31 קו 1 להועיל לחברה או לא הוא הנושא היום

שער 31 קו 1:  להועיל לחברה או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 31 קו 1 ב- 13:51  לפי שעון ישראל, 24 ליולי, 2020 שער 31 השפעה שער ההשפעה חוק החיכוך, אם פעיל ואם סביל, שיוצר העברה ולפיכך השפעה. הביטוי הטבעי של מנהיגות. Right Angle Cross of the Unexpected 2 Godhead – Maat קו […]

שער 56 קו 6 רעיונות ללא סוף הוא הנושא היום

שער 56 קו 6:  רעיונות ללא סוף הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 6 ב- 14:18 לפי שעון ישראל, 23 ליולי, 2020    שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of Laws […]

שער 56 קו 5 משיכת תשומת לב

שער 56 קו 5:  משיכת תשומת לב אנו נכנסים לשער 56 קו 5 ב- 14:45 לפי שעון ישראל, 22 ליולי, 2020 שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of Laws 2 Godhead – Maat […]

שער 56 קו 4 פרסום הסיפור זה הנושא היום

שער 56 קו 4:  פירסום הסיפור זה הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 4 ב- 15:11 לפי שעון ישראל, 21 ליולי, 2020     שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of Laws 2 […]

שער 56 קו 3 להסתגל לאחרים או לא הוא הנושא

שער 56 קו 3:  להסתגל לאחרים או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 3 ב- 15:38 לפי שעון ישראל, 20 ליולי, 2020     שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of […]

שער 56 קו 2 גאוניות בביטוי או לא הוא הנושא

שער 56 קו 2:  גאוניות בביטוי או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 56 קו 2 ב- 16:04 לפי שעון ישראל, 19 ליולי, 2020 שער 56 הנווד שער הסטימולציה מספר הסיפורים יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross of Laws […]

שער 56 קו 1 הנושא הוא רעיונות בעלי ערך או לא

שער 56 קו 1:  רעיונות בעלי ערך או לא הם הנושא היום  אנו נכנסים לשער 56 קו 1 ב- 16:30 לפי שעון ישראל, 18 ליולי, 2020     שער 56 הנווד שער הסטימולציה  מספר הסיפורים  יציבות באמצעות תנועה. הנצחת המשכיות באמצעות קישור של פעילות לטווח הקצר. הרעיון לעולם אינו פתרון, אלא תמיד מסע. Right Angle Cross […]

שער 62 קו 6 כניסה לעומק או לא הוא הנושא היום

שער 62 קו 6:  כניסה לעומק או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 6 ב- 16:55 לפי שעון ישראל, 17 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים     […]

שער 62 קו 5 משמעת או לא הוא הנושא היום

שער 62 קו 5:  משמעת או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 5 ב- 17:21 לפי שעון ישראל, 16 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים       […]

שער 62 קו 4 נחכה ונראה הוא הנושא היום

שער 62 קו 4:  נחכה ונראה הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 4 ב- 17:46 לפי שעון ישראל, 15 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים         […]

שער 62 קו 3 השיעור שנלמד הוא הנושא היום

שער 62 קו 3:  השיעור שנלמד הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 3 ב- 18:11 לפי שעון ישראל, 14 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים         […]

שער 62 קו 2 הליך פורמלי הוא הנושא היום

שער 62 קו 2:  הליך פורמלי, ריטואל  הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 62 קו 2 ב- 18:35 לפי שעון ישראל, 13 ליולי, 2020     שער 62 יתרונו של המועט                                         שער הפרטים       […]

שער 62 קו 1 הסתכלות פנימה או לא הוא הנושא היום

שער 62 קו 1:  הסתכלות פנימה או לא הוא הנושא היום אנו נכנסים לשער 62 קו 1 ב- 19:00 לפי שעון ישראל, 12 ליולי, 2020 שער 62 יתרונו של המועט שער הפרטים הגשמה דרך פרטים זהירות, סבלנות ופרטים מייצרים מצוינות מתוך מגבלה. קביעת השמות היא היסוד של המאיה ומטרתה לשתף את החוויה האנושית. Right Angle […]

שער 53 קו 6 תמיכה לתהליך שלך הוא הנושא

שער 53 קו 6:  תמיכה לתהליך שלך הוא הנושא אנו נכנסים לשער 53 קו 6 ב- 19:24 לפי שעון ישראל, 11 ליולי, 2020     שער 53 התפתחות                                               שער ההתחלות       […]

שער 53 קו 5 הישרדות החזקים הוא הנושא היום

שער 53 קו 5:  הישרדות החזקים הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 53 קו 5 ב- 19:48 לפי שעון ישראל, 10 ליולי, 2020     שער 53 התפתחות                                               שער ההתחלות       […]

שער 53 קו 4 להישאר נאמן לעצמך או לא היום

שער 53 קו 4:  להישאר נאמן לעצמך או לא היום  אנו נכנסים לשער 53 קו 4 ב- 20:12  לפי שעון ישראל, 9 ליולי, 2020     שער 53 התפתחות                                               שער ההתחלות     […]

שער 53 קו 3 התפתחות הרמונית הוא הנושא היום

שער 53 קו 3:   התפתחות הרמונית  הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 53 קו 3 ב- 20:36  לפי שעון ישראל, 8 ליולי, 2020     שער 53 התפתחות                                               שער ההתחלות       […]

שער 39 קו 6 תובנות או לא הן הנושא היום

שער 39 קו 6: תובנות או לא הן הנושא היום  אנו נכנסים לשער 39 קו 6 ב- 21:46  לפי שעון ישראל, 5 ליולי, 2020     שער 39  חסימה                                           שער הפרובוקציה         […]

שער 39 קו 5 נחישות או לא הוא הנושא היום

שער 39 קו : נחישות או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 39 קו 5  ב- 22:10  לפי שעון ישראל, 4 ליולי, 2020     שער 39  חסימה                                    שער הפרובוקציה                 […]

שער 39 קו 4 תזמון או לא הוא הנושא היום

שער 39 קו 4: תזמון או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 39 קו 4  ב- 22:33  לפי שעון ישראל, 3 ליולי, 2020     שער 39  חסימה                                    שער הפרובוקציה                 […]

שער 39 קו 3 הנושא היום הוא הקרבה או לא

שער 39 קו 3: הקרבה או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 39 קו 3, ב- 22:57  לפי שעון ישראל, 2 ליולי, 2020     שער 39  חסימה                                    שער הפרובוקציה                 […]

שער 39 קו 2 קונפליקט או לא הוא הנושא היום

שער 39 קו 2: קונפליקט או לא הוא המפתח היום  אנו נכנסים לשער 39 קו 2, ב- 23:20  לפי שעון ישראל, 1 ליולי, 2020     שער 39  חסימה                                    שער הפרובוקציה      המסע לקראת הרוח ערכה של חסימה […]

שער 39 קו 1 הנושא הוא נסיגה או לא

שער 39 קו 1: נסיגה או לא הוא הנושא אנו נכנסים לשער 39 קו 1, ב- 23:44  לפי שעון ישראל, 30 ליוני, 2020 שער 39 חסימה שער הפרובוקציה      המסע לקראת הרוח ערכה של חסימה לעוררות של ניתוח, בחינה והערכה מחדש. עוררות מביאה לידי ביטוי את הרוח של מודעות רגשית Right Angle Cross of […]

שער 52 קו 6 אשליה הרמונית או הזיה הוא הנושא

שער 52 קו 6: אשליה הרמונית או הזיה הוא הנושא  אנו נכנסים לשער 52 קו 6, ב- 00:08 לפי שעון ישראל, 30 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית […]

שער 52 קו 5 מיקוד בפרטים הוא הנושא היום

שער 52 קו 5: מיקוד בפרטים הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 5, ב- 00:32 לפי שעון ישראל, 29 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר […]

שער 52 קו 4 אנרגיה מקובעת וממוקדת הוא הנושא היום

שער 52 קו 4: אנרגיה מקובעת וממוקדת הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 4, ב- 00:56 לפי שעון ישראל, 28 ליוני, 2020    שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית […]

שער 52 קו 3 איפוק אסטרטגי הוא הנושא היום

שער 52 קו 3: איפוק אסטרטגי הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 52 קו 3, ב- 01:20 לפי שעון ישראל, 27 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר […]

שער 52 קו 2 התמקדות על האחר או לא

שער 52 קו 2: התמקדות על האחר או לא הוא הנושא אנו נכנסים לשער 52 קו 2, ב- 01:45 לפי שעון ישראל, 26 ליוני, 2020     שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה   אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא […]

שער 52 קו 1 ריכוז ממוקד או לא

שער 52 קו 1: הנושא הוא ריכוז ממוקד או לא אנו נכנסים לשער 52 קו 1, ב- 02:10 לפי שעון ישראל, 25 ליוני, 2020 שער 52 להיות ללא תזוזה (הר) שער חוסר התזוזה אנרגיה מנותבת וממוקדת חוסר פעולה זמני שלקח על עצמו  למטרת הערכה. רווחי ריכוז שמתקבלים מחוסר תזוזה ומהתכנסות. אנרגיה שהיא פסיבית יותר משהיא […]

שער 15 קו 6 הגנה עצמית

שער 15 קו 6: הגנה עצמית  אנו נכנסים לשער 15, קו 6, ב- 02:35 לפי שעון ישראל, 24 ליוני, 2020     שער 15 ענווה שער הקיצוניות  אהבת האנושות  איכות ההתנהגות שמביעה את שיווי המשקל בין קיצוניויות. הקיצוניויות האפשריות מתבטאות בקצב החיים. זה שער ההילה.   Right Angle Cross of the Vessel of Love 2Godhead – […]

שער 15 קו 5 הנושא היום הוא תזמון נכון או לא

שער 15 קו 5 תזמון נכון או לא הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 15, קו 5, ב- 03:00 לפי שעון ישראל, 23 ליוני, 2020     שער 15 ענווה שער הקיצוניות  אהבת האנושות  איכות ההתנהגות שמביעה את שיווי המשקל בין קיצוניויות. הקיצוניויות האפשריות מתבטאות בקצב החיים. זה שער ההילה.   Right Angle Cross of the […]

שער 15 קו 4 להיות בזרם או לא הוא הנושא היום

שער 15 קו 4 להיות בזרם או לא הוא הנושא היום   אנו נכנסים לשער 15, קו 4, ב- 03:26 לפי שעון ישראל, 22 ליוני, 2020 שער 15 ענווה שער הקיצוניות  אהבת האנושות  איכות ההתנהגות שמביעה את שיווי המשקל בין קיצוניויות. הקיצוניויות האפשריות מתבטאות בקצב החיים. זה שער ההילה.   Right Angle Cross of the Vessel […]

שער 15 קו 3 התניות מול קצב טבעי הוא הנושא היום

שער 15 קו 3   התניות מול קצב טבעי הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 15, קו 3, ב- 03:52 לפי שעון ישראל, 21 ליוני, 2020 שער 15 ענווה שער הקיצוניות  אהבת האנושות  איכות ההתנהגות שמביעה את שיווי המשקל בין קיצוניויות. הקיצוניויות האפשריות מתבטאות בקצב החיים. זה שער ההילה.   Right Angle Cross of the Vessel […]

שער 15 קו 2 לקבל את הקיצוניות שלך הוא המפתח היום

שער 15 קו 2  כיבוד הקיצוניות שלך הוא המפתח היום  אנו נכנסים לשער 15, קו 2, ב- 04:28 לפי שעון ישראל, 20 ליוני, 2020 שער 15 ענווה שער הקיצוניות  אהבת האנושות  איכות ההתנהגות שמביעה את שיווי המשקל בין קיצוניויות. הקיצוניויות האפשריות מתבטאות בקצב החיים. זה שער ההילה.   Right Angle Cross of the Vessel of […]

שער 15 קו 1 לקבל את עצמך הוא הנושא היום

שער 15 קו 1  לקבל את עצמך הוא הנושא היום  אנו נכנסים לשער 15, קו 1, ב- 04:44 לפי שעון ישראל, 19 ליוני, 2020 שער 15 ענווה שער הקיצוניות  אהבת האנושות  איכות ההתנהגות שמביעה את שיווי המשקל בין קיצוניויות. הקיצוניויות האפשריות מתבטאות בקצב החיים. זה שער ההילה.   Right Angle Cross of the Vessel of […]

שער 12 קו 6 האפשרות לשינוי אמיתי היום או לא

שער 12 קו 6 האפשרות לשינוי אמיתי היום או לא אנו נכנסים לשער 12, קו 6, ב- 05:10 לפי שעון ישראל, 18 ליוני, 2020 שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות […]

שער 12 קו 5 הנושא של אינטראקציה זהירה

שער 12 קו 5 הנושא הוא אינטראקציה זהירה אנו נכנסים לשער 12, קו 5, ב- 02:36 לפי שעון ישראל, 17 ליוני, 2020 שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה […]

שער 12 קו 4 הזדמנות להבעה היום, או לא

שער 12 קו 4 הזדמנות להבעה היום, או לא אנו נכנסים לשער 12, קו 4, ב- 06:03 לפי שעון ישראל, 16 ליוני, 2020 שער 12 חוסר תנועה שער הזהירות שחרור מודעות ברוח הנכונה  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח […]

שער 12 קו 3 הסתכלות פנימית נוקשה או לא

אנו נכנסים לשער 12, קו 3, ב- 06:29 לפי שעון ישראל, 15 ליוני, 2020 שער 12  חוסר תנועה  שער הזהירות  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה זוית ימנית  קרוס של גן-עדן 2 ראש-אל- לוקשמי שער 12  קו  שלישי: […]

שער 12 קו 2 בידוד היום או לא הוא הנושא

אנו נכנסים לשער 12, קו 2, ב- 06:56 לפי שעון ישראל, 14 ליוני, 2020 שער 12  חוסר תנועה  שער הזהירות  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה זוית ימנית  קרוס של גן-עדן 2 ראש-אל- לוקשמי שער 12  קו  שני: […]

שער 12 קו 1 הנושא היום איפוק חברתי

אנו נכנסים לשער 12, קו 1, ב- 07:23 לפי שעון ישראל, 13 ליוני, 2020 שער 12  חוסר תנועה  שער הזהירות  האיכות של איפוק והחשיבות של מדיטציה וחוסר תנועה בהתמודדות עם פיתוי. הכוח של שינוי תרבותי הוא המסתורין של חוסר תנועה.שחרור מודעות ברוח הנכונה זוית ימנית  קרוס של גן-עדן 2 ראש-אל- לוקשמי שער 12  קו  ראשון: […]